Onsdag 28. februar 2018 Innenriks

Store endringer må til hvis Norge skal fortsette å selge gass til Europa, ifølge ny rapport:

Forskere spår gasskollaps

VARSEL: – Dette er et første varselskudd, sier forskningsleder Asgeir Tomasgard ved FME Censes om rapporten som spår at markedet for den norske naturgassen kan forsvinne.

BORTE: I 2016 eksporterte Norge gass for 164 milliarder kroner. Forskere ved NTNU tror markedet kan være borte om få år. Europa vil ha fornybar energi.

INDUSTRI

– Naturgassens rolle er under endring, og vi må sikre oss, ellers kan dette markedet forsvinne, sier Asgeir Tomasgard, professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Han leder Forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) Censes og NTNU Energy Transition, som i går trakk forskere, politikere og industriaktører til Trondheim for en konferanse om framtidas energisystemer.

Sammen med kollegaer har Tomasgard laget en rapport om Norges muligheter som energileverandør når resten av Europa satser fornybart. Der slår de alarm, på vegne av naturgassen.

Naturgass:

• Norge er verdens tredje største gasseksportør.

• Norske gassfelt til havs og gassterminaler på land knyttes sammen med mottakerlandene i Europa gjennom et om­fattende rørledningssystem.

• Hvordan gassinfrastrukturen kan bli mer fleksibel for å kunne brukes sammen med fornybar energi i Europa, er tema for rapporten «Norway’s role as a flexibility provider in a renewable Europe», som er utgitt av Forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) Censes og FME Cedren i Trondheim.

Naturgass ut av strategiene

– Naturgass er knapt nevnt i de europeiske strategiene for å nå togradersmålet. Det er heller motsatt, at man tenker å fase ut gass i oppvarming til fordel for elektrisitet, sier Tomasgard.

I 2016 eksporterte Norge gass for om lag 164 milliarder norske kroner, som tilsvarer 22 prosent av den samlede norske vareeksporten.

Det gjør Norge til verdens tredje største gasseksportør og gass til en av de viktigste eksportvarene for norsk økonomi.

To tredeler av norsk gass er ennå ikke produsert. Olje- og energidepartementets framskrivninger av gassalget fram til 2050 forutsetter gass som en del av klimaløsningen.

Gass er reinere enn kullet som brukes i Europa, og i framtida kan man bruke gassen til å lage hydrogen og fange og lagre CO2.

EU og de europeiske landene er imidlertid ikke på den samme linja: EUs direktiv for rein energi har vært ute på høring siden 2016. Det vil snart bli vedtatt politikk for hele EU og inneholder lite om naturgass.

Tomasgard sier endringer må til i norsk gassindustri.

– Naturgassen kan komme til å spille en viktig rolle, men det vil ikke skje automatisk.

Forskeren har sett på hvordan landene nå tilpasser seg kravet om at 27 prosent av energiforbruket i 2030 skal være fornybar.

Bør satse på lagring

– Vi ser et veldig stort fokus på forbrukerens rolle, på å bygge opp lokal energiproduksjon, som sol og vind, og på batterier som kan ta ut lokale effekttopper, sier Tomasgard.

Forskningslederen mener også gass kan ha en rolle om produsentene tilbyr fleksibilitet. Heller enn jevn flyt, kan gassen komme inn de timene, dagene eller ukene hvor sola ikke skinner og vinden ikke blåser.

Da må man ha lagre, som kan være både i selve distribusjonen, i eksportsystemet og i reservoarer.

– Lagring i rørtransportsystemet er mulig, men i dag er det ingen som tilbyr det kommersielt. Det vil i framtida være smart for Norge å tilby den typen fleksibilitet, sier Tomasgard.

Faser gass ut helt

Også på kort sikt er markedet for naturgass truet, ifølge ekspertene.

Europeiske land tenker først og fremst på egen økonomisk vinning og nye arbeidsplasser, heller enn internasjonal klimapolitikk, når de bestiller energi.

For eksempel har forskerne sett hvordan Tyskland satser på kull, heller enn gass – og at andre land faser gassen helt ut.

– Markedet for gass vil ikke forsvinne over natta, men vi må jobbe for å gjøre gassen så attraktiv som mulig. Da er gassens evne til å gi fleksibilitet i systemet det som gjør den aller mest attraktiv, sier Tomasgard.

Censes-lederen karakteriserer forskningsrapporten som «et første varselskudd»:

– En slik fleksibilitet mener vi man bør begynne å jobbe med øyeblikkelig, sier Thomasgard.

fridag@klassekampen.no

jos@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 11. april 2018 kl. 10.27

– Steng nye felt

Naturvernforbundet ser ingen framtid for norsk gass i sin visjon for lav­utslippssamfunnet.

– Dersom EU skal kutte utslippene til et nivå hvor det faktisk er mulig å nå målene i Parisavtalen, blir det ikke plass til mye gass. Målet må være å fase ut produksjonen av norsk gass, sier Silje Ask Lundberg, leder i forbundet.

Hun mener sterk utbygging og fallende priser på sol og vindkraft vil redusere etterspørselen etter gass betydelig.

– Kan ikke gassen spille en rolle som fleksibel energi­kilde i perioder med lite vind og sol?

– Selv om det er mindre enn for kull og olje, har gassen fortsatt utslipp og er en fossil energibærer som man må vekk ifra, sier Lundberg.

Naturvernforbundet har ikke satt en dato for når norsk gassproduksjon bør være avviklet, men krever at ingen nye gassfelt skal åpnes for produksjon.

– Norge eksporterte gass for 164 milliarder i 2016. Tåler vi å miste så store inntekter?

– Det er mye penger, men vi må huske på at inntektene ikke vil forsvinne over natta. Hvis verden skal lykkes med å nå målet om nullutslippssamfunn, vil det medføre utfordringer for Norge. Spørsmålet er om vi skal lukke øynene og fortsette som før eller begynne å innrette oss for framtida, sier Lundberg.