Torsdag 5. oktober 2017 Innenriks

NHH

Og no: Nytt frå vestfronten. Denne veka kunne Studvest, studentavisa i Bergen, melde om ei interessant undersøking: Det er store skilnader mellom dei ulike studie­institusjonane i spørsmålet om kor mykje økonomisk hjelp studentane får heimanfrå. Ikkje overraskande er det blårussen på Norges Handelshøyskole, NHH, som kjem best ut (dersom ein meiner at pengar er eit gode):

På den kristne «NLA høgskolen» får 66 prosent av studentane inga støtte, ifølgje undersøkinga, som er utført av Sentio for Studvest, Velferdstinget Vest, Studentparlamentet ved UiB, og BIS Bergen. Tilsvarande prosenttal for NHH er 31, altså mindre enn halvparten.

Studvest har intervjua studenten Jonas Kahn. Han fortel at han ikkje får hjelp heimanfrå – sånn omtrent. «Selv lever jeg på studielånet og får ingen faste beløp hjemmefra i måneden. Men foreldrene mine dekket leiligheten min, da», seier han til avisa. Det er berre fem prosent av NHH-studentane som dagleg uroar seg for økonomien sin, kan Studvest fortelje. I motsett ende av skalaen finn vi hippiane på Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen, der 15 prosent dagleg uroar seg. «Jeg har aldri hørt snakk om bekymringer rundt økonomi på NHH, det er faktisk helt fremmed for meg. Men jeg har hørt denne type bekymringer fra kompiser ved andre institusjoner i Bergen», forklarer Khan.

Den norske arbeidarrørsla har gjennom 150 år kjempa for lik rett til utdanning. Tidvis kan det verke som det er noko suspekt i å ha akademisk erfaring om du vil uttale deg på venstresida. Nei, utdanning er bra. Tala frå Bergen viser at vi ikkje er i mål før alle kan seie som Khan: Økonomisk stress er «faktisk helt fremmed for meg».

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 12.33