Onsdag 13. september 2017 Kultur og medier

Sju av de ti meste delte nyhetssakene under valgkampen handlet om utspill fra Frp-statsråder:

Frp ble mest likt og delt

Lik og del: Fem av de meste delte nyhetssakene under valgkampen kom i kjølvannet Sylvi Listhaugs besøk til innvandrerbydelen Rinkeby i Sverige 29. august. Foto: Anders Wiklund, NTB scanpix

Fremskrittspartiet fikk mer enn dobbelt så mange delinger og reaksjoner på Facebook som Ap i valgkampen.

Medier

Årets valgkamp var også en kamp om å fange oppmerksomheten til velgerne på nettet. En undersøkelse fra Reuters Institute i år viste at 53 prosent av alle nordmenn orienterer seg i nyhetsbildet via sosiale medier som Facebook, Twitter og Snapchat.

Klassekampen har innhentet tall fra to kilder som viser partienes gjennomslagskraft på sosiale medier. Oversikten over de mest delte nyhetssakene fra analyseselskapet Storyboard viser med all tydelighet at Frp har lyktes med sin strategi om å få innvandring og kriminalitet høyt opp på dagsorden under valgkampen.

Av de ti sakene som ble mest delt og fikk flest likerklikk og kommentarer i sosiale medier i september, handlet fem om innvandringsminister Sylvi Listhaug. To handlet om utspill fra justisminister Per-Willy Amundsen.

– Det er nok høyresida med Frp som har tjent mest på dette, fordi det er Frp som har eierskap på innvandringssaker og har interesse av at temaet kommer høyt på dagsordenen, sier medieforsker Bente Kalsnes ved Høyskolen i Oslo og Akershus, som blant annet har forsket på partiers bruk av sosiale medier under valgkamper.

– Dette er interessant med tanke på at det er en ganske avklart situasjon på Stortinget om dette spørsmålet og at innvandringen til Norge ikke har vært så høy de siste årene, sier hun.

Valgkamp på sosiale medier:

• Fremskrittspartiet vant valgkampen på sosiale medier.

• Tall fra analysetjenesten Storyboard.no viser at sju av de ti meste delte sakene under valgkampen (1. august til 11. september) handlet om utspill fra Frp-statsrådene Sylvi Listhaug og Per Willy Amundsen.

• Også målt i antall delinger av partienes Facebook-innlegg på sosiale medier får Frp størst uttelling.

Frp-saker på topp

Artikkelen som ble delt og likt flest ganger under valgkampen var ifølge Storyboard et blogginnlegg som Rødt-leder Bjørnar Moxnes skrev om Listhaug på Nettavisen. Den er delt 49.000 ganger.

På tredje- og fjerdeplass ligger to nyhetsartikler om Frp-justisminister Per Willy Amundsens utspill om å stanse Nav-støtte til etterlyste kriminelle.

Sylvi Listhaugs eget blogginnlegg om «Arbeiderpartiets løgnkampanje» havner på 8. plass, med 22.000 delinger.

– Frp skiller seg klart ut som det partiet som har klart å skape mest engasjement og eventuelt provokasjon på Facebook, som er partiets primære kanal. Partiet har klart å sette sin egen dagsorden og dermed etablere begreper og fortolkninger av viktige saker, sier medieforsker Kalsnes.

Også tall for de politiske partienes poster og delinger via egne Facebook-sider viser at Frp har lyktes med sin valgkampstrategi på nett. Bente Kalsnes benytter analyseverktøyet Netvizz for å måle antall delinger og likerklikk for innlegg, poster og politisk reklame på Facebook.

Fra 1. august til valgdagen 11. september hadde Frp mer enn dobbelt så mange delinger på Facebook som Arbeiderpartiet (se grafikk). En av egenannonsene som ble mest delt, var et fotografi av to muslimske kvinner i nikab med tittelen «Nei til burka og nikab. Enig?» Denne fikk 1200 kommentarer og 21.400 likerklikk.

– Til forskjell fra stortingsvalget i 2013 har også Høyre flere delinger enn Ap i år. Å få delinger er viktigere enn likes fordi delinger gir økt synlighet og større rekkevidde også til folk som ikke følger Frp, sier Kalsnes.

Ligger langt foran

Espen Teigen er politisk rådgiver for Sylvi Listhaug og har bidratt til at sjefen hans ligger høyt på lista over politikere med flest følgere på Facebook.

– Dette er veldig gode tall for oss. Det viser engasjementet for våre saker i sosiale medier, men også at Aps strategi med å ta sitater ut av sin sammenheng og fokusere på Frps retorikk har vært fullstendig feilslått, sier Teigen.

– Viser tallene for delinger at Frp er dyktigere på dette enn andre partiene?

– Jeg tror vi ligger langt foran de andre og har gjort det lenge, selv om andre partier har langt flere folk som jobber med dette.

– Er sosiale medier mer egnet for populistiske og enkle budskap fra politikere?

– Nei, i avisene er det også de mest tabloide sakene som blir mest lest. Jeg tror det uansett handler om å snakke så folk forstår og formidle et budskap som resonnerer og gjør at folk føler seg som en del av en bevegelse, sier Teigen.

kultur@klassekampen.no

Artikkelen er rettet på nett 13. september. Det sto «likerklikk» der det skulle ha stått «delinger» i et sitat av Bente Kalsnes. Red.

Artikkelen er oppdatert: 13. september 2017 kl. 09.23

Ap: Frp bygger opp under et sinne

Bjørn Tore Hansen, kommunikasjonsrådgiver, i Arbeiderpartiet er ikke overrasket over at Frp er det partiet som fikk spredt budskapet sitt mest i sosiale medier i valgkampen.

– «Lik og del» er kjernen i Frps strategi, kan det virke som. Vi deler gjerne ting i sosiale medier som gjør oss sinte og opprørte, og Frp har basert mye av budskapet sitt på å skape splid og bygge opp under et sinne. Det når godt ut til deres primærgruppe, sier han.

Hansen viser blant annet til bildet som ble lagt ut av Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde på Facebook lørdag kveld. Det viste kvinner i hijab og folk med mørk hudfarge foran Arbeiderpartiets valgbod i Karl Johans gate, med bildeteksten «Arbeiderpartiets valgbod på Oslos paradegate». Tybring-Gjedde slettet det seinere.

– Hvorfor har dere ikke klart å skape like stort engasjement for deres egne saker?

– Vi har opplevd stort engasjement rundt mange saker, men ikke nødvendigvis i form av massiv liking og deling. Det er ikke et mål for oss å ha flest likerklikk i seg selv, men mest mulig synlighet. Der ser det ut til at vi har nådd de målene vi har satt oss.

– Oppnår man ikke synlighet nettopp gjennom likerklikk og delinger?

– Jo, men et likerklikk er ikke nødvendigvis verdt så mye i seg selv. Det er viktig å nå ut med vårt budskap til flest mulig, og vi får tall fra Facebook om at vi har nådd bredt ut til de vi ønsket å nå.

– Kommer dere til å tenke annerledes om strategien på sosiale medier ved neste valg?

– Det skjer alltid nye ting som man må ta innover seg og endre. Men jeg ser ingen grunn til noen radikal omlegging ut fra det vi gjør nå.

Espen Teigen
Bente Kalsnes