Onsdag 7. mars 2018 Kultur og medier

Herbjørnsruddagene på Notodden skulle hedre Karl Ove Knausgård og Hans Herbjørnsrud. Nå er planene lagt i grus:

Avlyser litteraturfestival

BLE AVLYST: Litteraturfestivalen Herbjørnsruddagene på Notodden skulle hedre forfatter Hans Herbjørnsrud og Karl Ove Knausgård. Men en konflikt mellom festivalstyret og flere personer i Herbjørnsrud-familien, deriblant Dag Herbjørnsrud (til høyre), ble utslagsgivende for at festivalen ble avlyst. FOTO: LAILA AMDAHL OG TOM HENNING BRATLIE

Neste helg skulle Karl Ove Knausgård gjeste Herbjørnsruddagene på Notodden. Nå er festivalen avlyst og nedlagt etter en konflikt mellom festivalstyret og personer i Herbjørnsrud-familien.

FESTIVAL

– Det har vært vist en total mangel på respekt og forståelse for hva et styres rolle og arbeid er. Det har vært særdeles vanskelig.

Det sier styreleder Inger Løken i den nå nedlagte litteraturfestivalen Herbjørnsruddagene til Klassekampen. Festivalen, som blant annet har som formål å hedre forfatter Hans Herbjørnsrud, har vært arrangert siden 2013. I år skulle Karl Ove Knausgårds forfatterskap være hovedtema, og Knausgård skulle holde det årlige Herbjørnsrudforedraget.

Men lørdag kunne lokalavisa Telen melde at litteraturfestivalen, som egentlig skulle gått av stabelen 17. mars, var blitt avlyst på grunn av strid om navnet og «uønsket involvering i styrets arbeid». Styret har lagt ned sitt arbeid for godt og slettet virksomheten i Brønnøysundregistrene.

Herbjørnsruddagene:

• En årlig litteraturfestival som går av stabelen på Notodden i Telemark.

• Ble arrangert første gang i 2013 og er en hyllest til forfatteren Hans Herbjørnsrud.

• Flere kjente forfattere har gjestet festivalen de siste årene, som Kjell Askildsen, Kjartan Fløgstad, Jan Erik Vold, Levi Henriksen og Inger Bråtveit.

• Nå har det oppstått konflikt rundt festivalen, og årets arrangement, hvor forfatteren Karl Ove Knausgård skulle delta, har blitt avlyst.

Signerte opprop

Etter det Klassekampen kjenner til, er det Hans Herbjørnsruds sønn, idéhistoriker og tidligere Ny Tid-redaktør Dag Herbjørnsrud, som står for den «uønskede involveringen».

Blant annet skal Herbjørnsrud, som var ansvarlig for nettsida, ifølge styret ha gjort endringer i programmet uten avtale med styret. Overfor Klassekampen er Herbjørnsrud tydelig på at han har handlet på vegne av seks familiemedlemmer.

– Jeg er talsperson for alle personer med Herbjørnsrud-navnet unntatt Hans, for han er for stor til å involveres i slike diskusjoner, sier Dag Herbjørnsrud på telefon fra Paris.

Konflikten rundt festivalen startet ifølge styret for om lag to måneder siden, og utgangspunktet var en uenighet om navnet. Selv om festivalen på folkemunne har hett Herbjørnsruddagene, har det offisielle navnet siden 2014 vært Noveller i Notodden – Herbjørnsruddagene. Dette for å tydeliggjøre at festivalen ikke bare dreier seg om Herbjørnsruds forfatterskap, men er en festival med formål om å løfte litteraturen i den tidligere industribyen.

Men i et opprop fra februar i år tar de sju familiemedlemmene – hvor minst to av dem er under myndighetsalder – til orde for å styrke Herbjørnsrud-navnet i festivaltittelen.

– Startet på gården vår

– Festivalen startet på Herbjørnsrud gård, og vi ønsker å bevare Herbjørnsruddagene som navn. Det er ikke sånn at en komité kan gjøre hva de vil i vårt navn, sier Dag Herbjørnsrud.

– Men de har ikke gjort noe med navnet? Det har vært det samme siden 2014.

– Nei, foreningen Herbjørnsruddagene har hatt dette navnet juridisk i Brønnøysundregistrene siden 2013. Det har vært laget plakater (med tittelen Noveller i Notodden, journ.anm.) uten at vi har fått godkjent dem, men vi har sett gjennom fingrene med det.

– Men Herbjørnsruddagene har hatt et uavhengig styre som, etter det Klassekampen forstår, har hatt et godt samarbeid med Hans Herbjørnsrud. De plikter vel ikke å innhente godkjenning fra øvrige familiemedlemmer?

– Vi har etter avtale hjulpet til med nettsider og med å lage annonser. Det kan ha oppstått misforståelser, men familien har rost komiteen, sier Dag Herbjørnsrud.

Løken forteller at festivalen ble til på initiativ fra Hans Herbjørnsrud selv, og hevder navnet aldri har vært diskusjonstema mellom dem og forfatteren. Hun beskriver samarbeidet med Hans Herbjørnsrud som knirkefritt.

– Det har aldri vært nødvendig å få noen tillatelse til å bruke dette navnet. Gitt vårt nære samarbeid med Hans Herbjørnsrud har det vært innforstått at vi kunne bruke det, sier Løken.

Betent konflikt

Det som startet med en navne­strid, har ifølge Inger Løken utviklet seg til en så betent konflikt at styret nå har sett seg nødt til å legge ned sitt arbeid.

– Tror du at dette utfallet kunne vært unngått dersom dere i større grad hadde møtt Dag Herbjørnsrud og familiemedlemmene på halvveien?

– Det var ingen grunn til at han skulle bestemme noe. Han har ikke noe mandat og har aldri sittet i styret.

– Men kunne ikke vært verdt det å ta en diskusjon om navnet?

– Navnet kunne selvsagt diskuteres, men det vi ba om, var at vi ventet med det til etter årets festival. Men i februar så vi oss nødt til å gi oss, for å få arbeidsro, sier Løken.

Dag Herbjørnsrud oppfattet at han og styret var kommet til enighet, og ble derfor overrasket da styret i forrige uke erklærte at de legger ned sitt arbeid.

– Ingen av oss i Herbjørnsrudfamilien har fått noen varsler om at noe sånt kunne skje, sier Dag Herbjørnsrud.

Løken mener styret opplevde innblandingen fra Dag Herbjørnsrud som så belastende at det var utslagsgivende for at styret la ned arbeidet.

– Tar du selvkritikk for at konflikten med styret har blitt såpass betent at Herbjørnsruddagene 2018 ikke kan gjennomføres, Herbjørnsrud?

– Jeg kan ikke forholde meg til det spørsmålet. Jeg skjønner ikke hva dette har med meg å gjøre. Jeg er talsperson for familien. Men hvis vi har gjort noe feil, så beklager vi det, sier Herbjørnsrud.

– Ifølge Løken booket du kinoen til en filmvisning, som du så la inn i en annonse uten styrets godkjenning. Kan du forstå at styret mener du mangler respekt for deres arbeid?

– Den påstanden stemmer ikke. Fredrik Leijon ønsket å ha premiere på sin nye film om og med Hans Herbjørnsrud etter komiteens program.

Vil drive videre

Selv om styret i Herbjørnsruddagene nå har lagt ned sitt arbeid, håper Dag Herbjørnsrud at festivalen vil leve videre. Med Corinne Lyche Campos som styreleder vil festivalen startes opp igjen.

Målet var egentlig å gjennomføre årets festival neste helg med nye arrangører, men det satte Notodden kommune ned foten for (se undersak).

– Det stemmer at det gamle styret har gått av, men det betyr ikke at Herbjørnsrud­dagene ikke fortsetter. Nå må vi se framover, sier Dag Herbjørnsrud.

Klassekampen har forsøkt å komme i kontakt med Hans Herbjørnsrud, uten å lykkes.

kultur@klassekampen.no

Kultursjef: Forferdelig trist med avlyst arrangement

Det er Notodden kommune som eier lokalene der Herbjørnsruddagene opprinnelig skulle gå av stabelen 17. mars.

Terje Malm, kultursjef i Notodden kommune, forteller til Klassekampen at de selv har vurdert å ta over arrangementet på vegne av det tidligere festivalstyret.

– Vi synes det er forferdelig trist at et arrangement som det er solgt mange billetter til, skulle bli avlyst. Men vi anså det slik at problemene som det tidligere styret har hatt med uønsket involvering og uenigheter om rettigheter, heller ikke var noe vi ville klare å løse.

Men da den nye styrelederen for festivalen, Corinne Lyche Campos, ville leie de samme lokalene, sa kommunen nei.

– Det har jo kommet en ny aktør som vil gjennomføre arrangementet, men dere vil ikke leie ut lokaler. Hvorfor?

– Ganske enkelt fordi det er vanskelig å forholde seg til en ny aktør som vil gjennomføre et arrangement vi har fått beskjed om at er avlyst. Det vil bli for stor risiko for oss å gå inn i dette med de vanskeligheter og uklarheter det innebærer.

– Skyldes det også at dere står på det tidligere styrets side i denne saken?

– Nei, kommunen leier bare ut lokaler og har ikke noe formelt ansvar for arrangementet. Men vi har forsøkt å bistå i konflikten i håp om å bidra til en løsning.

– Er ikke Herbjørnsruddagene såpass viktig i kommunen at dere vil være tjent med å stille lokaler til disposisjon, uavhengig av arrangør?

– Jo, det er et viktig arrangement, men siden vi har fått beskjed om at det er avlyst, synes vi det blir for stor risiko på to ukers varsel.

Avisa Telen kunne denne uka melde at Notodden kommune har fått et brev fra Dag Herbjørnsrud. Her uttrykker han et håp om at kanskje kommunen vil redde arrangementet, men Malm avviser at det påvirker saken.