Tirsdag 17. april 2018 Gryr i Norden

På store arbeidsplasser er døden regnet inn i kalkylene.

Arbeiderdøden

LIVSFARLIG: Sveriges Hamnar setter tillitsvalgte ute av spill.

Et sørgelig aspekt ved det å være arbeider er at samfunnet regner med risikoen for at du dør før tida. Ikke på grunn av noen dramatisk krise, men bare fordi du er arbeider. I mars døde to arbeidere i svenske havner. Noen dager etter den siste ulykken kuttet Sveriges Hamnar rettighetene for hundre valgte verneombud.

Forfatteren Anneli Jordahl har skrevet mye om arbeidsplassulykker. I et intervju forteller hun om innvielsen av Citybanen i Stockholm. Prosjektlederen kunne fortelle pressen at alt hadde gått som beregnet. Seks arbeidere hadde mistet livet. Dødsfallene var regnet inn i kalkylene, det er business as usual.

Livslengden for arbeidere er lavere enn for funksjonærer, og det er i prinsippet bare arbeidere som dør på jobben. Fall gjennom et tak, som på A6 i Jönköping, klemt under en bjelke, som i et verksted i Finspång, påkjørt av et tog, som på Malmbanen. Arbeiderdøden: like fryktelig som den er normalisert. Det dør flere personer i arbeidsulykker enn i de skyteepisodene som har blitt så mye omtalt i Sverige.

En ting som er fint med å være arbeider, er at arbeidere redder liv. I tillegg til helse- og sikkerhetspersonale (og alle andre arbeidere som får samfunnet til å fungere) er det vanlige arbeidere, verneombud, som forebygger dødsulykker. Uten utmerkelser eller belønning, ofte med snaut tildelt arbeidstid, og ved å gjøre seg upopulære hos sjefene.

Det er dem vi skal takke når en kollega ikke forsvinner som et tall i ulykkesstatistikkene.

I mars døde to havnearbeidere på jobben. En ung mann ble kullosforgiftet. En annen mann omkom da en oljetank veltet over en lastebil. Livet til et ukjent antall pårørende ble endret der og da, for alltid.

Bare dager etter den siste ulykken iverksatte bransjeorganisasjonen Sveriges Hamnar en policy som øker faren for flere ulykker. Som et trekk i konflikten med Hamnarbetarförbundet kuttet bedriftene rettighetene for hundre verneombud, valgt av personalet, mange med lang erfaring. Nå er det bare verneombud fra Transportarbetarförbundet igjen, den foreningen som bedriften synes var best for forretningene.

Hva betyr det for kollegaene til de avdøde arbeiderne når selskapene kutter i arbeidsmiljøarbeidet? Hva skjer hvis flere må ofre livet? Hva skal Joakim Ärlund, administrerende direktør for Sveriges Hamnar, si til familiene til de avdøde? Hvor mye eller lite er en arbeiders liv verdt?

Sveriges Hamnar viser at grensene for det akseptable er endret. Livsfarlige forhold er lovlig og akseptert så lenge den kommer fra høyere hold. Det er bemerkelsesverdig at næringslivet kan komme så langt i utpressingen av havnearbeiderne uten at gatene er fulle av sinte mennesker. Så lenge vi ikke protesterer høylytt, kan vi nok være sikre på én ting: Det blir business as usual. Flere ulykkesbudskap er på vei.

emil.boss@sac.se

Oversatt av Lars Nygaard.

«Alt hadde gått som beregnet. Seks arbeidere hadde mistet livet»

Artikkelen er oppdatert: 19. april 2018 kl. 10.16