Onsdag 18. oktober 2017 Innenriks

• USA ser på Norge som stadig viktigere • Norge vil gjøre seg attraktivt for US Marines og allierte

US Marines kommer i vinter

TOPPMØTE: I går besøkte den amerikanske generalen David Perkins konferansen Army summit i Oslo. Her er han sammen med generalmajor Odin Johannessen, som er sjef for den norske Hæren.

PÅ VEI: De første soldatene fra US ­Marines kan stasjoneres i norske militærleirer i indre Troms allerede i vinter. Det bekrefter sjefen for den norske Hæren.

FORSVARET

For første gang bekrefter Forsvaret planene om å stasjonere amerikanske marinesoldater i indre Troms. Generalmajor Odin Johannessen, som er Hærens øverste leder, sier til Klassekampen at Forsvaret «lager et tilbud for alliert trening som gjør det attraktivt å komme hit».

– Kommandanten i det amerikanske marinekorpset har sagt at han vil gjenoppbygge evnen til vinterkrigføring. For å gjøre det, må han dra der det er vinter. Derfor ser han nå om han kan sende den rotasjonsbaserte styrken til den nordlige delen av Norge, sier Johannessen.

Klassekampen har tidligere meldt at det legges planer om å innkvartere de amerikanske soldatene i Setermoen og i området rundt Bardufoss. Johannessen bekrefter dette og viser til at målet er å innkvartere allierte styrker tett på de norske styrkene som allerede trener i området.

– Vi har baser i Bardufoss-området som vil bli brukt. De skal fremdeles være norske baser, med norsk ledelse, men vi åpner våre baser for allierte slik målet er i våre forsvarsplaner.

US Marines i Norge:

• I januar i år kom i overkant av 300 amerikanske marinesoldater til Værnes i Nord-Trøndelag.

• Stasjoneringen omtales av norske myndigheter som «rotasjonsbasert trening», der soldatene skiftes ut hvert halvår.

• 21. juni i år ga regjeringen det amerikanske forsvaret tillatelse til å ha soldatene stående til utgangen av 2018. Regjeringen har åpnet for at denne kan forlenges.

• Klassekampen har de siste ukene omtalt hvordan amerikanerne nå også ønsker å sende marinesoldater til indre Troms.

Åpner for allierte

I dag er 330 soldater fra US Marines stasjonert på Værnes i Nord-Trøndelag, i det regjeringen omtaler som «rotasjonsbasert trening». Denne styrken er i første omgang planlagt videreført ut 2018, men i interne dokumenter omtaler amerikanerne styrken som «vedvarende».

– Skal styrken på Værnes flyttes nordover, eller kommer dette i tillegg?

– De detaljene kjenner jeg ikke til. Men det vi har blitt bedt om å åpne opp for, er å tilrettelegge for økt alliert trening.

– Hvem har bedt dere om det?

– Det står jo i Forsvarets langtidsplan, sier Johannessen, som viser til at også styrkene i Nord-Norge skal rotere og at det vil åpnes opp for briter og nederlendere i tillegg til amerikanerne fra US Marines.

Generalmajoren varsler at de første soldatene kan komme på plass i indre Troms allerede i vinter.

– Noen vil antakeligvis komme i vinter, og noen vil komme neste vinter, sier han.

– Hvor mange er det snakk om?

– Det har jeg ikke tall på. De har hatt ett kompani på Værnes, og det er vel omtrent det samme her.

Skal gjøre Norge attraktivt

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide benektet fredag at det finnes konkrete planer for å innkvartere amerikanske soldater i indre Troms.

– Nei, det gjør det ikke. Og vi har heller ikke fått noen henvendelse fra amerikanske myndigheter om at de ønsker en endret innretning, men det foregår jo til enhver tid mange diskusjoner på lavere militært nivå generelt om alliert øving og trening i Norge, sa statsråden på direkte spørsmål.

Disse samtalene på «lavere militært nivå» har blant annet vært mellom sjefen for den norske Hæren og general Robert Neller, sjef for det amerikanske marinekorpset. I slutten av september var Neller på befaring i området rundt Setermoen sammen med generalmajor Johannessen.

– Hva har sjefen for US Marines gitt uttrykk for at han ønsker?

– Han er ute etter å trene sine styrker best mulig. Det vi har arbeidet med, er å prøve å lage et tilbud for alliert trening som gjør det attraktivt å komme hit og trene. Da vil vi fungere bedre sammen.

Forsvaret jobber nå med å utvikle et nytt konsept for alliert trening på norsk jord. Nå er målet at norske og allierte soldater skal bo tett og at treningen legges til baser der den norske Hæren allerede opererer.

Samtidig legges det allierte treningssenter på Åsegården utenfor Harstad ned.

– Det vil gi oss to fordeler: For det første at det allerede er på plass en daglig drift med tilgjengelige støttetjenester, og for det andre at det er et utviklet treningsområde der styrkene kan gå inn og trene sammen med norske styrker, sier Johannessen.

siment@klassekampen.no

magnusl@klassekampen.no

Amerikansk general:Norge blir viktigere

– De siste årene har vi fått forsterket en oppfatning som vi har hatt i mange år allerede, nemlig at Norge er en strategisk partner av stor viktighet, sier den amerikanske generalen David Perkins.

Klassekampen møter generalen i krigsskolens gamle lokaler sentralt i Oslo. Perkins er i Norge for å snakke om framtidas landmakt under den norske hærens årlige konferanse.

Generalen gjorde kometkarriere i den amerikanske hæren etter at han ledet den første amerikanske stridsvogn-brigaden inn i Bagdad under krigen mot Irak i 2003.

Nå leder han den amerikanske hærens doktrinekommando og er ansvarlig for hærens trening, planlegging og forming av framtidas amerikanske hær.

Perkins forklarer den økte amerikanske interessen i Norge med «Ukraine, Crimea and all that», men også med at Arktis har blitt et viktigere militært område for USA.

– Vintertrening er av kritisk viktighet for amerikanske styrker. Trening med de norske styrkene gjør det mulig for oss å forstå det arktiske miljøet. US Marines har hatt et langvarig samarbeid med det norske forsvaret gjennom den kalde krigen, og det er et samarbeid som igjen har blitt mer verdifullt, sier han.

– Er den amerikanske treningen i Norge en del av USAs avskrekkingstiltak mot Russland?

– Vi legger vekt på at all trening alltid er avskrekkende, fordi det viser at vi er klare. Når vi trener sammen med allierte, forsterkes det budskapet fordi det viser at våre allierte er likesinnede og selv er klare, sier han.

Perkins legger vekt på verdien av soldater på bakken – «boots in the snow» – også når det kommer til Norges forsvar.

– Soldater er den ultimate formen for forpliktelse. Uten soldater på bakken kan du ikke konsolidere vunnet terreng, og fra et norsk perspektiv er det å ha soldater rundt om i landet den ultimate formen for forsvar. Det viser forpliktelse fra Norges side, og det hever kostnaden for en motstander, sier generalen.

Nettopp antallet soldater var kjernen i den norske hærsjefens kritikk av regjeringen. Odin Johannesen holdt i går morges åpningstalen til hærens årlige konferanse. I talen sa hærsjefen at regjeringens ferske landmaktproposisjon er et godt rammeverk, men at antallet soldater er for lavt.

«De finansielle rammene er ikke tilstrekkelige», sa Johannessen, som også la til at «vi trenger flere soldater på en daglig basis», men at «det har vært vanskelig å formidle alvorligheten i situasjonen til den norske offentligheten».