Tirsdag 15. mai 2018 Innenriks

Norges kristelig studentforbund vil bytte inn «andredagene» med id og 8. mars:

Vil ha muslimsk helligdag

VIL GI ANDRE TIL ANDRE: Leder av Norges kristelige Studenterforbund Ingvild Yrke vil gi «andredagene», som andre juledag, andre påskedag og andre pinsedag, til muslimene og kvinnebevegelsen. Her er Yrke avbildet foran Nidarosdomen i Trondheim.

ID: Alle bør få fri på muslimenes helligdag id, mener leder av Norges kristelige studentforbund Ingvild Yrke. – Det er bare å kondolere, sier Mazyar Keshvari (Frp).

RELIGION

Torsdag er det 17. mai, og på grunn av andre pinsedag ser mange nordmenn fram til nok en oval weekend på hytta eller i båten.

Samtidig innleder norske muslimer fastemåneden ramadan og må snakke med arbeidsgiver og skole om det er mulig å få fri når fastemåneden slutter med høytiden id al-fitr.

Prestene Einar Gelius og Per Anders Nordengen har nylig hatt medieutspill om at det er for mange kristne høytidsdager.

Leder i Norges kristelige studentforbund Ingvild Yrke er helt enig. Men i stedet for å fjerne de såkalte «andredagene», som andre juledag, andre påskedag og andre pinsedag, mener hun den kristne majoritetsbefolkningen bør gi dem til kvinnebevegelsen og den muslimske minoriteten.

– Den internasjonale kvinnedagen 8. mars, Verdens miljødag og id al-fitr eller id al-adha er gode alternative offentlige høytidsdager, sier hun til Klassekampen.

Helligdager:

• Prest Einar Gelius har i Agderposten tatt til orde for å avskaffe andre juledag, andre påskedag og andre pinsedag.

• Prest Per Anders Nordengen sa til Vårt Land 30. april at «dager som skjærtorsdag, Kristi himmelfartsdag og andre pinsedag bør ikke gi folk fri på grunn av et kristent innhold de ikke har et forhold til.»

• NOU «Det livssynsåpne samfunn» anbefaler å holde fast ved dagens ordning med felles helligdager kombinert med rett til to valgfrie helligdager for dem som hører til andre religioner.

Kristen nestekjærlighet

Yrke reagerer på presteutspillene om å fjerne disse dagene.

– Det er ikke akkurat i kirkens stolteste tradisjon når prestene angriper arbeidsfolks goder og rettigheter. Som kristne er vi opptatt av at mennesket trenger fridager og helligdager.

– Du har en kristen begrunnelse for å gi muslimene en fridag?

– Det er en nestekjærlig handling. Vi kristne er kalt for å kjempe de svakes sak. Vi som er majoritet, må gi dem den dagen, hvis de noen gang skal få den, sier Yrke.

– Er Norge lenger et kristent land når vi har en nasjonal muslimsk helligdag?

– Er vi et kristent land? Vi er et mangfoldig land. Vi har fortsatt innrettet samfunnet ut fra den kristne kalenderen. Som majoritet er jeg takknemlig for å leve i et samfunn der søndag er helligdag. Hvis vi skal ta kristenarven på alvor med nestekjærligheten, er det kanskje gjennom å løfte fram de minste og gi andre de samme privilegiene at vi tar vare på den kristne arven, sier Yrke og legger til:

– Jeg vil stå hardere på for å beholde for eksempel Kristi himmelfartsdag, fordi den har en kristen begrunnelse. Andredagene har en annen opprinnelse. Det er en etterlevning fra den tida mange trengte en ekstra dag for å komme seg til kirke, sier Yrke, som helt konkret foreslår å bytte ut andre juledag, andre påskedag og andre pinsedag med 8. mars og id al-fitr eller Verdens miljødag.

Frp: – En branntomt

Leder av Oslo Fremskrittsparti og vara for Siv Jensen på Stortinget Mazyar Keshvari er sjokkert over utspillet fra den kristne ungdomsorganisasjonen.

– Den norske kirke er en branntomt. Det er bare å kondolere og starte å feie opp restene, sier han til Klassekampen.

– Man kan med rette spørre om såkalte prester og kristne, som bevisst og aktivt jobber for å fjerne kristendommen og dens relevans for å innføre islamsk innflytelse og dominans, virkelig er kristne og tjener herren eller helt andre krefter, legger han til.

Ulike feiringer

Visepresident på Stortinget Abid Raja (V) mener ikke at det er behov for å erstatte høytidsdagene med andre.

– Selv om noen kristne kanskje kunne tenke seg å ofre andre pinsedag, vil det også være dem som vil bli støtt av det. Slik byttehandel til fordel for muslimer, blir en særordning, og ærlig sagt så skaper det heller urolig grobunn enn fellesskapsbygging, sier Raja.

Leder for SVs inkluderingsutvalg Marian Hussein (SV) er i prinsippet enig med Invild Yrke, men hun mener det er en del praktiske utfordringer knyttet til gjennomføringen av et slikt forslag.

– Norske muslimer feirer id på litt ulike tidspunkt avhengig av hvilken nasjonalitet de har tilhørighet til. Det har hendt at muslimer har feiret id på tre forskjellige datoer, sier hun.

aseb@klassekampen.no

Foreslår dagpott

Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tros- og livssyn er glad for utspillet fra Norges kristelige studentforbund.

– Vi ønsker at dette skal løftes inn i diskusjonen om de religiøse fridagene som kommer i forbindelse med at Stortinget skal vedta en helhetlig tros- og livssynspolitikk, sier Joys til Klassekampen.

Hun er enig i at de såkalte «andredagene» kan omdisponeres. I tillegg foreslår hun å omdisponere Kristi himmelfartsdag.

– Vi må ta diskusjonen både om andredagene og om de litt odde religiøse dagene som Kristi himmelfartsdag, sier hun.

Joys viser til at i dag kan religiøse minoriteter ta ut to ekstra fridager i året.

– Arbeidsgiver kan kreve at disse dagene jobbes inn, men ikke alle gjør det, legger hun til.

Joys foreslår at disse to ekstradagene legges i en pott sammen med Kristi himmelfart og «andredagene».

– Det blir en fleksibel flerreligiøs pott folk kan ta fra når de har et legitimt behov for å ha en fridag, sier Joys, som også er åpen for å diskutere fri på FN-dagen eller Verdens miljødag.

– Det er bra å få en diskusjon om helheten. Vi trenger å få dette belyst fra både et religionspolitisk og samfunnsøkonomisk perspektiv.