Mandag 24. juli 2017 Lederen

Norge i Syria

• USA er i ferd med å trappe ned deler av sitt program for å trene opp syriske militser. I forrige uke meldte Washington Post at president Trump har gitt ordre om å stanse et CIA-program for opptrening, samtidig som det amerikanske forsvaret opprettholder et tilsvarende treningsprogram. Sistnevnte er også Norge en del av, og norske spesialsoldater har siden i fjor trent opp syriske militser.

• Fra norsk side har begrunnelsen hele tiden vært at militsene skal kjempe mot Den islamske staten (IS). De norske soldatene har ifølge regjeringen «mandat til å kunne trene, rådgi og gi operativ støtte fra syrisk territorium dersom operasjonskonseptet krever det.» Regjeringen har holdt kortene tett til brystet om hva spesialsoldatene egentlig holder på med, men de siste månedene har en rekke internasjonale medier meldt om norske styrker på basen al-Tanf sørøst i Syria. Regjeringen har verken bekreftet eller avkreftet dette. De har i stedet argumentert med at norske soldater på syrisk territorium er en viktig del av kampen mot IS i nabolandet Irak, etter at Irak ba om internasjonal hjelp til å forsvare seg mot IS. I en kronikk til Dagbladet i mai skrev forsvars­minister Ine Eriksen Søreide at «det folkerettslige grunnlaget for maktbruk mot ISIL i Syria, basert på selvforsvar av Irak, er til stede».

• Denne argumentasjonen er i ferd med å få et tøft møte med virkeligheten. De syriske militsene Norge har trent opp, ble i løpet av juni avskåret fra å kjempe mot IS i Syria. De har ikke lenger en direkte frontlinje mot IS, men mot styrker som støtter den syriske staten. Det åpner for en rekke spørsmål: Støtter Norge nå grupper som kjemper mot den syriske hæren? Deltar norske soldater selv i slike kamper? På hvilken måte er dette en del av det opprinnelige målet om å bistå Irak i kampen mot IS? Søreide har tidligere forsikret om at det norske oppdraget er avgrenset til operasjoner mot IS, og at det gjennomføres en løpende vurdering av den norske støtten. Regjeringen bør snarest konkludere med at målene ikke lenger henger sammen med midlene, og stanse samarbeidet med de syriske militsene.