Onsdag 6. september 2017 Innenriks

Eierne tjente 618 millioner på å selge Unicare til britisk oppkjøpskapital:

Kjempe­profitt på omsorg

LØNNSOMT: Unicare er en av Norges største private helseaktører og driver blant annet Manglerudhjemmet på Ryen i Oslo. Eierne har tjent til sammen 618 millioner kroner ved å selge videre eierandeler i selskapet. Samtidig får ikke de ansatte samme lønnstillegg som kommunalt ansatte i samme jobb.

LØNNSOMT: Drift av blant annet sykehjem på oppdrag for Oslo har vært lønnsomt for eierne av Unicare. Etter bare ni års drift sitter eierne igjen med gevinst i hundremillionersklassen.

Velferd

I 2008 startet Una Aas og Tom Tidemann opp selskapet Unicare, med en grunnkapital på 500.000 per person. I mai 2016 ble to tredjedeler av aksjene i selskapet solgt til det britiske investeringsselskapet G Square. Det var svært lønnsomt for eierne.

I regnskapene for 2016 finner Klassekampen følgende:

Toti Holding AS, Tom Tidemanns selskap, hadde finansinntekter på 203,9 millioner kroner i 2016.

Una a AS, Una Aas sitt selskap, hadde finansinntekter på 135,3 millioner.

IC Care AS, som kom inn på eiersida i 2013, noterte seg for 280,4 millioner i finansinn­tekter.

Disse selskapene har som eneste aktivitet at de eier Unicare. Samlet har dermed de tre eierselskapene fått 618 millioner kroner i 2016. Mest sannsynlig er dette gevinst fra salget av Unicare, men ingen av aksjonærene Klassekampen har vært i kontakt med, vil bekrefte salgs­summen.

Unicare:

• Et av Norges største private helseforetak. Driver ulike tjenester innen bedriftshelse, psykisk helse, hjemmetjenester, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), fysikalsk medisin og rehabilitering.

• Driver seks sykehjem i Oslo: Hovseterhjemmet, Ammerudlunden, St. Hanshaugen omsorgssenter, Manglerudhjemmet, Smestadhjemmet og Fagerborghjemmet.

• Ble dannet i 2008 av Una Aas og Tom Tiedemann. Eies i dag av G Square (67%), Toti Holding (Tom Tiedemann, 18,55%) og Una A AS (Una Aas, 12,36%).

Oppgir ikke sum

Unicare har en rekke underselskaper som driver med ulike typer omsorgstjenester. I 2013 gjorde de et byks opp­over i forretningsverden. Da overtok de Caremas avdelinger i Norge og dermed drift av to sykehjem i Oslo.

I 2013 fikk de også inn nye eiere, da investeringsfondet Icon Capital kjøpte halvparten av aksjene. Fagbladet har tidligere vist at Aas og Tidemann tjente 35 millioner kroner på å få med IC som eier.

Med en gevinst på 280,4 millioner har det vært en lønnsom investering for eierne bak IC, som blant annet er eid av noen av landets rikeste, som Varner-brødrene (7,1 milliarder i formue, ifølge Kapital), Knut Gustaf Aspelin (5,7 milliarder) og Asmund Haare (1,4 milliarder).

Vokser videre

Da de fikk inn IC på eiersida, uttalte Tom Tidemann til Finansavisen at de så for seg ytterligere vekst, til omsetning på tre milliarder kroner etter fem år. Siden har de fått nye kontrakter på drift av fire sykehjem i Oslo, og de fikk nylig en stor kontrakt på drift av rehabiliteringstjenester i Malvik.

Tidemann og Aas sitter fortsatt på eierandeler i Unicare, på henholdsvis 18,55 og 12,36 prosent. Før Tidemann og Aas startet Unicare, eide og drev de Achima Helse. Bemanningsselskapet hentet inn svenske sykepleiere til norsk helsevesen og ble i 2007 solgt. Det ga Tidemann finansinntekter på 47 millioner kroner og Aas 4,4 millioner kroner.

Magert for ansatte

Til tross for at Unicare har gått så det suser de siste årene og eierne har tjent gode penger, kan ikke tillitsvalgte fortelle om en raus arbeids­giver.

Etter årets lønnsoppgjør kunne Fagbladet melde at de ansatte fikk rundt 5500 kroner i lønnstillegg, mens kollegene i Oslo kommune fikk 9000.

Urd Bjerk er klubbleder for Fagforbundet i Unicare Sykehjem.

– Vi får ikke i den samme lønnsveksten og pensjonen som dem i kommunen. Det er ikke ålreit, og det burde være likt. Vi gjør jo alle den samme jobben, sier hun.

Bjerk ønsker ikke å uttale seg om Klassekampens opplysninger om gevinsten ved salget av Unicare, men sier hun på generelt grunnlag er kritisk til at man skal kunne tjene penger på velferd.

– Ingen bør tjene penger på å ta vare på andre. Jeg mener tjenesten burde vært i det offentlige.

Vil ikke kommentere

Klassekampen har kontaktet både Tom Tidemann og Una Aas. Ingen av dem har ønsket å kommentere fortjenesten på salget. Rolf Erik Myklebust, finansdirektør i Unicare, sier til Klassekampen at de på generelt grunnlag ikke ønsker å oppgi kjøps- og salgssummer fordi de mener det er konkurransesensitivt. Heller ikke G Square, IC Capital eller Varner-gruppen har svart på Klassekampens henvendelser om verdien av salget.

paalh@klassekampen.no

stiann@klassekampen.no

Holder profitten skjult for byråden

velferd

For ett år siden henvendte eldrebyråd i Oslo kommune Inga Marte Thorkildsen (SV) seg til Unicare og ba dem «redegjøre for hva eierne som solgte seg ut, realiserte i total gevinst ved salg av sine eierandeler». Det innsynet fikk hun aldri. I stedet fikk hun et brev fra Unicares advokater som opplyste at transaksjonsdokumentene er «underlagt en gjensidig konfidensialitet», og at «selger er derfor dessverre forhindret fra å oppgi den informasjonen».

– Det er veldig bra at Klassekampen har sett på dette, men siden de holder det hemmelig, vil vi aldri få nøyaktig svar på hvor mye profitt de henter ut av Unicare. Jeg mener innbyggerne har krav på å vite hvor mye av deres felles skattepenger som tas ut som profitt, sier Thorkildsen.

Ta politikken, ikke Unicare

Thorkildsen er grunnleggende kritisk til at velferdstjenester blir investeringsobjekt.

– Enkeltpersoner blir rike av skattefinansierte velferdstjenester. Det er ikke sko vi snakker om, det er eldre hjelpe­trengende mennesker. Det er to forskjellige ting, som bør behandles forskjellig.

Byråden presiserer at hun først og fremst mener dette er en politisk sak.

– Vi hadde tidligere et byråd som syntes det var helt greit å legge til rette for at eldreomsorg skal være forretningshemmeligheter og unndras offentlighet. Vi vil at sykehjem skal drives av det offentlige eller ideelle. Og vi stiller krav i kontraktene der vi bruker anbud, om at vi skal ha innsyn. Det er politikken vi må angripe, Unicare gjør bare det de har mulighet til å gjøre.

– Eierne av Unicare handler bare i tråd med det systemet legger opp til?

– Ja. Slik sett er det et sidespor å debattere med Unicare. Det handler ikke om å rette pekefingeren mot dem, men hva politikken skal legge til rette for, at det som er grunnleggende for innbyggernes trygghet skal være under offentlig kontroll. Jeg vil understreke at selv om vi har en diskusjon med eierne av selskapene som drifter eldreomsorgen, handler ikke det om medarbeidernes innsats. De gjør en kjempejobb og skal ha stor honnør for det.

Ikke overrasket

Linn Herning er daglig leder i alliansen For velferdsstaten, som i en årrekke har jobbet mot kommersialisering av velferdstjenester. Hun er ikke overrasket over tallene Klassekampen har funnet.

– Det er veldig lukrativt å investere i skattefinansierte velferdstjenester. Dette er finansfolk som gjør finansielle vurderinger ut fra hva som er lønnsomt, og de velger da skattefinansierte velferdstjenester, sier hun.

Hun mener dette er nettopp det debatten om «velferdsprofitt» handler om.

– Vi jobber for at det ikke skal være mulig og lovlig. At det er lovlig i dag, er vi fullt klar over. Det er derfor vi vil ha debatten.

– Hvordan kan man unngå det?

– For tjenester som er konkurranseutsatt, er det beste å slutte med anbud.

– Anbud gir privat velferd

– Er det en løsning å ha anbudsrunder, men begrense utbytte?

– Man bør heller finne samarbeidsformer mellom det offentlige og ideelle tilbydere. Settes det ut på åpne anbud, vinner de kommersielle. Det finnes ett eksempel på det motsatte, det var i 2003 da Paulus sykehjem ble konkurranseutsatt. Da vant Kirkens Bymisjon. Markedet består av fire store kommersielle aktører. På barnevern ser vi samme utvikling. Det er ikke totaldominans, men svært tydelig. Å lyse ut anbud er å åpne for kommersielle aktører.

Una Aas
Tom Tidemann