Mandag 20. november 2017 Kultur og medier

Språkforskere reagerer på regjeringens manglende støtte til store ordbokprosjekter i Bergen og Oslo:

Full stans for ordbøker

Ordblindt: Leder av Det norske akademi Nils Heyerdahl mener Norsk akademis ordbok (NOAB) kan sammenliknes med Oxford English Dictionary. Men ordboka står i fare for å ikke bli oppdatert med nyord og rettelser.

På nyåret lanserer Det norske akademi landets mest omfattende ordbok for bokmål på nett. Men akademiet får ingen pengestøtte til å vedlikeholde ordboka, som har kostet 100 millioner kroner å lage.

Språk

Kulturdepartementets manglende prioritering i statsbudsjettet av to store ordbokprosjektene vekker forargelse blant språkforskere og andre språkinteresserte.

På Frogner i Oslo har Det norske akademi siden 2005 jobbet med å fullføre sin visjon om en ordbok som kan måle seg med Oxford English Dictionary, med 200.000 oppslagsord på bokmål og riksmål og et rikholdig utvalg brukseksempler fra norsk litteratur og presse.

Hittil har det offentlige investert om lag 80 millioner kroner i prosjektet, som går under prosjektnavnet NAOB (Norsk akademis ordbok). Private givere har bladd opp 20 millioner kroner. Men når nettsiden med den søkbare ordboka åpner for vanlige brukere 1. januar, vil det ikke være penger til å vedlikeholde oppslagsverket framover.

Norsk Ordbok og NAOB:

• Norsk Ordbok er et tolvbinds oppslagsverk over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet, tilgjengelig på nett og i papirutgave.

• NAOB er Det norske akademis digitale ordboksverk for bokmål og riksmål, som bygger videre på Norsk Riksmålsordbok.

• NAOB blir lansert på nett 1. januar, men mangler penger til videre drift.

• Norsk Ordbok ble utgitt i tolv bind i fjor, men nettversjonen mangler alle oppslagsord fra A til I.

Språklige påkjenninger

Det kan få svært uheldige konsekvenser, forteller Det norske akademis leder Nils Heyerdahl.

– Det er selvsagt gledelig at verket står ferdig fra nyttår. Men det som er vel så viktig, er at ordboka blir feilrettet og oppdatert med nye ord og bruksmåter fortløpende, slik at vanlige språkbrukere kan stole på at det som står der er oppdatert og korrekt, sier Niels Heyerdahl.

– Hvorfor mener du denne ordboka er så viktig å få på plass?

– Blant annet fordi vi lever i en tid da språket er utsatt for store påkjenninger, med mye bruk av engelsk og sms-språk. Et digitalt oppslagsverk som NAOB vil i denne sammenhengen bidra til å ivareta og fornye norske språktradisjoner på bokmål.

Også stopp i Bergen

Det er ikke bare Det norske akademis prestisjeprosjekt som har fått merke Kulturdepartementets sparekniv. I fjor ble ansvaret for Norsk Ordbok overført til Universitetet i Bergen, sammen med det fysiske setelarkivet. Norsk Ordbok blir gjerne omtalt som landets mest uttømmende nynorskordbok, men er mer presist beskrevet et oppslagsverk over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet.

Da papirutgaven av Norsk Ordbok ble lansert i tolv bind i mars fjor, hadde den kostet nærmere 130 millioner kroner siden oppstarten av prosjektet. Men den digitale nettversjonen er bokstavelig talt fortsatt halvferdig. Søker du på ord fra bokstavene A til I, får du ingen resultater.

I Kulturdepartementets statsbudsjettet er det heller ikke satt av noen penger til å fullføre den digitale versjonen av Norsk Ordbok, på tross av innstendige oppfordringer fra Universitetet i Bergen. Det er nå gått over femti år siden de første oppslagsordene i alfabetet ble ferdigstilt, og disse artiklene må revideres på nytt.

Ansvaret for Norsk Ordbok og det tilhørende setelarkivet ble overført fra Universitetet i Oslo til Bergen i fjor høst, etter en opphetet strid mellom Universitetet i Oslo og Kulturdepartementet om hvem som skulle betale for å fullføre ordboka.

– Norsk Ordbok inneholder et stort mangfold av informasjon om språk og dialekter, og den digitale ordboka har et stort kunnskapspotensial for forskningen så vel som for publikum. Men nå må det vente til å bli realisert, sier førstebibliotekar Rune Kyrkjebø, som er faglig leder for språksamlingene ved Universitetet i Bergen.

Støtte fra stiftelser

Nils Heyerdahl i Det norske akademi forteller at han ble svært overrasket da han bladde seg gjennom Kulturdepartementets forslag til statsbudsjettet og oppdaget at det ikke var satt av én krone til drift av den digitale ordboka. I et brev til departementet ba akademiet om en oppklaring og var samtidig åpen for at det kunne skyldes en inkurie.

I sitt svar skriver Kulturdepartementet at det aldri var meningen at den digitale ordboka skulle få støtte til drift. Det norske akademi har vært på tiggerferd til Eckbos Legat i Bergen og andre private stiftelser, som ikke har vært uvillige til å bidra.

– Vi har jobbet knallhardt for å hente inn private midler. Men problemet er at disse stiftelsene stiller som betingelse i gavebrevene at også staten bidrar. Og vi som trodde denne regjeringen var opptatt av å styrke samvirket mellom private og det offentlige, sier Heyerdahl.

Vil ikke bygge BRO

Opprinnelig søkte akademiet om to millioner kroner til drift av NAOB, som blant annet skulle gå til å lønne to-tre årsverk.

I tillegg søkte akademiet om flere millioner kroner til å igangsette oppfølgingsprosjektet BRO. Dette prosjektet bygger videre på NAOB-ordboka, men skulle munne ut i et enda mer omfattende oppslagsverk som er mer tilrettelagt for forskning, med utgangspunkt i Nasjonalbibliotekets språkarkiv.

– Det som er paradoksalt er at det var departementet under tidligere Ap-kulturminister Trond Giske som i sin tid ønsket at vi skulle sette i gang, fordi man ønsket et liknende ordbok for bokmål som Norsk Ordbok har vært for nynorsk. Men nå ser ikke det ut til å bli noe av BRO i denne omgang, sier Heyerdahl.

jonas.braekke@klassekampen.no

Halverte støtten

I forslaget til statsbudsjett, som Stortinget skal behandle før jul, går det fram at Kulturdepartementet vil halvere støtten til ordboksarbeid, fra 16,7 til 6 millioner kroner neste år. Hele dette beløpet skal gå til Bokmålsordboka og Nynorskordboka, som ikke har vært revidert på 30 år. «Disse rettskrivingsordbøkene er de eneste fritt tilgjengelige ordbøkene på internett som fullt ut viser offisiell normering av norsk språk, og de har flere titalls millioner oppslag hvert år», skriver departementet.

Kulturdepartementets statssekretær Bård Folke Fredriksen mener det er viktigere å prioritere Bokmålsordboka og Nynorskordboka enn de større ordbokprosjektene Norsk Ordbok og Norsk Akademis Ordbok.

«Nå er det andre prosjekter som har mer behov for penger og Kulturdepartementet har foreslått å bevilge 6 millioner kroner til en hardt tiltrengt revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka», svarer Fredriksen via departementets kommunikasjonsavdeling. Fredriksen viser også til at departementet økte bevilgningene til Norsk Akademis Ordbok i 2015, men anser dette prosjektet som ferdigstilt i år.