Fredag 19. januar 2018 Kunst

Nasjonalmuseet må starte samtaler med Stein Erik Hagen om kunstsamlingen hans, mener professor:

Ber museet ringe Hagen

VENTER PÅ TELEFON: Siden Nasjonalgalleriet skal bevares som galleri, må Nasjonalmuseet snakke med Stein Erik Hagen om samlingen hans, mener eksperter. FOTO: JAN T. ESPEDAL, AFTENPOSTEN/NTB SCANPIX

Regjeringen vil bevare Nasjonalgalleriet. Nå mener kunsteksperter at Nasjonalmuseet må gjenoppta dialogen med Stein Erik Hagen om Canica-samlingen.

kunst

Da den blågrønne regjeringen la fram sin politiske plattform sist søndag, ble det klart at Nasjonalgalleriet skal bevares som kunstgalleri tilknyttet Nasjonalmuseet.

Nå tar flere kunsteksperter til orde for at Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo må gjenoppta samtalene med forretningsmannen Stein Erik Hagen om utlån av hans private kunstsamling.

– Nasjonalmuseets direktør bør absolutt starte en dialog med Stein Erik Hagen om Canica-samlingen, sier Gunnar Danbolt, professor emeritus i kunsthistorie.

Han får støtte av Øystein Ustvedt som er kunsthistoriker og til daglig arbeider som kurator ved Nasjonalmuseet.

– Det er absolutt noe jeg håper på. Noe av problemet har jo vært mangelen på utstillingsplass, men når Nasjonalgalleriet skal bevares som kunstgalleri, får vi jo mye mer plass, sier han.

Canica-samlingen:

• Tilhører den norske forretningsmannen og milliardæren Stein Erik Hagen.

• Er Norges største private kunstsamling og består av rundt 2000 kunstverk.

• I 2016 trakk Hagen seg fra en avtale med Nasjonalmuseet om bruk av samlingen.

• Hagen mislikte at samlingen ble brukt i striden rundt Nasjonalgalleriet.

• Sist søndag ble det klart at regjeringen bevarer Nasjonalgalleriet som kunstgalleri.

• Nå mener kunsteksperter at Nasjonalmuseet må gjenoppta samtalene med Hagen.

Største private samling

Canica-samlingen er Norges største private kunstsamling og inneholder verk av kunstnere som Edvard Munch, Arne Ekeland og Frits Thaulow. Den er blitt satt sammen under ledelse av kunsthistorikeren Steinar Gjessing, blant annet med tanke på å utfylle Nasjonalmuseets egen kunstsamling.

Canica-samlingen har vært en het potet i debatten rundt Nasjonalgalleriet.

Stein Erik Hagen har tidligere vært i samtaler med Nasjonalmuseet om bruk av den omfattende samlingen. Men etter at Hagen følte at kunstsamlingen ble brukt som et pressmiddel for å bevare Nasjonalgalleriet, trakk han seg fra samarbeidet i 2016.

Hagen uttalte den gang at han ville vente til Nasjonalgalleriets skjebne var avgjort før et eventuelt samarbeid skulle gjenopptas.

Må ses i sammenheng

Nå er det altså klart at Nasjonalgalleriet forblir et visningssted for kunst. Nicolai Strøm-Olsen, daglig leder i Kunstforum, mener Nasjonalmuseet «i aller høyeste grad» bør innlede nye samtaler med Stein Erik Hagen.

Men før museumsledelsen slår på tråden til Hagen, bør de gjennomtenke hvordan de skal bruke hele bygningsmassen, presiserer Strøm-Olsen.

– Dersom de skulle kunne få en avtale om bruk av Canica-samlingen, må de se den i sammenheng med den øvrige samlingen.

I 2020 åpner Nasjonalmuseets nye praktbygg på Vestbanen i Oslo. Her har man også gjort plass til maleriene som henger i Nasjonalgalleriet.

– Kan det være en løsning å gi Hagen en egen etasje i Nasjonalgalleriet etter flyttingen?

– Jeg tror nok det vil være bedre om Canica-samlingen blir integrert i Nasjonalmuseets egen samling, som den for øvrig er ment å komplementere, sier Strøm-Olsen.

Nordisk avantgarde

Øystein Ustvedt påpeker at Canica-samlingen inneholder en rekke kunstneriske arbeider som Nasjonalmuseet ikke har mange av. Kuratoren viser til at samlingen inneholder mange verk i den kunstneriske tradisjonen nordisk avantgarde, blant annet den danske kunstneren Asger Jorn.

– Utlån fra denne samlingen vil utvilsomt styrke vår presentasjon av kunstutviklingen i det 20. Århundre. Med Canica-samlingen på laget vil Nasjonalmuseet kunne bli verdens fremste museum for nordisk avantgarde, sier han.

– Vi ser også hvordan de store offentlige museene i Europa og USA har utviklet samlingene sine fantastisk ved å samarbeide nært med private samlinger.

– Tenker du at Canica-samlingen kan flytte inn i Nasjonalgalleriet på Tullinløkka, Ustvedt?

– Det er selvsagt altfor tidlig å si noe om, men det er ingenting i veien for at kunstverkene fra den samlingen kan henge der. Det må imidlertid gjøres på en meningsfull måte, sier han.

Foreslår arbeidsdeling

Gunnar Danbolt mener på sin side at Canica-samlingen må innlemmes i Nasjonalmuseets øvrige kunstportefølje.

– Slik jeg har forstått Hagen, har det vært et poeng for ham at samlingen hans skulle integreres og nettopp ikke henge separat. Det er da også naturlig siden den i høy grad supplerer Nasjonalmuseets egen samling.

Danbolt foreslår derfor at Nasjonalmuseet nå foretar en arbeidsdeling mellom de ulike byggene.

– Det mest fornuftige vil være om Nasjonalgalleriet beholder kunsten fra 1800-tallet. Da kan man også beholde de tidligste Munch-maleriene her, og flytte de seinere arbeidene til Vestbanen. En slik deling mellom flere visningssteder er for øvrig helt vanlig i andre europeiske land.

Danbolt viser blant annet til Tyskland og Storbritannia.

– I Berlin har man jo delt kunsten mellom Det gamle nasjonalgalleriet som stiller ut en eldste kunsten og Nasjonalgalleriet som huser den moderne kunsten.

Direktør ved Nasjonalmuseet Karin Hindsbo skriver følgende i en e-post på spørsmålet om hun nå vil gjenoppta samtalene med Stein Erik Hagen:

«Før vi kan vurdere konkrete løsninger, er vi imidlertid nødt til å kjenne bedre til betingelsene og mulighetene tilknyttet fremtidig drift av Nasjonalgalleriet. Stein Erik Hagen har jeg allerede god kontakt med og en god relasjon til».

Klassekampen har vært i kontakt med Stein Erik Hagen, men han har ingen kommentar til saken.

dageivindl@klassekampen.no