Mandag 11. desember 2017 Sidesleng

Pengepredikant eller velgjerar?

Kjærleik til jul

Mørkemann? NRKs framstilling av Visjon Norge fortalde ikkje heile sanninga.

Shampo, tannkrem, sokkar, bind, fire dorullar, konvoluttar, godteri, eit kilo frukt, ein bibel. Dette er julepakka til innsette ved kvinnefengselet i Ruska, Moldova. Pakka er godkjend av fengelsstyret. Julegåvene blir utlevert av teamet frå Filadelfia-kyrkja utafor hovudstaden Chisinau og Visjon Norge under den ortodokse feiringa i januar 2018. Dette er 350 av 15.000 julepakkar distribuert til fattige familiar, eit samarbeid på femte året. 400 frivillige frå Filadelfia står for innkjøp og pakking til festkvelden for utdelinga, med storstilt konsert frå Elim vidaregåande skule og møte i konsertpalasset i hovudstaden. Familiar som ikkje ser seg syn med å ta ut, får pakkane heim: Olje, mjøl, pasta, annan mat og hushaldsprodukt, julegodt, frukt, bibel. Tilbod om ved.

Innsamlingsaksjonen «Julens kjærlighet» gjekk i førre veka på TV Visjon Norge, med eigen konto for innkomne midlar. Eg teikna meg for fire pakkar à kroner 500, ei verksemd/givar frå Stathelle gjekk inn med 200 kroner. Ingen kjendisar å sjå, frivillige telefonvakter i bakgrunnen. Filadelfias pastor Doru Cirdai vitja programmet med oppdatering av arbeidet han leier med prosjektmidlar frå Visjon Norge: gamleheim, bustader for handikappa ungdom, bakeri, barne- og ungdomsskule, vidaregåande skule med internat og universitet under oppstart. Det blei mange forvitnelege innslag frå fjorårets vitjing mellom anna frå Bethania barnelandsby der 120 foreldrelause barn får ein oppvekst i heimar med tolv barn på kvart foreldrepar.

Moldova er større enn Hedmark og mindre enn Nordland fylke. Landet fekk sjølvstende i 1991. Det er Europas fattigaste land, med cirka fire millionar innbuarar. Ein fjerdedel av BNP skriv seg frå personleg overføring til heimlandet, cirka 50 prosent frå arbeid i Russland. Moldova er utan eigne energikjelder, avhengige av import frå Russland. Landbruk er hovudnæring i det bakkete slettelandet med det rike «svarte jordsmonnet», men grøda har uviss marknadstilgang både til nabolanda Romania, Ukraina og til Russland. Landet er ikkje medlem av EU, men med i FN, Osse og Samveldet av uavhengige statar. Norge har ikkje ambassade i landet. Blant reiseråd på UDs heimesider blir det åtvara mot uro og demonstrasjonar i hovudstaden.

Leiar i Visjon Norge, Jan Hanvold, fekk kallet til misjon og nødhjelp i Moldova alt i 1999. Frå 2003 har dette arbeidet blitt kanalisert gjennom Visjon Norge. Mange givarar blir med på turen til Moldova og knyter band og får venner. Det blir mange sterke møter.

Ingenting av det eg her har informert om kom med i NRK Brennpunkt sitt program om Visjon Norge, med tittel «Pengepredikanten». Programmet blei laga for skattebetalaranes pengar, NRK-lisens løyvd av Stortinget. Intensjonen med programmet var å skildra kristne kyrkjelydar/verksemder utanom Den norske kyrkja. Med dette oppmodar eg leiaren for Brennpunkt, Odd Isungset, og journalist for programmet, Bjørn Olav Nordahl, om å be om å få bli med på årets pakketur til Moldova. Det kan fort bli ei uforgløymeleg julehøgtid.

karinmoe1@gmail.com

Forfattar og litteraturkritikar Karin Moe kommenterer aktuelle saker frå sidelinja kvar måndag.

«Ingen kjendisar å sjå, frivillige telefonvakter i bakgrunnen»

Artikkelen er oppdatert: 29. desember 2017 kl. 15.02