Tirsdag 23. januar 2018 Innenriks

Oslo-byrådet stanser prosess med konkurranseutsetting av skolevaktmestre:

Satser på egne vaktmestre

HJELP: Elever ved Godlia skole i Oslo var hjelpemannskap da vaktmester Imbran Zenuni skulle montere stoler. Zenuni synes det var en morsom utfordring å bidra til opplæring. I bakgrunnen skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og rektor Øystein Bibow Hansen.

SNUR: Byrådet i Oslo avslutter ordningen med å sette ut vaktmesterne ved skolene til private. Byråd Inga Marte Thorkildsen har tro på at skolene må ha vaktmestrene som del av eget lag.

Utdanning

– En fast vaktmester er viktig personell, alle skoler fortjener å ha det. En vaktmester må kunne sin skole og kjenne detaljene, sier Imbran Zenuni til Klassekampen.

Han er vaktmester ved Godlia skole i Oslo, en jobb han har hatt i fem år og som han stortrives i.

– Jeg har daglig kontakt med barna. De er så opptatt av å ha en god skole at det er helt utrolig. De gir meg tilbakemeldinger hele tida. De sier «vaktmester, det er en lampe som ikke fungerer» og slikt, forteller han.

Rett etter at Zenuni fikk jobben, innførte det daværende borgerlige byrådet i Oslo en ny politikk: Vaktmestrene skulle ikke lenger jobbe for hver enkelt skole, men for Undervisningsbygg. Og over tid skulle oppgavene settes ut til private firma.

Per i dag har om lag en firedel av skolene i Oslo vaktmestertjenester fra Neas Teknisk Drift.

Det blir det nå endring på. Det rødgrønne byrådet har besluttet å ikke videreføre avtalen med Neas, men ta vaktmestrene tilbake til det offentlige. Kommunen har en opsjonsavtale om å videreføre Neas-kontrakten, som de ikke vil utløse siste år av avtalen. Den utløper dermed i slutten av april.

Skolevaktmestre:

• I 2014 besluttet daværende byråd for kunnskap og utdanning i Oslo Anniken Hauglie (H) å omorganisere vaktmestertjenesten ved skolene i Oslo.

• Undervisningsbygg tok over vaktmestertjenesten ved nye skoler og rehabiliterte skoler. Vaktmestre ansatt ved skolene fortsatte i jobb til de sluttet i jobben. Over tid skulle tjenesten settes ut til private.

• Oslo inngikk kontrakt med Neas Teknisk Drift, som i dag har ansvar for vaktmester­tjenestene ved om lag en firedel av skolene. Denne avtalen har byrådet i Oslo nå besluttet å ikke videreføre.

Viktig del av laget

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV) understreker overfor Klassekampen at endringen ikke skyldes misnøye med Neas.

– Det finnes mange flinke vaktmestre i Neas. Det er organiseringen som betyr noe.

– Hvorfor gjør dere denne endringen?

– For det første er det en forenkling. Gjennom å ha en fast vaktmester slipper skolene å skrive i detalj alt som skal utføres i en kontrakt. For det andre kan vi bruke vaktmestrene som en ressurs i skolen, de blir en del av laget. For det tredje bygger vi kompetanse gjennom tilstedeværelse, sier Thorkildsen.

Tilgjengelig kunnskap

Rektor ved Godlia skole, Øyvind Bibow Hansen, sier han er svært glad for at de fikk ansatt Zenuni før den nye ordningen kom på plass.

– Det er en stor fordel å ha en vaktmester som kan huset, og som er tilgjengelig på skolen hver dag. Det er ikke det samme å bestille tjenester, sier han.

Hansen mener det er flere grunner enn bare de praktiske oppgavene som gjør det nyttig å ha en egen vaktmester.

– Det er god økonomi i å vedlikeholde et bygg hele tida. Jeg tror vi sparer penger på det. Og verdien vaktmester har både for dem som jobber her og for elevene, kan ikke måles i penger. Elevene får også være med ham til å gjøre oppgaver iblant, og det å ha ham her betyr også at barna får sett flere yrkesgrupper. Å få barn til å velge yrkesfag, ikke bare studiespesialisering er viktig, sier han.

Ønsker valgfrihet

Thorkildsen har nå satt i gang et arbeid mellom Utdanningsetaten og Undervisningsbygg om hvordan vaktmesterordningen skal organiseres når Neas-kontrakten utløper.

Saida Begum, fraksjonsleder for Høyre i utdanningskomiteen i Oslo bystyre, mener skolene må få valgfrihet rundt vaktmestertjenestene.

– Vi mener det bør være opp til skolene hvordan dette organiseres. Om skolene er fornøyde med dagens ordning, bør de kunne ha noe liknende, i mindre skala. Det kan også henge sammen med hva slags bygg de har, sier Begum til Klassekampen.

paalh@klassekampen.no