Tirsdag 10. oktober 2017 Innenriks

Regjeringen har ikke fortalt forsvarskomiteen at US Marines er på vei til Troms:

Har ikke blitt informert

BER OM AVKLARING: Liv Signe Navarsete (Sp) mener det er ille dersom regjeringen har invitert amerikanske soldater til Norge uten å drøfte det med Stortinget. Foto: Tom Henning Bratlie

I SKJUL: Forsvaret jobber med å finne husrom i Troms til amerikanske soldater – som Stortinget ikke har hørt noe om.

Forsvaret

US Marines planlegger å sende soldater til Indre Troms. Som Klassekampen skrev i går, jobber det norske Forsvaret på spreng med å få på plass bygninger og anlegg til å huse amerikanerne.

Den siste uka i september var også general Robert Neller, den øverste lederen i US Marines, på befaring i leiren på Setermoen i Bardu kommune. Han undersøkte forlegningsmulighetene i leiren, og ble flydd rundt i helikopter for å rekognosere området.

Men på tross av at arbeidet allerede er i gang, har ikke regjeringen informert Stortingets utenriks- og forsvarskomité om at de amerikanske soldatene er på vei.

US Marines i Norge:

• I januar i år kom litt over 300 amerikanske marinesoldater til Værnes i Nord-Trøndelag.

• Stasjoneringen av soldatene var ifølge den norske regjeringen i første omgang planlagt for ett år.

• 21. juni ble det klart at regjeringen ga det amerikanske forsvaret tillatelse til å bli i nok et år, til utgangen av 2018.

• Ifølge baseerklæringen fra 1949 skal ikke Norge «tiltre noen overenskomst med andre stater som innebærer forpliktelser for Norge til å åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep».

Ikke informert

Liv Signe Navarsete har i fire år vært Senterpartiets medlem i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Hun har ikke blitt informert om at US Marines nå planlegger å etablere seg i Troms, bekrefter hun.

– Nei, dette har jeg ikke hørt noe om.

– Er det et problem?

– Ja, det er det. I den grad Norge har forpliktet seg til noe, må en vente at det blir en sak i Stortinget.

Hun er ikke overrasket over at det kommer et slikt spørsmål fra amerikanerne. I 2015 tok forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen opp temaet i sitt fagmilitære råd, slik Klassekampen også skrev i går:

– Der pekte han på at det bare var utenlandske styrker som ville kunne bøte på våre svakheter om vi ikke gjør noe. Kanskje det er det som nå er i ferd med å skje, sier Navarsete.

Hun understreker like fullt at hun ikke kan bekrefte opplysningene

– Det høres ganske ille ut når vi ikke har hatt drøftinger om dette i Stortinget.

– Du håper det ikke stemmer?

– Det er klart at dette handler om tilliten mellom Stortinget og regjeringen. Det er ikke tillitvekkende å forplikte landet uten drøftinger med Stortinget. Forsvarsministeren bør avklare dette. Om Ine Eriksen Søreide ikke kan gjøre det i det åpne rom, bør hun kalle inn den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen.

Bekymret for baser

Sist uke skrev Klassekampen om hvordan USA også legger opp til en «vedvarende» tilstedeværelse på Værnes i Nord-Trøndelag, der det i dag allerede er 330 soldater i det regjeringen omtaler som en ordning for «rotasjonsbasert trening».

Soldatene i Troms kommer i tillegg, slik at det i alt vil være opp mot 1000 amerikanske soldater i Norge når styrken i nord kommer på plass.

Navarsete viser til at permanente baser er i strid med den norske basepolitikken. Denne bygger på erklæringen Einar Gerhardsens andre regjeringen ga da Norge ble medlem av Nato i 1949. I erklæringen, som kom som svar på sovjetisk bekymring for Nato-baser i Norge, fastslo regjeringen at andre land ikke skal få etablere militære baser i Norge så lenge vi ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep.

– Basepolitikken blir tøyd på Værnes. Vi får en rullerende, permanent base. Jeg synes dette er ganske urovekkende signaler, sier Navarsete.

SV og Rødt advarer

Også Rødt og SV reagerer på avsløringene i Klassekampen og Nordlys, som omtalte planene i Troms først.

– Nå må det bli slutt på at Frp og Høyre driver utenrikspolitikk på bakrommet, uten at Stortinget i det hele tatt blir involvert, sier Rødts leder Bjørnar Moxnes.

Han mener det er opplagt at regjeringen bryter basepolitikken og at «rotasjonsbasert trening» er et fikenblad.

I forbindelse med trontaledebatten i dag fremmer Rødt sine første stortingsforslag. Et av dem lyder: «Stortinget ber regjeringen om å sørge for at baseerklæringen etterleves, også når det gjelder såkalt ‘rotasjonsbasert trening’.» SV vil også følge opp saken, og sender skriftlige spørsmål til forsvarsministeren, forteller partileder Audun Lysbakken.

– Vi vil ha fakta på bordet. Vi ser at regjeringen ikke gir klare svar til pressen, men de må gi klare svar til Stortinget.

Han ønsker ikke å si noe om hva som har vært tema i de lukkede møtene i utenrikskomiteen.

– Men det er klart at jeg forventer å få en avklaringen på hvor langt er denne prosessen er kommet, sier han.

Både SV og Rødt advarer mot å så tvil om basepolitikken.

– Det vi trenger nå, er tiltak for å redusere spenningen, ikke øke den, sier Lysbakken.

– Ved å tillate amerikanske soldater i Norge, gjør man Norge mer utsatt som slagmark dersom det blir en konfrontasjon mellom supermaktene, sier Moxnes.

politikk@klassekampen.no