Torsdag 21. september 2017 Innenriks

• Forsvarets kjøp av traktorer har havnet i retten • Saksøkes for 26 millioner kroner

Kjøper flere tabbe-traktorer

12 + 12: De tolv første traktorene av merket Fresia Atlas TT ble levert til Sola for å slepe de nye redningshelikoptrene AW101. Nå har Forsvaret også bestemt seg for å kjøpe tolv tilsvarende traktorer til å slepe kampflyet F-35. FOTO: Martin Mellquist, Forsvaret

DOBLER: Forsvaret innrømmer at de aldri skulle kjøpt de omstridte traktorene. Likevel utløser de nå en opsjon og kjøper dobbelt så mange traktorer – stikk i strid med faglige anbefalinger.

FORSVARET

Forsvarets kjøp av traktorer til å slepe fly og helikopter har havnet i Oslo tingrett. Selskapet Blue Aeropspace krever 26 millioner kroner i erstatning fordi de mener at de urettmessig tapte anbudet om å levere nye traktorer til Forsvaret.

Klassekampen har tidligere avslørt hvordan selskapet Hesselberg i fjor sommer vant anbudet til tross for at de ikke tilfredsstilte alle «skal-krav». Brudd på ett slikt krav skal føre til automatisk avvisning fra konkurransen.

Blue var eneste reelle konkurrent til Hesselberg og tapte på pris. Nå krever Blue erstatning for den summen selskapet mener de ville fått dersom Hesselberg hadde blitt avvist og de hadde vunnet.

Forsvarets traktorkjøp:

• Klassekampen har gjennom en serie saker vist fram to traktorinnkjøp i Forsvaret fra 2007 og 2016. Traktorene skulle brukes til å slepe Forsvarets fly og helikopter.

• I 2007 kjøpte Forsvaret 25 traktorer som ikke kunne brukes til jobben de var tiltenkt.

• I fjor sommer inngikk Forsvaret kontrakt med selskapet Hesselberg om innkjøp av traktoren Fresia Atlas TT. Hesselberg tilfredsstilte ikke alle de absolutte skal-kravene i anbudet, og i ettertid har Forsvaret innrømmet at Hesselberg skulle blitt avvist fra anbudet.

• Den tapende konkurrenten i anbudet, det amerikanske selskapet Blue Aeropspace, saksøker Forsvaret for 26 millioner kroner for det de mener er urettmessig tapt inntekt. Søksmålet har blitt behandlet i Oslo tingrett denne uka, og saken avsluttes i dag.

Dobler kjøpet av traktorene

I Oslo tingrett har Forsvaret, representert ved regjeringsadvokaten, denne uka innrømmet at Hesselberg skulle blitt avvist fra konkurransen. De bestrider likevel erstatningskravet og hevder at også Blue skulle blitt avvist, og at en ny konkurranse skulle blitt avholdt.

– Når vi står her i dag, ser vi at Hesselberg skulle vært avvist, og at saksøker skulle vært avvist, argumenterte regjeringsadvokat Torje Sunde i tingretten.

Til tross for at Forsvaret innrømmer at traktorene fra Hesselberg aldri skulle vunnet anbudet, velger Forsvaret nå å utløse en opsjon på å kjøpe ytterligere tolv av de samme traktorene for å slepe de nye F-35 kampflyene som kommer til Norge fra november.

Dermed dobler Forsvaret kjøpet av traktoren de i utgangspunktet aldri skulle ha kjøpt.

Denne helt nye vendingen i saken kom fram i et dokument som ble lagt fram for Oslo tingrett mandag. Der beordrer Kampflyprogrammet kjøpet av tolv nye traktorer, og dokumentet viser til at representanter fra Luftforsvaret har gjennomført en befaring av de nye traktorene «og anbefaler anskaffelse av denne til F-35».

Ignorerer faglige råd

Dette er imidlertid stikk i strid med innholdet i rapporten etter befaringen det vises til.

Klassekampen har tilgang til rapporten fra befaringen, som konkluderer med at traktoren ikke fyller kravene for tauing av dagens F-16, og at «det må utvikles et testprogram for om denne tilfredsstiller operative og funksjonelle krav for tauing av F-35.» Rapporten stiller også spørsmål ved om traktoren er i stand til å trekke de nye kampflyene på glatt vinterføre.

Forsvaret har ikke gjennomført tester for sleping av F-35 på vinterføre før opsjonen ble utløst.

Ti år med traktor-trøbbel

Bakkemannskap som skal bruke den nye traktoren sier til Klassekampen at de frykter for farlige situasjoner når den nye traktoren skal taue et kampfly på over 30 tonn på vinterføre. En ansatt viser til at den forrige slepetraktoren Forsvaret kjøpte inn ble pålagt sikkerhetsmessige begrensninger for bruk, og at det samme nå kan skje igjen.

Det er nemlig ikke første gang kjøpet av slepetraktorerer skaper trøbbel for Forsvaret. Fra 2007 til 2011 kjøpte Forsvaret 25 traktorer av merket Holder C4.74, samt fire større traktorer for totalt 37,2 millioner kroner.

Holder-traktoren, som er den samme parkvesenet i Oslo kommune bruker til å feie gater og klippe gress, viste seg raskt å være for liten, for lett, og ubrukelig til oppgaven den var kjøpt inn for – å slepe fly og helikoptre. Det ble derfor lagt sikkerhetsmessige begrensninger på bruk av traktoren.

Dermed har Forsvaret en stor mangel på slepetraktorer når Luftforsvaret nå skal ta imot nye helikoptre og kampfly. Dette var bakgrunnen da Forsvaret i fjor sommer lyste ut et anbud for å kjøpe traktorer som kan slepe det nye redningshelikopteret AW101, Forsvarets nye F-35 kampfly, samt andre fly og annet utstyr i Forsvaret.

Innkjøpet kan nå ende opp med å bli over dobbelt så dyrt dersom Forsvaret blir dømt til å betale erstatning til Blue Aerospace.

Tause under rettssaken

Regjeringsadvokaten og representantene fra Forsvaret ønsket ikke å besvare noen av Klassekampens spørsmål i tingretten tirsdag. De viste i stedet til kommunikasjonsavdelingen i Forsvarsmateriell (FMA).

Asgeir Spange Brekke i FMAs kommunikasjonsavdeling vil ikke svare på hvorfor Forsvaret utløser opsjonen og kjøper ytterligere tolv traktorer, samtidig som man i retten argumenterer med at traktoren aldri skulle vunnet anbudet. FMA har tidligere besvart spørsmål fra Klassekampen om traktorkjøpet, men viser nå til at de ikke vil gi ytterligere kommentarer så lenge rettssaken pågår.

siment@klassekampen.no

Lengden avgjør

Da Blue Aerospace tapte anbudet om å levere traktorer, skyldte Forsvarsmateriell på at tilbudet var for dyrt. Ifølge anbudsdokumentene ble det likevel ikke funnet noen formelle feil eller mangler i de absolutte skal-kravene til anbudet.

Etter at Blue saksøkte Forsvaret, har imidlertid regjeringsadvokaten kommet fram til at også Blue skulle blitt avvist fra konkurransen. De begrunner dette med at selskapets traktor går over den maksimale lengden på fem meter, som er et eget skal-krav.

I sitt anbud oppgir Blue at deres traktor er 4,71 meter. Regjeringsadvokaten har likevel regnet seg fram til at den totale lengden vil passere fem meter dersom man legger til slepefester foran og bak på traktoren.

Anbudet sier ingenting om disse slepefestene skal regnes med i den totale lengden, og dette er derfor et sentralt stridsspørsmål i Oslo tingrett.

Dersom regjeringsadvokaten vinner fram med sitt syn, kan det bety at Blue ikke har krav på erstatning for såkalt positiv kontraktsinteresse, der hele den tapte summen erstattes.

Regjeringsadvokaten mener i stedet at Blue kan få en erstatning for negativ kontraktsinteresse, der staten betaler for arbeidstimer med anbudet inntil 100.000 kroner.