Lørdag 18. november 2017 Kultur og medier

17 norske høgskoler og universiteter bruker en arbeidsmiljøundersøkelse som ikke kartlegger sextrakassering:

Spørres ikke om trakassering

Blir ikke spurt: Fagforeningsleder Ellen Dalen mener arbeidsmiljøundersøkelser kan avdekke hvor man må sette inn strakstiltak mot seksuell trakassering.

Ansatte i akademia får ingen spørsmål om seksuell trakassering i arbeids­miljøundersøkelse. Det kan bidra til at slike saker går under radaren, frykter fagforeningsleder Ellen Dalen.

#metoo

Akademia beskyldes ofte for å være et sted hvor den seksuelle trakasseringen florerer. Men hvor stort problemet er, er det ingen som vet.

Denne høsten svarer tusenvis av ansatte ved norske universiteter og høgskoler på en stor undersøkelse om hvordan de har det på jobb. Ingen av spørsmålene dreier seg om seksuell trakassering.

Til tross for at undersøkelsen ved navn ARK (Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen) fikk kritikk for å unnlate temaet allerede da den ble innført i 2013, er trakassering ennå ikke tatt inn i spørreskjemaet.

– Disse undersøkelsene avdekker ikke seksuell trakassering, og da er de ikke gode nok, fastslår Ellen Dalen, leder for Norsk Tjenestemannslag ved Universitetet i Oslo.

Fagforeningen organiserer drøyt 1200 ansatte ved universitetet. I går skrev Klassekampen at en rapport fra i fjor varslet om at flere kvinnelige ansatte ved Det juridiske fakultet i Oslo skal ha sluttet som følge av trakassering.

Dalen sier det er sjokkerende dersom det stemmer og at det er viktig å kartlegge omfanget av problemet:

– Seksuell trakassering skal ikke forekomme. En under­søkelse er ikke egnet til å følge opp enkelthendelser, men kan avdekke hvilke miljøer og stillingskategorier det er viktig å sette i gang strakstiltak for, sier hun.

Trakassering i akademia:

• Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen (ARK) ble innført i akademia i 2013.

• Det er valgfritt for universiteter og høgskoler å benytte seg av den. I dag brukes den av 17 institusjoner.

• Universitetet i Oslo, NTNU og Universitetet i Tromsø er blant dem som gjennomfører under­søkelsen i høst.

• Undersøkelsen har ingen spørsmål om seksuell trakassering.

Langt fra ledelse til ansatt

Svandis Benediktsdottir, likestillingsrådgiver ved NTNU, er enig med Ellen Dalen.

– Slike undersøkelser er uhyre viktig for å kartlegge status. Det er veldig uheldig at det ikke er blitt gjort, sier hun.

Benediktsdottir mener at det ikke holder med varslings­rutiner.

– De er ofte veldig omfattende, og det blir opp til den enkelte å varsle. I 2017 bør man spørre om dette for å få det kartlagt, sier hun.

I dag brukes ARK av sju av landets åtte universiteter, og ti av høgskolene. Ellen Dalen er kritisk til at fagforeningene ikke har fått være med på utformingen av undersøkelsen.

Venter med det vanskelige

Hun tror at det at universitetene ikke har spurt om seksuell trakassering i arbeids­miljøundersøkelser, har bidratt til at slike saker har gått under radaren.

– Universitetsledelsen er tydelig på at det er nulltoleranse for seksuell trakassering, men det er altfor lang vei fra ledelsen og ned til hvert enkeltarbeidsmiljø ved universitetet. Dette følges ikke godt nok opp, sier hun.

Kirsti Godal Undebakke er seniorrådgiver ved NTNU og prosjektkoordinator for ARK. Hun mener at andre verktøy er bedre egnet til å ta tak i seksuell trakassering, slik som varslingssystemer, verneombud og bedriftshelsetjenester.

– Kan man ikke uansett bruke arbeidsmiljøundersøkelser til å avdekke omfanget?

– Jo, men hva som er den beste måten å jobbe på, kan diskuteres. Nå er vi på vei inn i en revisjonsprosess med representanter fra de fire største universitetene, så det er sannsynlig at dette blir diskutert der, sier hun.

Undebakke sier at det har vært lite tradisjon for å jobbe med arbeidsmiljø i akademia. ARK ble innført i 2013, etter at Arbeidstilsynet hadde vært på tilsyn hos flere utdannings­institusjoner.

Flere fikk pålegg for ikke å ha arbeidet systematisk eller godt nok med psykososialt arbeids­miljø.

– Det er ikke sikkert at det er så lurt å begynne å snakke om det vanskelige først, sier Undebakke.

– Der en har jobbet med arbeidsmiljø en stund, begynner det å bli en kultur for at en kan ta opp disse tingene. Alle vil ha gode og trygge arbeidsmiljø der de ansatte føler de kan si ifra om ting, men det er en ganske langsom prosess.

– Naturlig å spørre om

Robert Salomon, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinsituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, sier at det generelt ikke er så vanlig å ha med spørsmål seksuell trakassering i arbeidsmiljø­undersøkelser.

– Mobbing og trakassering er ofte med, men ikke eksplisitt seksuell trakassering. Men i den situasjonen vi er i nå, vil det nok åpne seg interesse for å gå dypere inn i denne problemstillingen, sier han.

Salomon mener at det er naturlig å inkludere spørsmål om seksuell trakassering på arbeidsplasser hvor det kan være en problem­stilling.

Han understreker at spørre­skjemaer har sine begrensninger.

– Man kan ikke bare legge til to spørsmål om seksuell trakassering, og så er det i orden. Hvis det avdekkes trakassering, må man gjøre grundigere kvalitative intervjuer og jobbe videre med hvordan man skal håndtere problemet, sier han.

mari.vollan@klassekampen.no

UiO skal kart­legge

I går meldte rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo at han vil kartlegge omfanget av seksuell trakassering ved universitetet.

«Jeg har frem til nå vært opptatt av at tiltak er viktigere enn kartlegging. Jeg forstår imidlertid at vi må gjøre begge deler», skriver han på rektoratets blogg.

Stølen forteller at han tidligere har vært skeptisk til en kartlegging fordi institusjonen har begrensede ressurser og fordi han mente at konkret handling var viktigere.

«Jeg ser nå at jeg må revurdere den prioriteringen. […] For å bekjempe dette problemet på best mulig måte må vi ha oversikt», skriver han.

Onsdag denne uka skrev nettavisa Khrono at medlemmene i Universitets- og høgskolerådet har satt ned en felles komité for å arbeide mot seksuell trakassering. Dette ble de enige om på et møte på Lillehammer.

Toppene ved universiteter og høgskoler i landet ønsker seg en kartlegging og kanskje også forsk­ningsprosjekter om temaet, skriver nettavisa. De vil også vurdere å ta inn spørsmål om seksuell trakassering i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse.