Fredag 8. desember 2017 Innenriks

• Vil ha rødgrønn allianse • Mener Aps partiorganisasjon er svak

Ber Støre bygge et nytt lag

SER FRAMOVER: Noe av det viktigste Arbeiderpartiet kan gjøre framover, er å bygge opp et nytt rødt og grønt alternativ på venstresida Oslo, sier Ap-politiker og byrådsleder i Oslo Raymond Johansen.Foto: Christopher Olssøn

ALLIANSE: Ap-leder Jonas Gahr Støre må ta Rødt og MDG og bygge en ny allianse, mener Raymond Johansen. Han ønsker Martin Kolbergs oppgjør med partiet velkommen.

ARBEIDER­PARTIET

Oslos byrådsleder Raymond Johansen har en klar beskjed til partileder Jonas Gahr Støre om hva en av hans og Arbeiderpartiets viktigste oppgaver blir de neste fire årene.

– Noe av det viktigste for Ap framover, er å bygge opp et nytt rødt og grønt alternativ på venstresida, sier Johansen.

Han er tidligere partisekretær i Ap og sitter i partiets sentralstyre.

Som byrådsleder i hovedstaden er han dessuten partiets desidert mektigste politiker i posisjon. Dit har han kommet gjennom et rødgrønt samarbeid. Johansens byråd består av Ap, SV og Miljøpartiet De Grønne, og har et forpliktende budsjettsamarbeid med Rødt.

Aps samarbeid:

• Arbeiderpartiet satt i regjering med SV og Senterpartiet fra 2005 til 2013.

• I valgkampen i 2017 åpnet Jonas Gahr Støre for å sitte i regjering med SV, Sp og KrF, men ikke Rødt eller MDG.

• I lørdagens Klassekampen felte Martin Kolberg en knusende dom over partiet. Ap-nestoren mener blant annet at det ble utydelig om partiet ønsket en rødgrønn regjering.

• Oslo styres av et byråd sammensatt av Ap, SV og MDG. Partiene har budsjett­samarbeid med Rødt.

Allianse med MDG og Rødt

– Jeg har hatt et veldig godt samarbeid med Bjørnar (Moxnes, journ.anm.) Det har vi fått til fordi vi har bygget opp tillit til hverandre over tid. Selv om ikke Rødt er med i byrådet, samarbeider vi godt om budsjett, sier han.

Jonas Gahr Støre gikk tidlig ut i valgkampen og avviste at Ap kunne samarbeide med Rødt eller MDG i regjering. Støre sa at han heller ville styre sammen med KrF.

Johansen understreker at det er forskjell på å styre en kommune og en stat. Det er ikke gitt at Ap sentralt skal ha identisk modell som Oslo-partiet, men framgangsmåten er uansett den samme:

– I valgkampen var både SV og MDG utydelige på regjeringsspørsmålet. Det viser at du må jobbe i forkant. Skal du bygge et nytt samarbeid, er det ikke gjort over natta. Det betyr mange kaffekopper, mye skravling, møter og alt som skal til for å sørge for at du synger fra det noenlunde samme notearket.

– Bør Ap være åpne for å regjere med Rødt og MDG?

– Om det er et alternativ, er altfor tidlig å si. Uansett må Arbeiderpartiet sette seg i førersetet for å bygge opp et rødgrønt alternativ til den blå-blå regjeringen framover.

Enig med Kolberg

Lørdag slo Ap-veteran Martin Kolberg fast at sosialdemokratiet står i en krise etter valget. Den tidligere partisekretæren pekte ut mangelen på et tydelig rødgrønt regjeringsalternativ som en hovedgrunn til valgnederlaget. Johansen er enig med Kolberg i mye.

– Martin uttrykker noe veldig klokt: Når vi sammen med fagbevegelsen er en sterk bevegelse, har vi kraft til å definere hva som er rett og galt. I valgkampen så vi at den kraften er for liten nå, sier han.

– Er du enig med Kolberg i at partiet er krise?

– Jeg vil ikke si krise. Vi er i en kritisk situasjon fordi vi har tapt to valg og Høyre og Frp fortsatt sitter i regjering.

Raymond Johansen er hovedpersonen i Aps største suksesshistorie de siste årene. Ved kommunevalget i 2015 sørget han for rødgrønn valgseier i Oslo, og en slutt på 19 år med borgerlig styre i hovedstaden. Vel så oppsiktsvekkende var måten han gjorde det på: Ap gikk til valg på å innføre eiendomsskatt i Oslo.

– Jeg skal være varsom med å dra det jeg selv har gjort for langt, men det vi klarte i 2015, var å definere hva som var de store problemene. Vi snakket om den uverdige eldreomsorgen, om de 6000 ungene som manglet barnehageplass, og om skolene. Så hadde vi en løsning på hvordan vi skulle betale for det, nemlig eiendomsskatten, sier Johansen.

I 2017 gikk Ap til stortingsvalg på å øke skattene med 15 milliarder kroner. Feilen var ikke skatteløftet i seg selv, men at partiet aldri fikk fram hvorfor skattene skulle økes.

– I valgkampen hadde vi ikke kraft til å definere hva problemet var. Folk kjente seg ikke igjen i vår problembeskrivelse. Vi snakket i stedet om løsningen vår, 15 milliarder mer i skatt. Da var det løsningen som ble problemet, ikke problemet. Skjønner du?

Svak partiorganisasjon

Ap har de siste hundre årene bygget opp landets desidert største partiorganisasjon. Johansen ser tegn på at den en gang så mektige organisasjonen har mistet noe av kraften.

– Du taper ikke valg på grunn av de seks ukene i valgkamp. Det handler også om hva du har gjort i forkant. Hvor er reformviljen, evnen til kritisk tenkning, viljen til å reise de store diskusjonene? Det har vi ikke brukt partiet godt nok til de fire siste årene, sier han, og legger til at han selv har mye av ansvaret for at det ble slik.

– Jeg var partisekretær fra 2009 til 2013. Det var ikke en periode preget av sprudlende nye ideer, det ble mye styring. Etter åtte år i regjering, da vi skulle over i opposisjon, var partiet ganske stillestående.

lars@klassekampen.no