Lørdag 22. april 2017 Innenriks

Russland er provosert over at Norge skal ta imot Natos parlamentarikergruppe på Svalbard:

Avfeier russisk kritikk

TOPPMØTE: Utenriksminister Børge Brende med FNs tidligere general­sekretær Ban Ki Moon på Svalbard i 2015. Svalbardtraktaten regulerer all militær aktivitet på øygruppa, og i traktaten heter det at man «ikke (kan) utnytte området i krigsøyemed». Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

SPENT: Russland mener Norge eskalerer spenningen i nord ved å invitere Natos parlamentarikere til Svalbard. Frps Christian Tybring-Gjedde sier russernes kritikk er overdreven.

SVALBARD

Den første helga i mai er Norge vertskap for Natos parlamentarikerforsamling på Svalbard. Der skal politikere fra Natos medlemsland møtes for å høre på foredrag fra blant annet Polarinstituttet, Kystvakta og miljøvernminister Vidar Helgesen.

Møtet provoserer Russland, som har sendt ut en skarp uttalelse der de gir beskjed om at Nato ikke er ønsket i Arktis. Nettavisa The Independent Barents Observer var det første mediet som omtalte den russiske reaksjonen.

«Å holde dette møtet på Spitsbergen går mot ånden i Svalbardtraktaten fra 1920. Vi ser på dette som en provoserende handling,» heter det i uttalelsen. Russerne slår fast at «det ikke er noen problemer i den arktiske regionen som krever tilstedeværelse fra Nato for å løses, heller ikke militært».

Parlamentarikere fra Nato besøkte Svalbard både i 2004 og 2012. Denne gangen mener imidlertid russerne at møtet må ses i lys av Natos «militære forberedelser nær grensene av vårt land». Den russiske uttalelsen ender også med en advarsel, rettet mot Nato-landene i Nord-Europa.

«Eskalering av spenningen vil på lang sikt være i strid med interessene til nord-europeiske land, og fører til at sikkerheten deres svekkes, framfor å styrkes,» heter det i uttalelsen.

Svalbardtraktaten:

• Svalbardtraktaten fra 1920 sikrer norsk suverenitet over Svalbard, men med begrensninger for militæranlegg og retten til å drive nærings­virksomhet.

• Avtalen gjør Svalbard til et demilitarisert område.

• Avtalen slår fast at borgere av alle land som har underskrevet avtalen har rett til å bosette seg og drive næringsvirksomhet, fiske og jakt i området.

«Overdreven reaksjon»

Frps Christian Tybring-Gjedde er en av Norges fem medlemmer i Natos parlamentarikerforsamling.

Frp-politikeren har ved flere anledninger tatt til orde for en normalisering av forholdet til Russland, og for at norske politikere i større grad må forstå russernes handlinger. Denne gangen mener han at russernes reaksjon er overdrevet.

– Man skal være varsom med å tolke alt som en provokasjon. Jeg har forståelse for hvordan Russland tolker enkelte utenrikspolitiske forhold, men det er samtidig viktig at man ikke tolker hverandre i verste mening, sier Tybring-Gjedde.

– Er det en unødvendig provokasjon å møtes på Svalbard?

– Det synes jeg ikke, og det har heller ikke vært intensjonen. Dette er et møte mellom parlamentarikere fra Natos medlemsland. Det er ikke et aggressivt forum, for å si det sånn.

Tegn på økt spenning

Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt forsker på blant annet Svalbard og russisk politikk i Arktis.

Han avviser at møtet i parlamentarikerforsamlingen på noen måte er i strid med Svalbardtraktaten.

– Jeg vil nok heller se på dette utspillet som et uttrykk for generell misnøye. Historisk har spørsmål knyttet til Svalbardtraktaten vært en slags indikator på spenningen mellom Norge og Russland. I perioder med spenning, som nå, har russerne brukt enhver anledning til å hevde at Norge ikke handler i tråd med traktatens bokstav eller ånd, sier han til Klassekampen.

Etter traktatens artikkel 9 forplikter Norge seg til ikke å benytte Svalbard «i krigsøyemed». Russland hevder møtet i Natos parlamentariker­gruppe utfordrer dette. Moe mener det er en feil tolkning.

– Parlamentarikerforsamlingen har ingenting med Natos kommandostruktur eller militære ledelse å gjøre. Dette er helt på siden av Natos militære funksjoner, sier han.

siment@klassekampen.no

Christian Tybring-Gjedde (Frp)