Fredag 27. oktober 2017 Debatt

Fjotolf-syndromet

Regjeringskvartalet

Klagen til Statsbygg i forbindelse med kåring av vinner av arkitektkonkurransen om Regjeringskvartalet overrasker ikke. Jeg har fulgt saken siden Konseptvalgutredningen ble presentert i juni 2013. Som arkitekt og byplanlegger har jeg registrert betydelig mangel på forsvarlig byplanmessig behandling.

Prosessen har sviktet både når det gjelder sikkerhet, bevaring, reguleringsplan, utnyttingsgrad, trafikk og rolleforståelse.

Det er trist at Statsbygg har hatt rådgivere på sikkerhet som er blitt så sterkt fanget av Fjotolf-syndromet. Forståelig nok vil de gjerne sikre seg mot at samme uønskede hendelser skal skje igjen, men det er likevel urovekkende og pinlig at løsningene i så stor grad er preget av å sikre seg mot en bil lastet med sprengstoff.

Det burde være elementært at man ikke legger alle eggene i én kurv! Det er stryk til eksamen i samfunnssikkerhet.

Antikvariske myndigheter, Riksantikvar på nasjonalt nivå og byantikvaren lokalt har arbeidet iherdig med å få vernet både Høyblokka og Y-blokka og er blitt møtt med makt­arroganse fra departement og Statsbygg.

Vedtaket om å lage en statlig reguleringsplan uten behandling i Oslo kommunes planleggingsorganer har ført til en uforløst og dårlig byplan. Fra mange hold, fra lek og lærd, er det blitt pekt på at «tomta» er for liten og romprogrammet for omfattende, eller utnyttingsgraden er altfor høy.

Det er med stor forundring at jeg registrerer at det har vært liten og ingen diskusjon om trafikkløsninger, bortsett fra stenging av gater slik at bilen med bomben ikke skal komme for nær bygninger. Urimelig høy utnytting er en stor utfordring både for kapasitet for kollektivtrafikken og sikring mot terror.

Det hele topper seg med siste ukes hendelser om uryddig og uprofesjonell prosess for reguleringsplanen og arkitektkonkurransen, og som så langt har endt i en formell klage til Statsbygg. I omtalen av innholdet av klagen heter det at det synes som det er alvorlige regelbrudd, fordeler gitt vinnerteamet og en jury som har delvis har vært inhabil.

Med denne skandaløse prosessen i regi av Statsbygg, spør jeg: Hvem går nå først i Statsbygg, administ­rerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen eller byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg, juryens leder?

sigmas@mada.no

Artikkelen er oppdatert: 6. desember 2017 kl. 11.17