Fredag 2. mars 2018 Debatt

Rødt kan miste troverdigheten i forsvarsspørsmål

FORSVAR

I forkant av Rødt Oslos årsmøte sirkulerer det et forslag til uttalelse der man ønsker at Rødt Oslo skal stille fire krav. 1) Trident Juncture avblåses. 2) 330 US Marines skal sendes hjem. 3) Planene om militarisering av Rygge flyplass skrotes. 4) Full tilbaketrekning av Norges 200 soldater i Litauen.

Jeg skal her argumentere for at bortsett fra å sende hjem de amerikanske marinesoldatene, så er disse forslagene i svært lite veloverveide og delvis i strid med Rødts vedtatte forsvarspolitikk.

Det er ingen tvil om at Nato i flere år førte en ekspansjonspolitikk østover som har bidratt til spenningsnivået mellom Nato og Russland. Dette skjedde etter sterkt ønske fra østeuropeiske land, som fryktet at Russland ville gjenoppta sin kontrollerende politikk i Øst-Europa. Samtidig trodde vestlige Nato-land at Russland var i ferd med å demokratiseres og integreres i et storeuropeisk samarbeid, og uansett var så svakt militært at konsekvensene av denne ekspansjonen ville bli ubetydelige. Så feil kan man ta. Men det er for sent å gråte over spilt melk.

Først og fremst er det viktig at de permanente amerikanske militære styrkene trekker seg ut av Norge. Deres nærvær er et alvorlig brudd med langvarig norsk basepolitikk og oppfattes helt klart som en provokasjon av russiske myndigheter.

De delene av Trident Juncture som skal foregå på det norske fastlandet, vil foregå i Midt-Norge langt fra Russlands grenser. Denne øvelsen kan således neppe oppfattes som en provokasjon. Øvelsen betyr at norske styrker øver sammen med finske og svenske styrker. Det er positivt. Rødt ønsker en felles nordisk militærallianse og jo mer disse landenes styrker øver sammen, jo fortere legges det militære grunnlaget for en slik allianse.

Militariseringen av Rygge flyplass burde være en rent forsvarsstrategisk beslutning. Det fremgår ikke av oppropet hvorfor forfatterne ønsker å stoppe denne prosessen. Det finnes ingen grunn til å tro at russiske myndigheter har noen som helst politisk interesse av om Rygge er militarisert. Derfor burde heller ikke Rødt gjøre dette spørsmålet til et utenrikspolitisk spørsmål. Rødt burde diskutere det ut fra hvorvidt de investerte midlene gir god avkastning i form av økt forsvarsevne, i tråd med Rødts politiske mål om et sterkt og uavhengig forsvar.

Når det gjelder de norske soldatene i Litauen, kan ikke forfatterne av oppropet ha tenkt seg om. Etter Russlands krigshandlinger i Ukraina og Georgia har de baltiske statene en høyst reell frykt for at deres territorier skal krenkes, midlertidig eller permanent, av russiske militære styrker. En solidaritetsbetraktning tilsier at Norge bidrar til å redusere trusselen. Det koster oss lite, og det sikrer suvereniteten til nasjoner som historien har behandlet ublidt. At Rødt skulle ønske å markere at Norge ikke stiller seg solidarisk med disse landene, oppfatter jeg som i strid med verdiene Rødt er tuftet på.

For meg som avtjente verneplikten på 80-tallet, er en av de mest overraskende utviklinger i samfunnet at norske offiserer skriver leserbrev i Klassekampen om hvordan Høyre ødelegger Forsvaret. Det hadde ikke skjedd for 30 år siden. Dette tyder på at dagens Rødt har troverdighet i forsvarsspørsmål, og det er det verdt å ta vare på. Forslaget til uttalelse inneholder lite velfunderte krav og bør ikke vedtas.

eric.navdal@frisch.uio.no

Artikkelen er oppdatert: 10. april 2018 kl. 16.00