Torsdag 1. juni 2017 Lederen

Russofobi

• Professor i offentlig politikk Noralv Veggeland påpekte nylig i Nationen at USA er det eneste virkelige globale forsvarspolitiske imperiet i verden. USA har mellom 700 og 800 militære baser rundt omkring på kloden. Russland har til sammenlikning to baser utenfor det tidligere Sovjet-territoriet, og de ligger i Syria. Russland presser Hviterussland for å få opprettet en militærbase der, men møter motstand. Likevel har det spredd seg en forestilling om at Russland utgjør en trussel mot USA og Vest-Europa. Det er riktig at Russland har okkupert Krim og blandet seg inn i Øst-Ukraina, men forestillingen om at Kreml har offensive militære ambisjoner overfor Vesten har ikke rot i faktiske forhold.

• Etter valget av Donald Trump som ny amerikansk president har det nærmest blitt en besettelse i deler av det politiske miljøet i Washington å skape et bilde av at USA er truet av Russland. Den republikanske senatoren John McCain har hevdet at Moskva utgjør en større trussel mot verden enn IS. Det kommer også gjentatte påstander om at Kreml forsøker å manipulere demokratiske valg, selv om dokumentasjonen foreløpig uteblir. Det er ingen tvil om at Moskva heier på vestlige politikere som vil ha gode forbindelser med Russland, men det er verken nytt eller oppsiktsvekkende. Det mange har problemer med å se, er at Vesten gjør nøyaktig det samme overfor Russland som det Putin blir kritisert for. Opposisjon mot regimer Vesten ikke liker, blir støttet på alle mulige måter, fra det verbale til det økonomiske, noen ganger også med støtte fra etterretningstjenestene.

• Vest-Europa trenger en ny kurs i forholdet til Russland. Det vil måtte bety en aksept av at Krim forblir russisk, men for øvrig er det mulig å innlede likeverdige samtaler med sikte på varige fredsordninger og systemer for konfliktløsning. Det er ingenting som tyder på at Kreml ikke er interessert i denne typen avtaler med Vesten. Sanksjonene bør i en slik forbindelse løftes, samtidig som ingen bør ha illusjoner om «evig fred». Alle land må ha et sterkt forsvar som er i stand til å møte alle utfordringer – også en tenkt framtidig trussel fra Kreml.