Lørdag 28. april 2018 Solveigs salt

Alt som skal til, er at Ola Borten Moe tek ansvar.

I grisebingen

ALFAHANN: Ola Borten Moe burde kalla saman til ny hyttetur.

Sist måndag tilbaud Magne Lerø, redaktør i vekeavisa Ledelse, patriarkalsk rådgjeving i sms-saka: Sidan det er naturleg for menn å gjera dumme ting når dei drikk seg fulle saman, må Liv Signe Navarsete gje opp kravet om rettferd. For dersom ho held fast på at den namnlause avsendaren av at «vi har lyst på fitta di», skal stå fram, kan det vera til skade for Senterpartiet.

Den usæle meldinga slapp av garde på ein hyttetur for mannlege partitoppar for to år sidan. Sett i lys av at det i Brasil nyleg er blitt lagt ut ein twitter-video der tretti menn valdtek ei seksten år gamal jente, rikt dekorert med smilefjes og oppvende tommeltottar, kan det verka som ein bagatell. Men sidan brorparten av elendet i verda er skapt av menn som reknar eigenverdet sitt ut frå kva dei kan få kvinner til å finna seg i, må Noreg rydda opp i sitt vesle hjørne og plassera ansvaret der det høyrer heime.

At Navarsete skulle ofra seg av omsyn til Senterpartiet, er eit urimeleg forslag, i og med at Senterpartiet allereie har ofra henne. Den prinsippfaste haldninga hennar kan dessutan like gjerne gje politisk utteljing, med tilstrøyming av unge jenter som veit å setja pris på ein modig frontfigur. Det kan bli partiet som må strekkja seg mot henne for å berga seg sjølv.

I alle fall er det ingen grunn til at ho skulle bakka ut akkurat no som Ola Borten Moe har trekt seg som nestleiar. Rett nok er det ei defensiv og surmulete handling samanlikna med det han heller burde gjort, nemleg å kalla saman til ny hyttetur der ingen fekk reisa heim før det var blitt klart kva som skjedde førre gong. Likevel viser det ei gryande forståing av at det ikkje nyttar å gøyma seg i eit kollektiv av ansiktslause fyllebrør.

Og Senterpartiet har berre seg sjølv å takka når det gjev leiarverv til menn som oppfører seg som smågriser i ein binge: Dei som ligg på dei kalde ytterkantane, kravlar over dei andre og inn i midten, der dei lirkar seg ned mellom dei varme kroppane og har det lunt og godt heilt til dei atter er blitt dytta ut på kanten. Det verste med denne saka er jo at ti vaksne personar i høgt tiltrudde stillingar flyktar inn mellom einannan som om dei var redde for å bli køyrde rett til slaktehuset.

Men hadde han som sende melding på annan manns telefon, tilstått med det same og bede ærleg og oppriktig om orsaking, ville alt saman vore gløymt no. Det hadde òg vore til stor hjelp om dei som han skrytte om det til, hadde forklart han kor tåpeleg det var. Framleis er det ingen som risikerer å bli sett i fengsel. Tvert om kan dei enno berga ansikt ved å melda seg frivillig, og ikkje venta til dei blir dregne fram etter øyra.

Sjølv om dette er ei lita sak internasjonalt sett, har Noreg med sin eineståande likeverdstradisjon ei moralsk plikt til å visa veg. Med litt kraftigare leiarskap frå alfahannen i grisebingen vil det snart koma for ein dag kva som skjedde den gongen for to år sidan. Klem litt hardare, Ola, så hugsar dei nok.

s.skjold@online.no

Ikkje søtt, ikkje surt, ikkje bittert – men salt. Solveig Aareskjold skriv om det ho sjølv vil i Klassekampen kvar laurdag.

Artikkelen er oppdatert: 15. mai 2018 kl. 14.20