Mandag 29. mai 2017 Innenriks

Private Barnehagers Landsforbund får kritikk for å støtte kommersielle giganter:

Ildsjelene presses ut

UTRYGGE RAMMER: Arild Olsen, administrerende direktør i PBL, mener dårlig politisk håndverk er grunnen til at de store kommersielle selskapene vokser, mens de små faller fra.Foto: Line Ørnes Søndergaard

KOMMERS: På tolv år har det blitt 46.000 flere barn i kommersielle barnehager, mens flere ideelle aktører har lagt ned. Nå ber ideelle om handling fra Private Barnehagers Landsforbund.

BARNEHAGE

– Flere og flere enkeltstående og ideelle barnehager blir kjøpt opp av de store konsernene. Jeg frykter man på sikt vil få en situasjon hvor de store selskapene dominerer helt, sier Royne Berget, leder ved den ideelle barnehagen Smedhusåasen i Rygge kommune.

I forkant av landsmøtet i arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund (PBL), som åpner på Gardermoen i dag, ønsker han og flere andre ideelle barnehagedrivere å rette et kritisk fokus mot kommersielle selskaper i det private barnehage­markedet.

Private Barnehagers Landsforbund:

• Private Barnehagers Landsforbund organiserer rundt 2000 av landets 3500 private barnehager. De har landsmøte på Gardermoen i dag.

• Det finnes både kommersielle og ideelle aktører blant de private barnehagene.

• Fra 2005 har det blitt 46.000 flere barn i kommersielle barnehager, mens de ideelle bare har vokst med kun 1600.

• Det er særlig de store kommersielle selskapene som har vokst.

Enorm vekst – for noen

«Private barnehager» er en samlebetegnelse som omfatter alt fra kommersielle selskaper med milliardomsetning, til foreldre­drevne barnehager drevet ideelt.

Totalt sett har de private barnehagene opplevd en eventyrlig vekst det siste drøye tiåret. Antallet barn har økt fra litt over 100.000 til nesten 140.000 siden 2005, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Men ikke alle de private får være med på festen.

Mens antallet unger som går i barnehager med kommersiell eierform har økt med 46.400 siden 2005, har det totale antallet unger ideelle barnehager økt med 1600. I samme periode har det blitt 230 flere kommersielle barnehager, mens 150 ideelle har forsvunnet.

At tallene for antall barn i private barnehager og veksten hos kommersielle barnehager ikke går opp, kommer av at noen typer private barnehager har blitt mye mindre vanlige.

Som Klassekampen skreiv tidligere i uka, er det særlig de fire store selskapene Trygge Barnehager, Espira, Nordlandia og Læringsverkstedet som har vokst.

40.000 barn går i en barnehage drevet av disse, og siden 2013 har de økt sin samlede omsetning fra 3 milliarder til 5,8 milliarder kroner.

Kritisk til utbytte

Berger og lederne ved tre andre ideelle barnehager stiller flere forslag til landsmøtet, ment for å bevare mangfoldet i sektoren. Han er kritisk til at PBL har tatt klart standpunkt for profitt på barnehage.

– PBL har tatt et standpunkt for å tjene penger på barnehagedrift, som mange medlemmer er uenig i og som oppleves politisk. Jeg tviler på at det standpunktet er til beste for organisasjonens omdømme, troverdighet og gjennomslagskraft.

Prioriterer ideelle

De ideelle barnehagene engasjerer også i Rødt.

– PBL skyver de ideelle barnehagene foran seg, mens de i virkeligheten fungerer som en lobbyorganisasjon for velferdsprofitørene, sier leder Bjørnar Moxnes.

I Oslo, hvor Rødt er støtteparti for det rødgrønne byrådsflertallet, har partiet jobbet for å få inn flere ideelle aktører, men føler seg motarbeidet av PBL.

– Vi har vedtatt politikk som slår fast at ideelle skal prioriteres foran kommersielle. Heller enn å støtte de ideelle har PBL aktivt motarbeidet oss og kommet med kraftig kritikk av byrådet, sier Moxnes, som mener PBL må vurdere navnebytte:

– PBL bør foreta en kraftig kursendring eller bytte navn til Kommersielle Barnehagers Landsforbund, sier Moxnes.

Arild Olsen, direktør i PBL, er ikke enig i kritikken fra Rødt-lederen.

– PBL jobber for interessene til alle medlemsorganisasjoner uavhengig av eierform, sier Olsen.

Han mener årsaken til at det blir færre små aktører, er dårlig politisk håndverk.

– Alle regjeringer etter 2005 må ta ansvar for at vi har hatt et finansierings­system som skaper usikkerhet i sektoren. Dette har skapt større usikkerhet for de små, de enkeltstående og for ideelle. PBL har advart mot dette og foreslår at vi også for neste landsmøte­periode vil arbeide for et nytt og bedre finansierings­system, sier Olsen.

Han er klar på at PBLs fokus ikke er utbytte, men at det skal være forutsigbare rammer for private eiere. Han er uenig i kritikken fra Rødt.

– I den grad noen skyver de ideelle foran seg, er det Bjørnar Moxnes og Rødt. PBL har hele tida jobbet for gode barnehager til det beste for barn, foreldre og ansatte. Dette er vårt mål, helt uavhengig av eierform. Utover dette har vi ikke behov for å svare på Moxnes’ angrep på oss og store deler av barnehagesektoren.

jos@klassekampen.no

Royne Berget