Onsdag 7. juni 2017

Håper jeg tar feil, LO

lokal lo

I Klassekampen 2. juni 2017 svarer LOs sekretær Terje O. Olsson på min kommentar 30. mai, der jeg tok opp LO-kongressens vedtak om ny lokal organisering, blant annet innføring av nye regionalråd.

Olsson sier at forandringene ikke er gjort for å temme noen brysomme stemmer. Det er mulig.

Men tegn finnes til at folk i LO ønsker en slik kontroll over lokalorganisasjonene. Jørn Eggum, leder for Fellesforbundet, har villet ha slutt på det han kaller «omkamp» om saker, altså at en sak kan reises på nytt fra en lokal organisasjon.

Olsson sa sjøl på en konferanse i Handel og kontor tidlig i mai som argument for reorganiseringen, at «i LO er det medlemmene som skal bestemme – ikke Rødt». Slik formulert, er det jo umulig å være uenig. Men det kan vel også forstås slik at LOs sekretariat synes det finnes brysomme stemmer.

Nå har jeg jo ingen tilgang til hva Olsson og de øvrige komitémedlemmene har tenkt i sitt stille sinn. Så jeg får ta Olssons forsikring om at hensikten ikke er slik, til etterretning. Men virkningen kan bli at de lokale organisasjonene mister sjølråderett og dermed også evnen til å ta politiske initiativer. Det gjelder ikke minst å mobilisere mot framstøt som ville svekke fagbevegelsen og lønnstakerne. Som eksempel: Da Bondevik-regjering II i 2003 ville åpne mer for midlertidig ansettelse, gikk de lokale LO-ene for politisk streik. Da EUs vikardirektiv kom i 2012, gikk først lokal-LO-ene, så noen forbund, ut i en svær demonstrasjon. Det er denne evnen som kan svekkes framover med regionalrådene.

Jeg håper inderlig jeg vil ta feil.

knut.kjeldstadli@iakh.uio.no

Artikkelen er oppdatert: 20. juni 2017 kl. 13.55