Onsdag 14. februar 2018 Kultur og medier

Sørlandets Kunstmuseum får over 200 millioner i støtte for å bygge nytt museum for Tangens private kunstsamling:

Får ikke se samlingen

ETTERLYSER VERKSLISTE: Kunsthistoriker Knut Ljøgodt mener finansmann Nicolai Tangen bør presentere en komplett liste over alle verkene som følger med samlingen hans. FOTO: YNGVE OLSEN SÆBBE

Verken politikere eller kritikere av Kunstsilo-prosjektet har fått innsyn i hvilke verker Nicolai Tangen har lovet bort til det nye kunstmuseet i Kristiansand.

museum

Finansmannen Nicolai Tangen vil deponere sin private kunstsamling til Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) for evig tid. Forutsetningen er at deler av samlingen til enhver tid blir stilt ut i et nytt kunstmuseum i en ombygd kunstsilo i Kristiansand.

I går kom den siste puslebrikken i finansieringsplanen på plass, da fylkestinget i Vest-Agder gikk inn for å bevilge 25 millioner kroner til bygget (se sidesak).

Men fortsatt er ikke politikerne i Kristiansand kommune eller i fylkeskommunen blitt forelagt en liste over de 2000 verkene som museet er blitt lovet fra Tangens kunstsamling.

– Offentligheten og politikerne bør kunne få vite kva slags kunstfaglig kvalitetssikring samlingen har vært gjennom før gaven blir akseptert. Noe av utfordringen ligger i at samlingen i sin helhet ikke er kjent, sier kunsthistoriker Knut Ljøgodt.

Som tidligere direktør for Nordnorsk kunstmuseum har han gode erfaringer med private samlere og offentlig-privat samarbeid, og han betviler ikke at Tangen-samlingen har stor kunstnerisk verdi.

Men Ljøgodt mener det burde vært en forutsetning at Nicolai Tangen hadde presentert en komplett liste over alle verkene som fulgte med samlingen, i hvert fall når det offentlige blir bedt om å betale for store deler av museet.

Kunstsiloen:

• I 2016 inngikk Ako kunststiftelse og Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) en avtale om å etablere et nytt kunst­museumsbygg på den gamle Silokaia i Kristiansand. Bygget kalles Kunstsiloen.

• Ako kunststiftelse eier kunstsamlingen til finansmann Nicolai Tangen, og avtalen innebærer at SKMU får evig disposisjonsrett til samlingen.

• I går bevilget politikerne i Agder-fylkene til sammen 30 millioner kroner til prosjektet.

– Så vidt jeg kan bedømme av det vi kjenner til, er det en fin og representativ samling av norsk kunst fra modernismen, og i det siste er en del nordisk kommet til. Særlig sterk er samlingen på Rolf Nesch. Imidlertid må samlingens betydning stå i relasjon til bygningen og de ressurser man bruker på denne.

Vil ikke sende listene

Både Sørlandets Kunstmuseum og Ako-stiftelsen omtaler Tangen-samlingen som kanskje den mest verdifulle samlingen over nordisk kunst fra 1930 til 1980. Ljøgodt mener den opphetede debatten om finansiering av kunstsiloen har skygget for kunsten.

– Innpakningen blir viktigere enn innholdet. Men hvordan skal man få det offentlige, stiftelser og private til å bidra til bygget, når man nærmest toner ned innholdet ? Det er kunsten som i det lange løp vil avgjøre om kunstsiloen blir en suksess, sier Ljøgodt.

Etter det Klassekampen har brakt på det reine, er det kun medlemmene av styringsgruppa for kunstsiloen som har sett en katalog over verkene i Tangen-samlingen.

Selv svarer Nicolai Tangen på e-post til Klassekampen at han sitter på verkslister, for både de 1000 verkene som er overført til Ako og for de 1000 nye som skal følge etter så snart øvrige vilkår i avtalen er overholdt.

«Vi har utarbeidet og overlevert en samlet oversikt over verkene og samlingen til SKMU. Den er benevnt foreløpig, fordi det er kommet en rekke nye innkjøp til, og i noen grad kan det være dubletter eller lignende, som vil bli korrigert. Det regner vi med å ha klart i løpet av kort tid», skriver Tangen.

Fordi verkslistene ennå ikke er komplette, ønsker han ikke å oversende listene på e-post.

«Inntil da vil vi tillate at dere med en journalist fra Klassekampen eller sammen med en kunstfaglig kvalifisert person får adgang til å gå gjennom den foreløpige liste i SKMUs lokaler», skriver Tangen.

– Betenkelig

Randi Øverland, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Vest-Agder, mener det er betenkelig at fylkestinget i går vedtok å støtte museet med 25 millioner kroner uten at noen av representantene er blitt forelagt dokumentasjon for samlingens verdi eller omfang.

– Vi har etterlyst en slik oversikt gang på gang, men uten å få svar. Også i debatten i fylkestinget ble det hevdet at samlingen består av 2000 malerier. Men ingen malerier er hittil blitt overført museet. De er fortsatt i Ako-stiftelsens eie. Og ingen av oss har sett noen dokumentasjon på disse verkene, sier Øverland.

Heller ikke verdien av samlingene er blitt dokumentert, ut over det Ako-stiftelsens og SKMUs representanter med John G. Bernander og Jan Vincents Johannessen selv har skrevet og uttalt til mediene. Verdien skal beløpe seg til 200 millioner kroner totalt, men hvem som står bak takseringen eller verdivurderingen av verkene, er ikke blitt opplyst.

Knut Ljøgodt synes det er underlig at Sørlandets Kunstmuseum overtar hele samlingen, i stedet for å velge ut verker etter kunstfaglige kriterier og attraksjonsverdi.

– Er dette vurdert av museets kuratorteam, eller en annen kunstfaglig gruppe? Dette bør vi få vite, og gjerne se en skriftlig vurdering, spesielt siden dette er en sak som forutsetter at det offentlige går tungt inn, sier han.

Nicolai Tangen svarer at informasjon om verkenes penge­verdi ikke vil bli offentliggjort for andre enn dem som måtte ha et legitimt behov, som avtalepartnere, kontrollorganer eller i forbindelse med forsikringer og liknende.

kultur@klassekampen.no

Artikkelen er rettet 14. februar 2018: Knut Ljøgodts siste sitat er rettet fra «Er samlingens verdi vurdert av museets kuratorteam (…)» til «Er dette vurdert av museets kuratorteam (…). Red.

Artikkelen er rettet 19. februar: SKMU er lagt til i setningen: «Heller ikke verdien av samlingene er blitt dokumentert, ut over det Ako-stiftelsens og SKMUs representanter med John G. Bernander og Jan Vincents Johannessen selv har skrevet og uttalt til mediene.»

Artikkelen er oppdatert: 19. februar 2018 kl. 10.52

Fikk klarsignal fra fylkestinget

Etter nesten tre timers debatt ble det i går klart at Kunstsiloen får 25 millioner kroner i støtte fra fylkestinget i Vest-Agder.

Det var et kompromissforslag fra varaordfører Tore Askildsen (KrF) og Høyre som fikk flertall. Støtten gis på flere betingelser:

At Ako-stiftelsens investering på 30 millioner kroner bidrar til å finansiere det arealet i kunstsiloen som skal gå til Nicolai Tangens kunstsamling.

At Sørlandets Kunstmuseum utarbeider et kvalitetssikret driftsbudsjett for de nærmeste fem årene.

Nåværende avtale om regional finansiering av driftstilskudd til museet sies opp, og det forutsettes at Kristiansand kommune tar en forholdsvis større del av driftskostnadene enn Agder fylkeskommune.

I tillegg bes SKMU om å intensivere arbeidet med å finne private sponsorer, og vedtaket presiserer at Vest-Agder fylkeskommune ikke har mulighet til å gi museet lånegaranti.

Ja fra Aust-Agder

I går ble det også klart at fylkestinget i Aust-Agder bidrar med fem millioner kroner til kunstsiloen.

Det betyr at lovnaden om 100 millioner kroner fra stiftelsen Cultiva også er et stort steg nærmere å kunne innfris, ettersom en av forutsetningene var at den planlagte finansieringen kommer på plass. Den andre forutsetningen er at det kommer troverdige signaler fra det offentlige om tilstrekkelige driftsmidler.

SKMU har lagt til grunn at driftstilskuddet fra stat, fylke og kommune skal trappes opp.

Venter på staten

Nå gjenstår det å se om Kulturdepartementet godtar lånefinansieringen på 265 millioner kroner og om statsstøtten økes.

Vidar Kleppe fra Demokratene spurte Venstres Stein Inge Dahn om han kunne garantere at prosjektet ville få «masse statlige penger» av kulturminister Trine Skei Grande.

– Jeg følger meg veldig trygg på at dette kommer Venstre til å bidra sterkt til også på det nasjonale nivået, svarte Dahn.

Nicolai Tangen