Lørdag 2. desember 2017 Debatt

Et midlertidig svar

Bemanningsbransjen

Høyres stortingsrepresentant Margret Hagerup kommenterer 30. november et innlegg av meg om bemanningsselskapene. Her bare to bemerkninger.

Det eksisterer et reelt behov hos bedrifter for å øke bemanning i noen perioder, for eksempel ved oppdrag som haster. Det har vært anerkjent, også i 1971, da lovgivningen ellers ble strammet inn. Men dette ekstraordinære behovet ble da løst ved å leie arbeidere fra andre bedrifter i bransjen. Utviklingen nå, der de største bemanningsselskapene har like mange ansatte som de største entreprenørene i byggebransjen, gjør imidlertid det midlertidige til normen, ikke unntaket.

Og dessuten: At noen, særlig unge, kommer i midlertidig arbeid skaper ikke flere jobber, men gjør at flere jobber blir midlertidige.

knut.kjeldstadli@iakh.uio.no

Artikkelen er oppdatert: 29. desember 2017 kl. 13.42