Onsdag 3. mai 2017 Kultur og medier

Små og mellomstore norske organisasjoner faller utenfor nye kriterier for å få søke tippemidler:

Taper tippemillioner

Stenger ute de små: Regjeringens forslag til fordeling av tippemidler vil føre til en gjennomgripende klassedeling av norsk organisasjonsliv, sier Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter, som har base i Oslo.

Ikke-landsdekkende organisasjoner og foreninger med liten omsetning får ikke søke midler fra Norsk Tipping. Urett­ferdig, mener Antirasistisk Senter som mister 2,7 millioner kroner.

SPILL

I går ble det kjent at flere sentrale organisasjoner kan miste store pengebeløp fra Norsk Tipping etter at regjeringen vil endre fordelingen av tippemidlene. Siden forbudet mot spilleautomater ble vedtatt i 2007, har landets ti største organisasjoner fått 18 prosent av overskuddet til Norsk Tipping som kompensasjon. Forslaget om å kutte støtten til sju av disse ti skaper reaksjoner, kunne NRK melde i går morges. Kort tid etter la familie- og kulturkomiteen på Stortinget fram sin innstilling for pengespillpolitikken.

Tippemidler:

• Etter spillautomatforbudet i 2007 har 18 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping gått til ti store organisasjoner.

• Regjeringen foreslår å kutte ned til at kun tre av dem får fast tippestøtte og heller åpne opp for at flere foreninger kan søke midler fra en stor pott.

• Kriteriene for å søke er at organisasjonen har et budsjett på minst ti millioner kroner og er «landsdekkende».

Mister 2,7 millioner

Men ifølge Antirasistisk Senter er det langt fra bare de store organisasjonstraverne som Kreftforeningen og Redd Barna som står i fare for å miste viktige tippemillioner om de planlagte endringene blir iverksatt i 2019.

De nye, generelle kriteriene vil tillate kun organisasjoner som er landsdekkende, og som har en omsetning på minst ti millioner kroner, å søke midler fra Norsk Tippings overskudd.

– Dette er en stor pott med penger som er viktige for flere små og mellomstore organisasjoner. Nå blir de små bevisst stengt ute. Regjeringens forslag vil føre til en gjennom­gripende klassedeling av norsk organisasjonsliv, sier leder for Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen.

Med mellom 11 og 13 millioner kroner i årlig budsjett vil Antirasistisk Senter oppfylle ett av de to nye kravene. Men i og med at organisasjonen kun har kontor i Oslo, og ikke er representert i fire av fem landsdeler, vil senteret etter sigende miste sine 2,7 årlige tippemillioner når de nye kriteriene trer i kraft, forklarer Steen.

– Det utgjør mer enn halvparten av budsjettet til det faglige, antirasistiske arbeidet vårt. Det vil rett og slett bli den største økonomiske svekkelsen vi har hatt siden vi ble etablert i 1983, sier Steen.

«Ny urettferdighet»

Steen understreker at Antirasistisk Senter i utgangspunktet stilte seg positive til endringer i regelverket for fordelingen av tippemidler. Før var det kun organisasjoner som i sin tid hadde spilleautomatinntekter som kunne få midler. Med en endring i inngangskriteriene skulle flere organisasjoner som ikke hadde drevet med spilleautomater, få mulighet om å søke om penger.

– Vi trodde vi skulle få en ordning som var åpen for alle. I stedet ender vi opp med en løsning som vil stenge ut enormt mange små og mellomstore organisasjoner, sier Steen.

KrF: – Veldig bekymret

Steen mener regjeringens forslag vil «skjære tilfeldig gjennom det norske organisasjonslivet» og «bevisst straffe mindre organisasjoner».

– Det framstår veldig merkelig å ikke la en organisasjon med budsjett på ni millioner søke, mens det er null problem om budsjettet er på ti millioner. Det samme gjelder kriteriet om å være «landsdekkende», sier Steen som viser til at Antirasistisk Senter har et nasjonalt mandat og reiser over hele Norge for å holde foredrag, men like fullt kun har kontor i Oslo.

Krfs stortingsrepresentant i kulturkomiteen, Geir Bekkevold, sier seg enig i at de nye kriteriene risikerer å ramme flere små aktører i den norske organisasjonsfloraen.

– Jeg forstår Antiraististisk Senter veldig godt. Vi har vært veldig bekymret for hva slags konsekvenser dette vil få for de mindre organisasjonene, sa Bekkevold til Klassekampen i går ettermiddag, idet stortingsmeldingen var oppe til votering.

Han understreker at tippemillionene er svært viktige for organisasjonene fordi det er frie midler, som blant annet går til lønn. Han uttrykker samtidig lettelse over at Venstre og KrF lykkes i å moderere regjeringens opprinnelige forslag om at kun organisasjoner med over 20 millioner kroner i budsjett kunne søke tippe­midler.

yngvildt@klassekampen.no