Tirsdag 15. august 2017 Kultur og medier

I dag må kulturministeren forsvare regjeringens politikk i debatt om Kultur-Norges framtid under Arendalsuka:

Kulturen drukner i valget

Kulturvalg: Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti mener kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) må ta sin del av ansvaret for at kulturpolitikk havner i bakevja i valgkampen. Her ankommer Hellaland til kick-off for Høyres valgkamp. Foto: Torstein Bøe, NTB scanpix

I dag stiller Linda Hofstad Helleland (H) til kulturdebatt under Arendalsuka. Ap og KrF på Stortinget mener kulturministeren må ta noe av skylden for at kulturpolitikken havner i bakevja.

Valg 2017

Mens ordkrigen om hva som utgjør norsk kultur og norske verdier har rast i sommer, har de store kulturpolitiske sakene uteblitt fra årets valgkamp.

I dag er imidlertid kulturpolitikken i søkelyset under hoveddebatten på den politiske debattarenaen Arendalsuka. I kveld møter kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) kulturpolitikere fra opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, samt fra støttepartiene Venstre og KrF. Temaet er framtida for Kultur-Norge.

– Endelig får vi anledning til å diskutere kulturpolitikk med kulturministeren. Fram til nå har Helleland skygget banen for åpen debatt og gjemt seg bak statssekretæren sin, sier Arild Grande, Ap-politiker i kulturkomiteen på Stortinget.

Han erkjenner at kulturpolitiske spørsmål har en tendens til å bli mindre diskutert i valgkampen enn andre politiske spørsmål. Det er kulturministeren ikke enig i.

«Så langt i denne valgkampen er det ingen saker som dominerer slik debatten om kultur og verdier har gjort. Faktisk har disse spørsmålene vært mer fremme i denne valgkampen enn i tidligere valgkamper», skriver Helleland i en e-post.

Kulturpolitikk i valgkampen:

• I kveld møter kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) Sveinung Rotevatn (V), Bård Vegar Solhjell, (SV), Arild Grande (Ap), Geir Bekkevold (KrF), Marit Arnstad (Sp) og Bjørn Kristian Svendsrud i Fremskrittspartiets Ungdom til kulturdebatt under Arendals­uka.

• Rådsleder i Kulturrådet Tone Hansen leder debatten.

• Overskriften for debatten er «Hvilke mål må settes for kulturpolitikken, og hva bør være hovedsatsingene?».

Skylder på mediene

Helleland legger til at hun tar Grandes påstander «med knusende ro». Det synes ikke Grande holder.

– Debatten om norske verdier er ikke noe annet enn en avledningsmanøver fra kulturministerens side for å slippe å snakke om manglende resultater på kulturfeltet, mener Grande.

Torsdag forrige uke var han og Ap-leder Jonas Gahr Støre med på å lansere partiets nye «Kulturløft» under Øyafestivalen i Oslo, som partiets kulturpolitiske hovedsatsing under valgkampen. Lanseringen ble imidlertid lite omtalt i mediene. Grande er tydelig på at mye av ansvaret for det manglende fokuset på kulturpolitikk må tilskrives medienes prioriteringer.

– Vi merker at det er krevende å få spalteplass med kultursaker, da pressen er mer opptatt av saker der politikerne kritiserer hverandre heller enn å fremme egen politikk, sier han.

Skylder på politikerne

Alle kulturpolitikerne Klassekampen har snakket med, erkjenner at kulturfeltet ofte blir nedprioritert i valgkampens hete. De trekker fram tre hovedforklaringer på denne tendensen:

• Mediene prioriterer ned partienes kulturpolitiske saker til fordel for mer tabloide saker i valgkampen.

Velgerne er mer opptatt av arbeids-, helse- og skolepolitikk før valget.

Politikerne selv er for lite flinke til å løfte frem kulturpolitiske saker i valgkampen.

KrF-politiker Geir Bekkevold, som også er medlem i kulturkomiteen på Stortinget og skal delta i dagens kulturpolitiske debattpanel, vektlegger den siste forklaringen på lista. Problemet ligger hos politikerne selv, mener han.

– Det er vi politikere som må bli flinkere til å sette kultur på dagsorden, det er ikke kultursektorens feil. Jeg opplever sektoren som veldig framoverlent, sier han.

Kulturminister for sport

Bekkevold ser med bekymring på at kulturen drukner i valgkampen.

– Det at kulturpolitikken taper terreng, er veldig leit. Den fortjener å bli løftet opp.

Han understreker at han «ikke vil stå sammen med Ap-politiker Arild Grande og danne et hylekor mot kulturministeren». Men han legger ikke skjul på at Linda Hofstad Helleland ikke alltid har vært like populær i KrF-leiren:

– Man kan alltids ønske seg en mer framoverlent kulturminister. Hellelands læringskurve har vært litt bratt i løpet av det halvannet året hun har vært statsråd. Vi skulle gjerne ønsket oss en kulturminister som ikke bare viste interesse for idrett, men også for kultur, sier Bekkevold.

– Mener du kulturministeren kun viser interesse for idrett?

– Det er i alle fall på det feltet hun har hatt mye av fokuset. Da hun skulle legge fram sitt første kulturbudsjett, valgte hun å heller å besøke paven i forbindelse med et arrangement i regi av Wada (verdens anti-dopingorganisasjon, journ.anm.). Da var vi en del som måpte litt. Dette er snøen som falt i fjor, men jeg håper vi vil se en offensiv kulturminister i debatten i dag, sier Bekkevold.

Kultur som «tilleggssak»

Valgforsker Bernt Aardal forklarer at kulturfeltet er blitt en «tilleggssak» i norsk politikk, da ingen av partiene ble etablert som kulturpartier eller har profilert seg som kulturparti.

– Det koker gjerne ned til spørsmålet om i hvor stor grad det offentlige skal finansiere kultur. Det blir en sak som legger seg på den klassiske skillelinjen mellom høyre- og venstresida i politikken, og der må kulturpolitikken konkurrere med svært mange andre saker, sier Aardal, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

I historisk sammenheng har kultursaker svært sjeldent hatt hovedfokus under valg, ifølge Aardal. Han trekker fram den opphetede debatten som oppsto på 1990-tallet da daværende Frp-politiker Jan Simonsen uttalte at Nationaltheatret burde omgjøres til bingohall. Den språkpolitiske «målsaka» og kampen om nynorsken har også vært en definerende valgkampsak opp gjennom 1900-tallet.

– Alle politiske partier vil selvsagt alltid si at kultur er veldig viktig. Men kulturpolitikken har nok en tendens til å komme i bakgrunnen når større saker kjøres fram, sier Aardal.

yngvild.gotaas.torvik@klassekampen.no