Torsdag 22. mars 2018 Innenriks

Ytre høyres bruk av sosiale medier sprer og forsterker en ny ultranasjonalisme:

Gammelt hat i nye medier

HYLLES: Sylvi Listhaug har en høy stjerne i ekstremistiske miljøer. Innfelt i bildet øverst til venstre viser nynazisten Tore W. Tvedts blomsterhilsen til Listhaug: et bilde malt av Adolf Hitler. Nederst fra venstre: Listhaug som viking på nettstedet Jihadwatch. Til høyre: NS-inspirert plakat distribuert via Youtube. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, NTB SCANPIX OG SKJERMDUMP

SOSIALE MEDIER: De er skuffet over Frp, men hyller Sylvi Listhaug. Om lag 30.000 nordmenn er aktive på innvandringskritiske Facebook-grupper.

YTRE HØYRE

Etter at Sylvi Listhaug (Frp) ble nedlesset i blomster på sitt kontor, gikk hun ut med en oppfordring på Facebook lørdag om å ta aktivt avstand fra de innvandringsfiendtlige gruppene som hadde mobilisert for å sende henne blomster:

«Jeg oppfordrer derfor dere alle til å aktivt ta avstand fra grupper som for eksempel ‘Slå ring om Norge’ og grusomme organisasjoner som Vigrid, og enkeltpersoner som sprer hat gjemt bak et tastatur», skrev Listhaug.

Oppfordringen har ikke gjort særlig inntrykk. Både på Slå ring om Norge og Norge fritt for islam, som mobiliserte for blomsteraksjonen, har Listhaug fortsatt en høy stjerne.

At Listhaug stempler enmannsorganisasjonen Vigrid som «grusom», førte til at den nynazistiske lederen Tore W. Tvedt (74) inviterte henne på lunsj for å «avklare hva Vigrid og jeg står for». Det framgår av en e-post rettet til henne, som han har lagt ut på sine nettsider.

Da hun gikk av tirsdag, kom Tvedt med en sympati­erklæring og hyllest av henne: «Sylvi Listhaug har trukket seg fra jobben som justisminister etter en konstruert heksejakt uten sidestykke i norsk politikk etter krigen. Og det er bra slik at de som ennå sover kan våkne opp og forstå at dette er en eksistenskamp for vårt folk og taper vi den så er det forbi å snakke om et nordisk folk i Norge. Sylvi Listhaug er vår eksistenskamps siste skanse.»

Ytre høyrepropaganda

• Ytre høyre er inne i en ny fase preget av nye former for mobilisering (nettaktivisme) og fiendebilder (islamofobi), selv om ultranasjonalismen i økende grad preger gruppene.

• Tidligere faser for ytre høyre i Norge: Fedrelandslaget på 1920-tallet, framveksten av organisert fascisme på 1930-tallet og til slutt oppblomstring av små, militante partier og grupper fra 1970-tallet og fremover.

• På 1990-tallet var ytre høyre på gata. Nå er de på data.

Kilde: Artikkelen Høyreklikk (2017)

Ifølge Tvedt måtte Listhaug gå fordi «Ap har fulgt en klar og entydig linje i sin kulturmarxistiske politikk som går ut på å utrydde det norske folk som en etnisk og homogen enhet gjennom masseinvasjon av rase- og sivilisasjonsfremmede horder.» og fordi «Mennene i Frp (ForRæderPartiet) mangler baller og naturlig maskulinitet og var rett og slett for feige til å gå i front for Sylvi».

– Etnisk nasjonalisme

Vigrid er en ensom nazist. Han rekrutterer ikke nynazister lenger. Det gjør Den nordiske motstandsbevegelsen, og de bryr seg ikke særlig om Listhaug.

Men tankegodset og analysen Tvedt legger for dagen er ikke ulikt det som forfektes i kommentarfeltene på «Slå ring om Norge» og «Norge fritt for islam» og andre grupper hvor Listhaug har blitt en martyr etter avgangen.

Forsker Cora Alexa Døving ved HL-senteret har sammen med kollega Terje Emberland i perioden fra september 2016 til april 2017 fulgt en rekke åpne Facebook-sider i det ytterliggående høyrelandskapet, der iblant Stopp islamiseringen av Norge (Sian) og Slå ring om Norge. De fulgte også mer sporadisk Facebook-sidene til blant annet Folkebevegelsen mot innvandring (FMI), Norge fritt for islam og Pegida Norge.

– Til tross for variasjon i politisk oppfatning og temabredde, preges de av en rekke totalitære holdninger med mistillit til eller avvisning av demokratiet, etnisk nasjonalisme, fremmedfrykt og rasisme, sier Døving.

– Treffer en nerve

Forsker ved Sintef Petter Bae Brandtzæg sa til Morgenbladet i desember i fjor at om lag 30–40.000 nordmenn er aktive i innvandringskritiske Facebook-sider. En ukjent andel av trafikken kommer fra falske profiler.

Kristian Bjørkelo, stipendiat ved Universitetet i Bergen sier til Klassekampen at ikke alle er like ideologiske. Noen liker bare å lage støy.

– Du må treffe en nerve, du må underholde og provosere. Da vil det bli delt og distribuert til andre som liker å provosere, sier Bjørkelo.

Han framhever Listhaugs rådgiver Espen Teigen som en mester i faget.

Studien «Høyreklikk» fra 2017, av Birgitte P. Haanshuus og Anders Ravik Jupskås, tar for seg Facebook-sidene til Sian, FMI og Demokratene i mars 2015 og januar 2016. Den konkluderer med at ytre høyres bruk av sosiale medier kan føre til større utbredelse av og mer intense former for etnisk nasjonalisme, konspirasjonsteorier og anti-demokratisk tankegods. Ifølge studien synes nettaktivismen å være drevet av ultranasjonalisme i større grad enn frykt for jihadistisk terror.

aseb@klassekampen.no

Artikkelen er rettet 22. mars 2018: Navnene på forfatterne til studien «Høyreklikk! En studie av ytre høyre på sosiale medier» fra 2017 hadde falt ut. Det er Birgitte P. Haanshuus og Anders Ravik Jupskås som har skrevet den.

Navnet til Tore W. Tvedt i bildeteksten er også rettet.

Artikkelen er oppdatert: 22. mars 2018 kl. 10.51