Fredag 23. mars 2018 Debatt

Gaustad-skandalen

SYKEHUSUTBYGGING

Viser til Kjersti Toppe og Bjørg Sandkjærs innlegg «Nei til å legge ned Ullevål sykehus» i Klassekampen 19. mars 2018. De slår fast at planene ikke har hatt innbyggernes behov i fokus og at de blir dyre. Det er jeg enig i – og vil bidra til å underbygge.

Kostnaden for Gaustadutbyggingen er anslått til mer enn ti milliarder kroner. Men allerede nå utredes en økning av arealet med vel 25 prosent. I tillegg kommer nytt Aker til ni milliarder. Men heller ikke dette er dekkende fordi Helse Sør Øst har underslått at for å legge ned Ullevål, må man i tillegg ha ferdig nok et sykehus for 240.000 innbyggere innen 2030. Det skyldes befolkningsøkningen og gir en ekstrakostnad svarende til prisen for å bygge på Aker.

På Ullevål har man i dag 80.000 kvadratmeter bygninger av god kvalitet bygd etter 1995 og 30.000 kvadratmeter rehabiliterte bygg som vil holde i mange tiår fremover. Til sammen større bygningsmasse enn det som skal bli et nytt Aker. Det eneste som mangler for å modernisere og utvikle Ullevål som et godt og stort lokalsykehus med Traumesenter, er et nytt klinikkbygg på 60.000–70.000 kvadratmeter. Det vil koste 4–5 milliarder kroner. Da behøver man ikke å bygge på Gaustad som kan fortsette som nå. Det vil si at vi må ut med rundt 20 milliarder kroner for å legge ned Ullevål, ved å beholde det spares cirka 15 milliarder kroner.

Sammenfattet er de fremlagte planer en sløsing med samfunnets midler for å bygge det de kaller «Det komplette regionsykehus» – en helsepolitisk illusjon. Når avansert kreftdiagnostikk og behandling samles på Radiumhospitalet, blir Rikshospitalet aldri et komplett regionsykehus på linje med for eksempel Haukeland!

Det er derfor en skandale at Ullevålsalternativet er lagt dødt i utredningen. Sykehusplanleggingen i Oslo­regionen er på vei inn i en ny blindgate!

rolf.karesen@medisin.uio.no

Artikkelen er oppdatert: 10. april 2018 kl. 13.46