Fredag 18. august 2017

Fagbevegelsen tar grep for å snu fallende organisasjonsgrad

Under halvparten av arbeidsstyrken i Norge er fagorganisert. LO, Unio, YS og Akademikerne slår seg for første gang sammen for å få flere til å organisere seg.

Under halvparten av arbeidsstyrken i Norge er fagorganisert. LO, Unio, YS og Akademikerne slår seg for første gang sammen for å få flere til å organisere seg.
Fram til starten av 90-tallet steg andelen av yrkesaktive i Norge som er medlem i en fagforening. Så begynte den å falle og havnet under 50 prosent i 2008. Organisasjonsgraden i dag er 49 prosent, skriver Klassekampen.
Fagorganisasjonene her i landet har fått 118.000 flere yrkesaktive medlemmer siden 2006, men samtidig har sysselsettingen økt med 300.000.
– Vi er alle enige om at en sterk fagbevegelse er viktig for en god samfunnsutvikling, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Klassekampen.
De fire organisasjonene har laget en styringsgruppe og en arbeidsgruppe for prosjektet. Første skritt blir å analysere årsakene til nedgangen. De vil deretter settes inn felles tiltak på tre felt – hva de selv kan gjøre, hva slags politiske tiltak som kan settes i verk og hva slags informasjonstiltak som trengs.
– Det er behov for et mye sterkere fokus fra grunnskolen og opp. Man lærer ikke om hovedavtalen på grunnskolen, ungdomsskolen eller videregående, påpeker LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.
Lied legger til at det ikke blir så mye bedre senere i utdannelsesløpet.
– Etter- og videreutdanning for ledere har vi en stor utfordring med. De er ofte preget av amerikansk ledelsesideologi, langt fra vårt arbeidsliv. Her må vi snakke med fagmiljøene og jobbe med læreplanene, sier hun.
(©NTB)