Onsdag 29. november 2017 Innenriks

• Ny forsvarsplan mangler finansiering • Sp-plan om å samle opposisjonen feilet

Skyver på problemene

PENN PÅ PAPIR: Regjeringen og opposisjonen, her ved Anniken Huitfeldt (Ap), Hårek Elvenes (H) (t.v.) og Kristian P. Wilsgård (Frp) er enige om en plan for framtidas hær og heimevern.

AVTALE: Regjeringen og opposisjonen er enige om en plan for framtidas hær og heimevern, men skyver på både finansiering og klare forpliktelser i de største problemsakene.

FORSVARET

Etter ett og et halvt år med krangling om hvordan framtidas hær og heimevern skal se ut, gikk et bredt flertall på Stortinget bestående av Høyre, Frp, Ap, Venstre og KrF i går inn for en felles plan for landmakten.

Til tross for at den nye planen har flere endringer fra regjeringens opprinnelige forslag, legges det ingen friske penger på bordet i 2018-budsjettet. Flere av endringene skyves fram i tid, og i flere av sakene ber Stortinget om at regjeringen kommer tilbake med kostnadsberegning og finansiering på et seinere tidspunkt.

Sp valgte å stå utenfor alle deler av avtalen. Forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete sier planen er for uklar til at partiet kunne stille seg bak den.

– Dette er litt bedre enn hva regjeringen opprinnelig la fram, men forslagene til endringer er veldig utydelig formulert. Fåglarna må vite hva dette skal ende opp med, sier hun.

Landmakt­proposisjonen:

• I november i fjor vedtok regjeringen en langtidsplan for Forsvaret med støtte av Ap. Planen legger føringer for Forsvarets økonomi og struktur de neste fire årene, men tar også inn investeringer for de neste 20 årene.

• Langtidsplanen ba om en egen utredning for Hæren og Heimevernet. Et utvalg ledet av brigader Aril Brandvik jobbet med dette, og i oktober la regjeringen fram en proposisjon om framtidas landmakt.

• Det er denne planen Stortingets forsvars- og utenrikskomité har behandlet. I går presenterte et flertall bestående av Høyre, Frp, Ap, KrF og Venstre en enighet. SV støtter også deler av enig­heten.

Ingen penger nå

De viktigste endringene skjer som ventet på Hærens helikopter i Nord-Norge, Heimevernets størrelse, oppsettingen av 2. bataljon i Skjold, samt investeringen av nye stridsvogner.

Regjeringen ville opprinnelig flytte samtlige av Hærens helikopter fra Bardufoss til spesialstyrkene på Rygge. Nå forplikter de seg til å legge fram et opplegg for en delt løsning «i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2018».

Avtalen sier ingenting om hvor mange helikopter regjeringen forplikter seg til å bevare på Bardufoss, eller hva dette vil koste.

Stortinget ber regjeringen om å sikre at Heimevernet har 40.000 soldater og at det gjennomføres «en kvalitetsreform for Heimevernet med økte midler til utstyr og trening». Regjeringen ønsket opprinnelig at heimevern bestående av 38.000 mann.

I landmaktproposisjonen ønsket regjeringen at 2. bataljon på Skjold skulle settes opp som en reservestyrke. I den nye avtalen forskyver Stortinget hele avgjørelsen, og ber i stedet regjeringen om å komme tilbake med en kostnadsoversikt for å beholde 2. bataljon oppsatt med «minimum en stridsgruppe med ett til to kompanier med støtteelementer på Skjold.»

Skuffet over Ap

En samlet opposisjon har reagert på at regjeringen har lagt opp til å vente med investeringer i nye stridsvogner til 2025. Dette problemet vil stortingsflertallet løse ved å «be regjeringen legge fram en sak om lån eller leasing av stridsvogner tilgjengelige fra 2019.»

I høst har Sp tatt initiativ til å samle opposisjonen for å danne et alternativt flertall til regjeringens planer. Til tross for flere møter, kom det lite ut av dette initiativet. Kilder i opposisjonspartiene trekker fram to viktige årsaker til dette:

Sentrumspartiene forhandlet budsjett med regjeringen og bandt seg til en økonomisk ramme uten tillegg for landmakten.

Ap har vært opptatt av å få til et bredt forlik, og flere kilder Klassekampen har snakket med mener at Ap har vært lite interessert i å lage et alternativt flertall utenom regjeringspartiene.

– Jeg trodde at vi skulle finne et kompromiss i opposisjon, som Trygve Slagsvold Vedum inviterte til, men det har Ap egentlig aldri gått inn for, sier Navarsete.

– Er dette grunnen til at dere ikke lykkes med å lage et alternativt flertall?

Ukjent pris i år

– Jeg synes det er trist, men vi har opplevd at Arbeiderpartiet helt fra starten av ikke har lagt noen krefter i det. De har vendt seg kjapt til regjeringen.

Til tross for at den nye planen for landmakten fører til økte kostnader i både 2018-budsjettet og framtidige budsjetter, kunne ingen av partiene på gårsdagens pressekonferanse legge fram et tall for hvor mye dette vil koste eller hvor store beløp regjeringen har forpliktet seg til å komme med i vårens reviderte budsjett.

Budsjettavtalen mellom regjeringen og sentrumspartiene trekkes fram som en av årsakene til at forsvarsforhandlingene ble forsinket. Til tross for at både Venstre og KrF har ønsket seg endringer i landmakten, endte budsjettforhandlingene med et kutt i forsvarsbudsjettet.

Venstres nestleder Ola Elvestuen omtaler likevel den nye forsvarsavtalen som en suksess.

– Helheten i dette tar inn alle de områdene vi har vært opptatt av, sier han.

siment@klassekampen.no