Onsdag 1. november 2017 Debatt

Samarbeid med hvem?

mdg

I Klassekampen 30. oktober kommenterer Kaare Vennerød, fylkesleder i Miljøpartiet de Grønne i Vestfold, et innlegg av undertegnede om samarbeid, og eventuelt samling mellom SV, Rødt og kanskje flere miljøer. Vennerød har helt rett i at klima og miljø må stå sterkt i enhver diskusjon om politisk plattform.

Når jeg ikke har tenkt at MDG har en plass i en slik prosess, er hovedgrunnen rett og slett at MDG ettertrykkelig sa i valgkampen at det ikke ville velge mellom høyre og venstre side. Men det kan kanskje endres.

knut.kjeldstadli@iakh.uio.no

Artikkelen er oppdatert: 28. desember 2017 kl. 15.48