Onsdag 31. mai 2017 Kultur og medier

VG og Dagbladet tar samarbeidet et skritt videre for å spare kostnader til distribusjon.

Gir VG mer ansvar

På jobb for Dagbladet: Distriktsleder Jan Tore Engebretsen i VG Avissalg skal sørge for at Dagbladet får maksimalt salg i butikkjedenes løssalgsstativer. – Det er bare flott at vi samles under én paraply, sier han.

Dagbladet overlater ansvaret for distribusjon og kundehenvendelser til VG og Schibsted.

Medier

VG og Dagbladet har i mange år samarbeidet tett for å få avisene ut i løssalgsstativer på bensinstasjoner, kiosker og butikker over hele landet. Men når papiropplaget fortsetter å synke, stiger også distribusjonskostnadene for hver enkelt avis.

Nå tar VG og Dagbladet samarbeidet et skritt videre for å spare kostnader.

– Jeg kan bekrefte at vi har inngått en avtale med VG på distribusjonssiden, sier Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen.

Avtalen innebærer at VGs kundesenter heretter skal håndtere alle henvendelser fra løssalgssteder for begge avisene. VGs løssalgsmedarbeidere skal også sørge for Dagbladets ve og vel når de reiser rundt på kundebesøk til utsalgsstedene.

For første gang trekkes også VGs eierkonsern tettere inn i samarbeidet mellom de to avisene. Utkjøring og distribusjon av begge avisene skal heretter håndteres av Schibsted distribusjon.

– Samarbeidet mellom Dagbladet og VG på distribusjonssida har historisk sett vært meget tett, og nettet vårt har vært beundret over hele verden. Nå styrker vi dette samarbeidet.

– Hva vinner Dagbladet på dette?

– For oss gir innebærer dette en betydelig rasjonalisering, effektivisering og besparing. Dette er en vinn-vinn-situasjon for både Dagbladet og VG.

Dagbladet slutter å distribuere aviser:

• Dagbladet overlater alt ansvar for distribusjon av papiravisa til Schibsted distribusjon.

• Avtalen innebærer også at VG håndterer all kontakt med løssalgssteder.

• Dagbladet og VG har tidligere delt på ansvaret for distribusjonen og fordelt budruter seg mellom seg.

– Livsforlengende hjelp

Dagbladets opplag har sunket jevnt og trutt i over 20 år, fra 228.834 i toppåret 1994 til 75.321 i fjor. Opplagsnedgangen har åpnet for spekulasjoner om hvor lenge Dagbladet fortsatt vil komme ut som papiravis. I januar i år bekreftet Markussen at Dagbladet hadde planer om å kutte i utgivelsesfrekvens allerede fra første kvartal neste år.

Men nå ser det ut til at papiravisa får uventet hjelp fra markedet. Pilene som viser opplagsfallet har flatet ut. Også annonseinntektene på papir er høyere enn budsjettert. Markussen tror noe av den positive utviklingen kan tilskrives at avisa har fått ny design, samt relanseringen av Dagbladet Magasinet i februar.

– Tallene er veldig oppløftende. Jeg tror også det kan ha sammenheng med at papiravisa står sterkere enn man har trodd og at den er ganske seigliva.

– Eller at dere har nådd grunnfjellet av trofaste Dagbladet-lesere?

– Ja, vi har sagt i mange år at vi regner med å komme ned til et grunnfjell. Uansett ligger vi langt foran budsjettet for avissalg. Vi vil gjøre det meget godt økonomisk på papir i år, det er helt sikkert.

– Betyr dette at planene om å gå ned i antall utgivelser blir utsatt?

– Ja, du kan godt si at vi har fått livsforlengende hjelp. Det blir nok ingen frekvensendring fra første kvartal, sier Markussen.

Vil Dagbladet godt

For VG er det helt uproblematisk å samarbeide enda tettere på distribusjonssiden, forteller mediehusets direktør for avissalg, Audun Solberg.

– Vi konkurrerer om journalistikk og ikke om distribusjon. At vi bidrar til å styrke salget av andre løssalgsavsier er bare et gode for oss, sier Solberg.

– Vi befinner oss i samme båt, hvor også Dagbladet bidrar til den totale medie­økonomien ved å dele på kostnadene for distribusjon.

VG har alltid vært størst i opplag, med Dagbladet som sin største konkurrent i løssalgsmarkedet for dagsaviser. Likevel har VG ingen egeninteresse av stikke kjepper i hjulene for Dagbladet, påpeker Solberg. Heller tvert imot.

– Det er lenge siden noen i VG mente at det beste ville være om Dagbladet ikke kunne komme ut mer. På kort sikt kunne vi sikkert tjent på det, men ikke i det lange løp, sier Audun Solberg.

Selv om opplaget har gått kraftig ned, er det mange som frykter at distribusjonsapparatet er selve akilles­hælen for papiravisenes muligheter til å overleve. Når løssalget går ned, svekkes også avisbransjens forhandlingsposisjon overfor de store butikkjedene.

Audun Solberg tror likevel at det ikke er noen fare for at løssalgsstativene vil forsvinne fra butikkene med det første.

– Det er ingen hemmelighet at løssalgsmarkedet er utfordrende. Men vi ser også noen lyspunkter. Blant annet gjør VG det ganske bra med ulike løssalgsmagasiner, som VG Vektklubb, VG Kryss og VG reise.

I år vil omsetningen for Dagbladet og VG til sammen utgjøre over én milliard kroner, ifølge Solberg. Det er også garantien for fortsatt tilstedeværelse i butikkene.

– Det er klart det har vært diskusjoner. Men butikkjedene kan også regne: Aviser er fortsatt et av de mest lønnsomme produktene de selger.

Samarbeider tettere

Når Dagbladet overlater alt ansvar for distribusjon til Schibsted, så sier det noe om hvor presset mediebransjen er blitt på marginer, mener medieforsker Ragnhild Kr. Olsen ved Handelshøyskolen BI.

– Situasjonen i mediebransjen tilsier at avisene må kutte kostnader på alle mulige områder. Konkurransen er der fortsatt, men først og fremst på det journalistiske området, sier Olsen.

At norske mediehus nå samarbeider tettere enn før er også et uttrykk for at konkurransesituasjonen har endret seg, mener hun.

– På inntektssiden har norske aktører fått helt andre konkurrenter å forholde seg til. Aktører som Facebook og Google er blitt en felles fiende, som tar store inntekter fra alle. Det har aktualisert et ytterligere samarbeide, sier Olsen.

jonas.braekke@klassekampen.no

John Arne Markussen