Tirsdag 12. desember 2017 Kultur og medier

• I morgen slukkes det riksdekkende FM-nettet for godt • NRK har mistet mange lyttere i omleggingen til dab

Lyttere flykter fra NRK

TAper på dab: Kartet viser endringen i daglig lytting til NRK i de ulike regionene fra tredje kvartal 2016 til tredje kvartal i år. Slukkingen av det riksdekkende FM-nettet startet i Nordland i januar og avsluttes i Troms og Finnmark i morgen. Kilde: Kantar Media / Medietilsynet

NRK har mistet hver femte daglige radiolytter etter slukkingen av FM-nettet.

radio

I morgen er det endelig slutt for det riksdekkende FM-nettet i Norge, når senderne slås av i Troms og Finnmark. Så langt har overgangen fra FM til dab kostet NRK dyrt, ifølge tall fra analysebyrået Kantar Media.

På ett år har NRK mistet 21 prosent av de daglige lytterne, viser tall som ble lagt fram i går. I Nordland, Møre og Romsdal og Trøndelag har hver fjerde lytter forsvunnet fra statskanalen det siste året.

Nordland var i tredje kvartal i fjor den regionen hvor flest oppga at de hørte på NRK daglig: 55 prosent av befolkningen. Etter FM-slukkingen i januar, har andelen falt til 42 prosent i samme periode i år.

På landsbasis har den totale daglige radiolyttingen falt med ti prosent siden november i fjor.

– Det er ikke sikkert at vi har mistet lyttere, men vi har mistet folk som lytter hver dag. Hvis du ser på hvor mange som lytter i løpet av uka, er nedgangen noe mindre, sier Jon Branæs, radiosjef i NRK.

Mister radiolyttere:

• På ett år har andelen nordmenn som lytter til radio daglig falt med ti prosent.

• Dette har sammenheng med slukkingen av det riksdekkende FM-nettet, som begynte i Nordland i januar og avsluttes i Troms og Finnmark i morgen.

• Slukkingen har så langt gått spesielt utover NRK, som i enkelte deler av landet har mistet hver fjerde radiolytter.

• Totalt har NRK mistet 21 prosent daglige lyttere siden november i fjor.

Kilde: Kantar Media, Medietilsynet

– Tatt en for laget

Likevel er det liten tvil om at overgangen til dab har satt spor. Jon Branæs tror en del av nedgangen skyldes at flere ikke har skiftet ut alle FM-radioene sine ennå.

– Dette er en utvikling vi har forutsett. Vi har is i magen og sørger for å lage så god radio som mulig, så folk kommer tilbake når de har flere dab-radioer, sier Branæs.

Tallene viser at de kommersielle radioselskapene P4-gruppen og Bauer Media øker sine markedsandeler i regioner hvor FM er slukket. I de fleste regionene har NRK skrudd av sitt FM-nett før de kommersielle kanalene.

– NRK har tatt en for laget ved å slå av sine FM-signaler først. Det har gitt de kommersielle kanalene en konkurransemessig fordel som vi skal prøve å utligne i årene som kommer, sier Branæs.

Medietilsynet følger med

Radiosjefen har tro på at NRK skal klare å få tilbake lyttere som har forsvunnet. Kanaler som NRK P13 og P1+, som bare har vært tilgjengelige på dab, har fått flere lyttere siden slukkingen av FM.

NRK P1 og P3 har opplevd størst lyttertap.

– Vi ser at tallene er i ferd med å stabilisere seg i de første slukkeområdene, men det kommer til å ta tid, sier Branæs.

– Hvilken strategi har dere for å få tilbake lyttere?

– Veldig enkelt er strategien å lage så god radio som vi bare kan. Vi kan det norske publikummet veldig godt, og har alltid klart å balansere allmennkringkasteroppdraget med å nå bredt ut, sier han.

Det er Medietilsynet som bestiller månedlige lytterundersøkelser fra Kantar Media. Direktør Mari Velsand mener det er for tidlig å felle noen dom over radioskiftet.

«Hvorvidt digitaliseringen gir de virkninger som radioaktørene ønsker å oppnå, og om den bidrar til økt mangfold og innholdsbredde for radiolytterne gjenstår å se. Medietilsynet vil derfor følge nøye med på utviklingen i radiomarkedet det kommende året», skriver hun i en e-post.

I statusrapporten for tredje kvartal i år, skriver Kantar Media at man kan forvente en økt vekst i radiolyttingen i løpet av 2018.

«Når antall kanaler utvides, får lytterne større valgmulighet. Da er det en naturlig konsekvens at radiolyttingen fordeler seg annerledes enn tidligere år», skriver Mari Velsand.

mari.vollan@klassekampen.no

Naf mener FM-slukkingen har gått bra

Før slukkingen av FM-nettet begynte i januar, var det svært stor usikkerhet om dekningen på dab. I november i fjor skrev Klassekampen blant annet at medlemmene i Norges Automobil-Forbund (Naf) sendte inn 1000 klager på manglende dekning i løpet av to uker, etter at Naf hadde bedt om tilbakemeldinger. Ett år seinere er ikke Naf like bekymret for bilistene som før.

– Vårt inntrykk er at det har gått ganske bra. Vi får innimellom tilbakemelding om at folk opplever dårlig dekning, men i det store og det hele har det fungert greit, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal.

Han forteller at Naf har gitt mange råd om montering av dab-adaptere, men at flere bilister også har funnet andre løsninger.

– Noen velger å høre på lokalradio på FM i bilen, og noen bruker mobiltelefonen, sier han.

Basert på tilbakemeldingene fra Naf-medlemmene, har Digitalradio Norge og NRK sjekket dekningen på ny flere steder og gjort utbedringer.

– Vi har reist landet rundt gjennom hele året. I de fleste klagene var det ikke snakk om hull i dekningen, men at man for eksempel hadde lyttet til en kommersiell kanal med lavere dekningsgrad, sier Øyvind Vasaasen, avdelingsdirektør for medieutspill og beredskap i NRK.

Noen steder har det også blitt funnet hull.

– I Hattfjelldal har det for eksempel vært utfordringer, og der har vi forsterket dekningen, sier Vasaasen.

Klagene har imidlertid ikke stoppet opp. Det tikker jevnlig inn klager til Kulturdepartementet, Medietilsynet opplyser at de får daglige henvendelser med spørsmål om dab, og fra 1. august til 31. oktober i år har NRK fått 6000 dab-relaterte henvendelser.

80 prosent har vært spørsmål om brukerstøtte, og 20 prosent er klager og kommentarer, forteller Vasaasen.

– Det har vært et krevende år, men det visste vi på forhånd. Vi er godt fornøyd med hvordan det har gått, sier han.

Jon Branæs
Mari Velsand