Fredag 19. mai 2017 Debatt

EØS bestemmer – svar til Atle Johansen og Jonas Bals

EØS

Atle Sønsteli Johansen og Jonas Bals (16. mai) gjør det ikke helt enkelt for seg, når de – for andre gang – konstruerer sin egen versjon av innholdet i De Facto-rapporten «EØS bestemmer».

La oss kort kommentere det som berører konklusjonene i vår rapport: Når vi konstaterer at LO og havnearbeiderne taper Holship-saken i Høyesterett fordi tariffavtalen er i strid med den frie etableringsretten i EU, snakker Johansen og Bals seg bort med at dette er en særegen tariffavtale. Det er å bortforklare. EØS bestemmer.

Når Esa truer Norge som stat med å bringe Høyesteretts avgjørelse i verftssaken inn for Efta-domstolen, snakker Johansen og Bals om at partene skal forhandle om å finne andre løsninger for å dekke reise, kost og losji. De bortforklarer at Esa tvinger Norge til å sette høyesterettsdommen til side. EØS bestemmer.

Den eneste kraftfulle løsningen på problemet med bemanningsselskapene er å forby privat utleie av arbeidskraft, i tråd med norsk lovgivning slik den var fram til år 2000. Dette lar seg ikke forene med at Norge har godtatt EUs vikarbyrådirektiv. EØS bestemmer.

Bestrider rapporten vår at finsk fagbevegelse fikk medhold i ShellAviation-saken? Nei, tvert imot: «EU-domstolen mener at Vikarbyrådirektivet artikkel 4 ikke kan brukes av domstolene til å si at tariffavtalen er ulovlig. Dommen ble av mange tolket som en seier for fagbevegelsen» (s. 48). Står det noe sted i rapporten at Ilo-konvensjon 94 omhandler pensjon? Nei, det vi skriver (s. 43) er at det er EØS-retten og Utsendingsdirektivets minimumsbestemmelser som i forbindelse med offentlige anbud gjør det umulig å kreve at bedrifter skal ha en akseptabel pensjonsordning.

Avisdebatt på små tekstflater om et så komplisert tema som EØS-lovgivning stiller høye krav til presisjonsnivå. Å framstille den andre parts synspunkter uriktig slik Johansen og Bals gjør er ikke bra. Å gjenta feilen og konstruere samme uriktige gjengivelse for andre gang, er enda verre.

Til slutt: Det er kjekt å se at ledelsen i LO og Ap nå vil vite mer om hvilke løsningsforslag og «verktøykasse» De Facto vil prioritere i kampen mot sosial dumping og for ordnede forhold i norsk arbeidsliv. I rekken av strategiutredninger om dette temaet som vi har laget opp gjennom årene, kom «Verktøykasse mot sosial dumping i offentlig regi» i samarbeid med Manifest tankesmie i fjor vinter. Her kan de som er interesserte i å føre kampen mot sosial dumping for alvor, også når det ikke er LO-kongress eller stortingsvalg, finne argumenter for å drive i offentlig egenregi, konkrete forslag mot sosial dumping, samt utkast til retningslinjer mot ordnede arbeidsvilkår i forbindelse med anbudskontrakter.

Artikkelen er oppdatert: 13. juni 2017 kl. 15.14