Mandag 30. april 2018 Politikk

• Frp har fått over 5300 nye medlemmar • Per Sandberg set eit mål om 10 prosent i lokalvalet

Må ha tosifra oppslutning

SAY YES TO THE PRESS: Siv Jensen fekk fornya tillit som Frp-leiar på landsmøtet i helga. Neste år har ho press på seg for å føre partiet til eit betre kommunestyreval enn sist. I 2015 fekk partiet 9,5 prosent. FOTO: SIV DOLMEN

KOMMUNEKAMP: Lokal-Frp må greie å reise seg etter katastrofevalet 2015. 5300 innmeldingar dei siste fire vekene kan gje partiet løftet det treng.

Landsmøte

– Vi har ikkje fleire ordførarar i Frp enn at alle kunne fått plass i ein taxi.

Slik oppsummerte Lone Kjølsrud frå Akershus dagens situasjon for Frp i Kommune-Noreg. For 9,5 prosent oppslutning blei det verste kommunevalet på 24 år og gav berre fem ordførarar til Frp.

Per Sandberg, nestleiar og fiskeriminister, er heilt klar på at resultatet må bli langt betre for å vere akseptabelt.

– Det er for dårleg. Målsetninga er heilt annleis, og eg trur vi er betre rusta i 2019 enn vi var i 2011 og 2015. Det blei vanskelege valår for oss. I 2015 var det flyktningstraumen, og i 2011 var det det forferdelege som skjedde det året. Vi fekk ikkje snakka om vår politikk, seier han til Klassekampen.

Frp-landsmøtet:

• I helga har Framstegspartiet skipa til landsmøte på Gardermoen i Akershus.

• Siv Jensen fekk ikkje uventa attval som partileiar. Nestleiarane Ketil Solvik-Olsen og Per Sandberg var ikkje på val.

• Statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg gjesta for fyrste gong Frp-landsmøtet.

• Ronny Berg, Terje Søviknes og Tom Staahle blei valde som sentralstyremedlemer. Bjørnar Laabak var innstilt av valnemnda, men tapte mot Ullensaker-ordførar Staahle.

Trur dei er klarare

Men Frps motstandarar bør ikkje gle seg for tidleg til ein reprise av svake kommuneval for Frp, meiner den mangeårige partinestleiaren. På partilandsmøtet på Gardermoen i helga har det vore mange lokalpolitikarar på talarstolen med framlegg til ny politikk som skal gje Frp eit løft ute i kommunane.

– Laga våre er betre budd no. Dei er klare for valkamp, dei har dei gode sakene og vi har ei god stemning etter at mange gjorde svært gode stortingsval, seier Sandberg.

– Kva er ambisjonen?

– Nei, det å setje eit tal er det verste ein politikar kan gjere. Då går ein i fella med éin gong, seier Sandberg – før han set eit tal:

– Det er klart at under 10 prosent er alt for dårleg for oss. Vi får 15 ved eit stortingsval, sjølv om potensialet vårt kanskje er over 20. Og så veit vi at vi gjer det rimeleg dårleg i dei store byane. Vi må løfte oss der. Ambisjonane våre er langt over resultatet frå 2015.

Nedgang i åtte år

På tidleg totusental fekk Frp rykte på seg for å vere av dei beste organisasjonsbyggjarane i politikken, og partisekretær Geir Mo gjorde eit nummer ut av at dei brukte arbeidarrørslas bibel «Tillitsmannen» i arbeidet.

Men dei siste åra har Frp hatt jamn nedgang i medlemstalet. Ved nyttår var berre 14.585 personar med i Framstegspartiet. Kvar tredje medlem er borte sidan toppåret 2009, og talet no er det lågaste på nesten 20 år.

Dei siste vekene har det derimot snudd – til dei gradar. Over 5300 medlemer har meldt seg inn etter Listhaug-bråket. Partiet veit førebels ikkje kor mange av dei nye som faktisk vil betale medlemspengar.

Heller ikkje listestiling har vore Frps sterkaste side. I 2015 stilte partiet 323 lister, ein nedgang på 33. Med andre ord: I over hundre kommunar var det ikkje mogleg å røyste Frp i kommunevalet. Det er ikkje sikkert det blir betre neste gong – sjølv om kommunereforma nok vil hjelpe Frp til å dekkje meir av landet.

– Trur du de kjem til å stille fleire lister neste gong?

– Målet vårt er å stille lister der vi har eit grunnlag i form av tillitsvalde og folkevalde. Men vi er ikkje så kritiske til at talet på lister går ned, sjølv om det kan påverke resultatet. Det verste som kan skje, er å etablere lister utan skikkeleg grunnlag, sånn at det heller blir ei negativ oppleving for dei som er med, seier Sandberg.

politikk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 15. mai 2018 kl. 13.22

Klart fleirtal mot bønerop

Både nestleiar Per Sandberg og fleire andre åtvara mot å vedta forbod mot muslimske bønerop, men til inga nytte: Med overveldande fleirtal gjekk landsmøtet inn for det omstridde framlegget om at «det ikke tillates bønnerop fra trossamfunn i det offentlige rom». Ein av delegatane sa at «vi kan ikkje forby alt vi ikkje liker», men det var fleirtalet usamde i.

Men det var ikkje det einaste vedtaket partiet gjorde:

Reversering: I vinter blei Frp, Høgre, Venstre og KrF samde om eit kraftig hopp i sukkeravgiftene. Dette har ført til mykje meir grensehandel, og landsmøtet bed no stortingsgruppa vurdere reversering av avgiftene.

Full fres: Landsmøtet er ikkje nøgde med korleis snøskuter-reglane fungerer, og bed om om forenkling og «kommunalt selvstyre i planlegging, iverksetting og forvaltning av rekreasjonsløyper for ba°de næringsliv og innbyggere». Dei vil òg gje kommunane meir makt i styring av areal

Ikkje la FM dabbe av: Frp meiner Noreg ikkje må sløkkje FM-nettet. Tvert imot skal Noreg satse på FM i framtida, meiner partiet.

Per Sandberg