Tirsdag 20. mars 2018 Debatt

Facebookdemokrati

LISTHAUG- SAKA

Skal norsk parlamentarisme vera underlagt facebook-sjangerens kommunikasjonsmodus?

Eit typisk trekk ved facebooksjangeren til forskjell frå kommunikasjon i offentlege og profesjonelle media er amatørmessig bruk av illustrasjonar. Kva meiner eg med amatørisme her? Jo, at bilde/tekst ikkje er i samsvar med redaktørplakat og retningslinjene i PFU. Illustrasjonar er korkje etisk eller estetisk fagleg vurdert. Skal slik bildebruk og amatørisme leggja premissane for kven som skal styra landet? Eller:

Skal Mark Zuckerberg leggja premissane for kven som skal regjera i Norge?!

karinmoe1@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 10. april 2018 kl. 14.03