Lørdag 24. mars 2018

Jonas Gahr Støres tidligere rådgiver tror Acer-saken kan påføre Ap langsiktige sår:

Partifolk er rasende

JONAS OG JONAS: Jonas Bals og Jonas Gahr Støre fra da de lanserte bok sammen. Nå frykter Bals at partilederens håndtering av Acer-saken kan gå på tilliten løs i grasrota og fagbevegelsen. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

ETTERTANKE: LO-rådgiver Jonas Bals angriper sin tidligere sjef for hånd­teringen av Acer-saken. Fylkesordfører Tore O. Sandvik sier saken er mer opp­rivende for partiet enn EU-striden.

kamp om krafta

LO-rådgiver Jonas Bals har tidligere vært rådgiver for Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, og de to har også skrevet boka «I bevegelse» sammen.

Malersvennen har vært opptatt av at partiet må rekruttere flere arbeidere til verv og stillinger og styrke båndene til fagbevegelsen.

På Facebook skriver Bals at dette prosjektet med å øke tilliten til partiet blant vanlige arbeidsfolk, har fått seg et skudd for baugen fordi stortingsgruppa torsdag gikk inn for å innlemme EUs tredje energipakke i norsk lov og underlegge Norge EUs energibyrå Acer.

Acer:

• Torsdag vedtok Stortinget at Norge skal innlemme EUs tredje energimarkedspakke i norsk lov. EUs energibyrå Acer er en del av denne pakken.

• Lovendringene ble stemt igjennom med støtte fra regjeringspartiene, Ap og MDG. Saken har vært kontroversiell i flere partier, og i Ap har et flertall av fylkeslag og ordførere vært imot.

• I tillegg til tilslutningen av energimarkedspakka, inngikk partiene en avtale som inneholder forutsetninger og krav for energipolitikken mer generelt, blant annet at alle kraftkabler skal være statlige.

Sandvik vil ha ledelsen ut

«Mye partifolk som er rasende over ikke å bli lytta til, og som i likhet med meg er dypt, dypt bekymra for langtidsskadene dette vil påføre partiet», kommenterer han Støres innlegg om Acer.

«Det hele er som en dårlig reprise på Vikarbyrådirektivet – med all den tilliten som ble ødelagt i lang tid etterpå, og som vi bar med oss hele veien inn i stortingsvalget 2017», skriver Bals.

Han ønsket ikke å kommentere saken da Klassekampen tok kontakt.

Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, er også bekymret for tilliten fra grasrota i partiet.

– Reaksjonene er langt sterkere enn under EU-kampen. Da var også mange veldig imot partiets linje, men de meldte seg aldri ut.

– Det har skjedd nå?

– Ja, folk man aldri kunne tenke seg kunne forlate partiet, har nå gått ut, sier Sandvik.

Han mener det er dumt å overkjøre store deler av partiet i en omstridt sak.

– Det dreier seg mer om forankring enn om innhold. Man burde tatt seg tid til å høre og behandle saken mer ordentlig, sier Sandvik.

– Hvordan kan tilliten gjenopprettes?

– Politikk handler mye om forankring. Man må ta seg tid til å reise rundt og snakke med medlemmer og fagforeninger. Da blir det også lettere å akseptere nederlag hvis det kommer til det.

Selvrefleksjon i Oslo

Bystyremedlem for partiet i Oslo, Andreas Halse, diskuterer på Facebook hvordan man skal forholde seg til en sak som er viktig for gruppene Ap skal representere, men som han ærlig talt ikke deler de konkrete synspunkter med.

«Jeg oppfatter motargumentene som dårlige, og til tider falske», skriver han.

Leder av Aps største partilag, Fredrik Mellem i Oslo Arbeidersamfunn, er enig med Halse i at argumentene mot Acer ikke holder vann.

«Det viktigste argumentet i denne saken, synes å være hvem og hvor mange som er imot.»

Bals svarer at det i tillegg til de konkrete argumentene er viktig å ta ekstra hensyn når motstanden er stor i partiet og fagbevegelsen:

«Det går et steinras i grunnfjellet vårt nå, som det vil ta lang tid å fikse. Så hører jeg noen her si at det er irrelevant, så lenge Acer er helt uproblematisk (noe jeg betviler). Men gitt alle de andre taktiske vurderingene vi hele tida gjør i politikken, er det merkelig at det skal være så uinteressant hva 120 av ordførerne våre, nesten halve stortingsgruppa og hele LO mener i akkurat denne saken.»

stiann@klassekampen.no

Stenseng tar utfordringen

«I ledelsen tar vi på stort alvor behovet for å styrke tillit og kontakt med de medlemmer og tillitsvalgte som er skuffet og kritiske. Vi vil bruke tid framover til kontakt og dialog, både i partiorganisasjonen og med fagbevegelsen.», skriver partisekretær i Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng til Klassekampen per e-post.

Hun er sikker på at de tåler konflikten som nå raser.

«Debatten og engasjementet rundt Acer har hatt høy temperatur, både i og utenfor partiet vårt. Det har vært en krevende sak med ulike meninger, men vi tåler å ha slike diskusjoner om vanskelige saker. Det har vi hatt før, og vi kommer til å ha det igjen», skriver hun.

Stenseng skriver at de har brukt mye tid på saken, og hørt på innspill fra fagbevegelsen, egne ordførere og partiorganisasjonen.

Tore O. Sandvik