Lørdag 21. april 2018 Lederen

Kafkask

• Det er noe kafkask over prosessen som nå er igangsatt mot lektor Simon Malkenes. Han jobber selv på Ulsrud videregående skole i Oslo, som på grunn av inntaks­systemet er blitt den store skole­taperen. Her samles elever med de aller dårligste karakterene, og det er ganske forutsigbart at skolen sliter med store problemer. Da Malkenes valgte å gå ut med en beskrivelse av en vanlig skoledag i NRKs debattprogram Dagsnytt 18, ble han i et innlegg i Aftenposten anklaget for å krenke og tråkke på elever. Det har ført til at skoleledelsen har iverksatt en personalsak mot ham i tråd med Opplærings­lovens nye paragraf 9a-5, der det står at skolen har handlingsplikt når en eller flere elever blir utsatt for «krenkende ord og handlinger».

• Det er fremdeles uklart hvem som har skrevet og underskrevet innlegget, som er spissfindig formulert slik at det kan aktivisere «krenkelsesparagrafen». Saken er samtidig innhyllet i et kafkask hemmelighetsslør, der det er vanskelig å få både skoleledelse, lærere og elever i tale – til tross for at dette var en offentlig ytring som alle har hørt. Det er derfor svært gledelig at lærerkollegene i går i Klassekampen rykket ut til forsvar for Malkenes. Der skriver de: «Vi fastholder at Malkenes’ beskrivelse av en norsktime ved skolen var en situasjonsbeskrivelse det er lett å kjenne seg igjen i og i våre øyne ingen krenkelse. Det kan se ut som at det er risikabelt å fortelle hvordan ting faktisk kan være i en vanlig skole­hverdag, tatt i betrakting den reaksjonen han har fått i etterkant.»

• Det grunnleggende problemet er at Opplæringslovens nye krenkelsesparagraf er uklar, og de færreste kunne forutse at den skulle bli brukt på denne måten. Mobbing i skolen er et stort problem, også fra lærere. Alle vet også hva mobbing er. Det råder imidlertid stor forvirring om hva som skal inngå i begrepet krenkelse. Å påpeke – og irettesette – elever for at de kommer for seint eller snakker i mobiltelefon i timen, er verken mobbing eller en krenkelse, men en nødvendig del av det å være en ansvarlig lærer. Det å snakke om skolehverdagen i et debattprogram er på sin side en umistelig del av ytringsfriheten.