Tirsdag 6. juni 2017 Innenriks

• Flertall mot kommunetvang på ny måling • Sp-lederen satser på hjelp fra Frp

Håper på Frp-utbrytere

Gir ikke opp: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener at flere Frp-ere bør gå inn for å stanse at 13 norske kommuner slås sammen med tvang. Foto: Siv Dolmen

TVANG: Folk flest er imot kommunetvang. Nå håper Trygve Slagsvold Vedum at et par Frp-ere torsdag stemmer imot eget parti og forhindrer tvangssammen­slåing av 13 kommuner.

Kommune-reformen

Når stortingsflertallet torsdag stemmer for at 13 kommuner skal slås sammen med tvang, skjer det imot folkeviljen.

Det viser en fersk meningsmåling InFact har utført for Lokalsamfunnsforeningen.

Av de spurte mener 56,4 prosent at det ikke bør brukes tvang der innbyggerne selv har gått imot sammenslåing. 29,4 prosent mener at det da bør brukes tvang. Resten har svart «vet ikke».

Sp-lederen mener målingen bør være en vekker for dem som går inn for tvang.

– Et massivt flertall av befolkningen ser at det er uklokt å slå sammen kommuner med tvang og vil la folkestyret fungere. Det bør være en påminner for regjeringspartiene, sier Trygve Slagsvold Vedum til Klassekampen.

Om målingen:

• Utført 31. mai 2017 av Infact Norge for Lokalsamfunnsforeningen. InFact bruker automatiske telefonintervjuer som metode.

• Antall respondentere er 1014.

• Feilmarginen er +/- 3,1 prosent (gjelder totalutvalget).

Håp om prinsippfaste i Frp

Torsdag denne uka går kommunereformen til votering i Stortinget. Regjeringspartiene Høyre og Frp får flertall med Venstre for at 13 kommuner skal tvinges sammen til i alt åtte nye. I regionreformen er også KrF med på tvangs­laget. De andre partiene stemmer imot.

Men Senterpartiet har ikke gitt opp kampen.

I VG i forrige uke varslet Sp-lederen at partiet vil bruke tida fram til avstemningen til å forsøke å få borgerlige politikere til å snu.

Målingen Klassekampen gjengir i dag, gir Sp-lederen vann på mølla. For mens det er flertall for tvang blant Høyre og Venstres velgere, er situasjonen motsatt for Frp. Av dem som oppgir at de ser for seg å stemme Frp, sier 43,9 prosent nei til tvang. 40,8 prosent sier ja. Resten er usikre.

Derfor mener Sp-lederen at Frp-erne bør tenke på sine egne velgere og bryte avtalen med Høyre og Venstre.

– Det sekundet et par Frp-ere gjør det, er det ikke flertall for tvang lenger, sier Vedum.

Sp-lederens håp er at et par Frp-ere skal komme fram til at de ikke kan stå inne for å bruke tvang overfor kommuner i sitt eget fylke, forklarer han.

– I tillegg til å representere et parti, representerer også stortingspolitikerne et fylke. Man bør være lydhør overfor egne velgere, sier Vedum.

– Mener du oppriktig at tvangsflertallet kan falle?

– Ja. Vi mangler bare to representanter for å stanse tvangen. Så det holder at to representanter fra Frp følger folkeviljen og sitt eget partiprogram, svarer Sp-lederen.

Han viser til Frps gjeldende prinsipprogram, der det heter: «Våre representanter skal alltid følge resultatet av en folkeavstemning». Det har vært avholdt folkeavstemninger i flere av kommunene som er aktuelle for tvangssammenslåing.

– Frp-erne bør gjøre det gikk til valg på. Det er velgerkontrakten deres, fastslår Vedum.

Frp: Vi stemmer sammen

Etter ukelange forhandlinger bak lukkede ble Høyre, Frp, KrF og Venstre til slutt enige om en avtale om kommunereformen og regionreformen. Da avtalen ble presentert i Stortingets vandrehall i slutten av februar, sto de fire samarbeidspartiene samlet: André N. Skjelstad fra Venstre, Geir S. Toskedal fra KrF. Helge André Njåstad fra Frp og Frank J. Jenssen fra Høyre. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sto sammen med dem.

Frps Helge André Njåstad, som også er leder for Stortingets kommunalkomité, har ingen tro på Trygve Slagsvold Vedums drøm om bryte de borgerlige rekkene under en uke før flertallet går til votering.

«Frp sin gruppe har vedtatt dette så da stemmer hele gruppa for det gruppa har bestemt», skriver han i en SMS til Klassekampen.

Meningsmålingen som viser at Frps stortingsgruppe da stemmer imot viljen til folk flest, tar han heller ikke så tungt:

«Det har vært målinger som viser også støtte til at Stortinget må bestemme kommunekartet. Uansett så er denne reformen i hovedsak basert på frivillighet, kun et fåtalls tilfeller må Stortinget skjære gjennom på», skriver han i SMS-en.

politikk@klassekampen.no