Lørdag 26. mai 2018 Utenriks

Kvinner i land i sør hardest rammet av helsefarlige aborter, men utviklingen går riktig vei:

Færre kvinner dør av abort

Kilde til kart: worldabortionlaws.com Kilder til fakta: Guttmacher Institute og Amnesty International

FÆRRE: Antall dødsfall på grunn av abort er mer enn halvert fra 2008 til 2018.

Abortloven 40 år

– Det er ikke tvil om at dødsfallene etter utrygge aborter har gått kraftig tilbake, sier Berit Austveg, styreleder for Sex og Politikk, den norske avdelingen av International Planned Parenthood Federation (IPPF).

IPPF jobber i 152 land. De er en av mange familieplanleggingsorganisasjoner som er rammet av at USAs president Donald Trump i fjor gjeninnførte Global Gag Rule. Regelen forbyr bruk av amerikanske bistandsmidler til organisasjoner som utfører eller informerer om abort.

Latin-Amerika

Landene i Latin-Amerika og Karibia har noen av verdens strengeste abortlover.

• Ifølge Guttmacher Institute lever over 97 prosent av regionens kvinner i fruktbar alder i land med strenge restriksjoner på abort.

• Seks land i regionen har totalforbud mot abort, mens ni andre tillater abort bare når kvinnens liv er fare.

• Bare Cuba, Uruguay, Guyana og noen områder i Mexico har selvbestemt abort. I Argentina er en lov om selvbestemt abort under behandling i parlamentet.

Medisinsk abort og liberale lover

Mens Verdens helseorganisasjons (WHO) tall fra 2008 anslo 47.000 dødsfall årlig globalt som følge av utrygge aborter, viser nye tall fra forskningssenteret Guttmacher Institute, som samarbeider tett med WHO, at tallet er mer enn halvert, til 22.800. Nesten alle slike dødsfall skjer i land i sør.

Slike tall vil alltid være anslag, men Austveg sier at Guttmacher har kombinert ulike kilder for å komme fram til de nye tallene.

Austveg, som selv er lege, sier at det er to hovedårsaker til den gledelige utviklingen:

– Det ene er at stadig flere land liberaliserer abortlovgivningen. Det andre er at medikamentell abort tar mer og mer over for farlige aborter, utført med gjenstander som skyves opp i livmor, eller ulike gifter. Det blir stadig mer kjent at en kan framkalle temmelig trygge aborter med medikamenter som de fleste steder er lett tilgjengelige, sier hun, og understreker at det viktige nå er at det går framover og at man har funnet de riktige virkemidlene for å få ned dødstallene.

Austveg krysser fingrene for at ikke anti-abort-politikken til USA skal føre til en reversering av den positive trenden.

– Dessverre er det jo ofte slik at når verdens mektigste land sier noe, så er det mange som følger etter. Det gjør også Global Gag Rule så skummel, fordi man ikke vet hvilke konsekvenser den kan få.

Afrika

• Anslagsvis 93 prosent av kvinner i fruktbar alder i Afrika bor i land med restriktive abortlover.

• Afrika er den regionen i verden som har høyest antall dødsfall som følge av utrygge aborter.

Fem land i regionen har totalforbud mot abort: Madagaskar, Mauritania, Gabon, Guinea-Bissau og Republikken Kongo.

• Kapp Verde, Sør-Afrika og Tunisia har selvbestemt abort, men ofte er det lite informasjon og vanskelig å få til i praksis.

Også Amnesty International ser en framgang.

«Steile fronter og noen tilbakeslag til tross, så er det ikke tvil om at verden beveger seg mot mer liberale abortlover og større reell adgang til trygg og lovlig abort for kvinner og jenter», skriver Amnesty i et notat.

Europa

• Abort er lovlig i de fleste land i Europa

• Malta, Andorra, Vatikanstaten og San Marino har totalforbud mot abort.

Irland forbyr abort i de fleste tilfeller, og hadde folkeavstemning om dette forbudet i går.

Polen har en svært streng abortlov. En lov som totalforbyr abort er under behandling i parlamentet.

Island, Finland og Stor­britannia har ikke selv­bestemt abort, men relativt liberale abortlover. Island jobber med en ny abortlov.

Nord-Amerika

• USA fikk selvbestemt abort ved høyesterettsdommen Roe vs. Wade i 1973. Siden har abortmotstanderne jobbet hardt for å omgjøre dommen. Flere delstater har vedtatt svært restriktive lover. Republikanerne har vedtatt lover mot statlige bevilgninger og bistand til alle som informerer om eller utfører abort.

• I Canada har abort vært lovlig siden 1969 etter godkjenning fra lege, siden 1988 har kvinner bestemt selv. Aborter utføres innen det offentlige helsevesenet.

Latin-Amerika

Landene i Latin-Amerika og Karibia har noen av verdens strengeste abortlover.

• Ifølge Guttmacher Institute lever over 97 prosent av regionens kvinner i fruktbar alder i land med strenge restriksjoner på abort.

• Seks land i regionen har totalforbud mot abort, mens ni andre tillater abort bare når kvinnens liv er fare.

• Bare Cuba, Uruguay, Guyana og noen områder i Mexico har selvbestemt abort. I Argentina er en lov om selvbestemt abort under behandling i parlamentet.

Afrika

• Anslagsvis 93 prosent av kvinner i fruktbar alder i Afrika bor i land med restriktive abortlover.

• Afrika er den regionen i verden som har høyest antall dødsfall som følge av utrygge aborter.

Fem land i regionen har totalforbud mot abort: Madagaskar, Mauritania, Gabon, Guinea-Bissau og Republikken Kongo.

• Kapp Verde, Sør-Afrika og Tunisia har selvbestemt abort, men ofte er det lite informasjon og vanskelig å få til i praksis.

Oseania

I Australia er det delstatene som bestemmer abortlovgivningen. Alle delstater har selvbestemt abort eller liberale lover.

I New Zealand er abort tillatt i tilfeller der det er fare for kvinnens liv, fysiske eller mentale helse, eller dersom det er fare for at fosteret er misdannet. Abort av andre grunner er forbudt. Den største abortrettighetsgruppa i landet jobber for fullstendig avkriminalisering og sjølbestemt abort, subsidiært rett til abort av sosioøkonomiske årsaker.

Asia

Det er totalforbud mot abort på Filippinene.

En rekke andre land tillater bare abort ved fare for den gravide kvinnens liv.

Armenia. Aserbajdsjan, Bahrain, Kambodsja, Kina, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Mongolia, Nepal, Nord-Korea, Singapore, Tadsjikistan, Tyrkia, Turkmenistan, Usbekistan og Vietnam har selvbestemt abort.

Nepal legaliserte abort i 2002. Mødredødeligheten sank fra 580 per 100.000 fødsler i 1995, til 190 per 100.000 i 2013.

Rammer fattige brutalt

Som kartet viser, så er de strengeste abortlovene i sør. Verdens abortlover rangeres ofte slik: De strengeste er totalforbud, eller kun unntak for å redde den gravides liv, rødt på kartet. Så kommer lover som tillater abort ved risiko for kvinnens fysiske og/eller psykiske helse, ofte også ved voldtekt og incest og ved alvorlige misdannelser hos fosteret (oransje). De mest liberale lovene er de som tar hensyn til sosioøkonomiske forhold (gult), eller selvbestemt abort (grønt).

Austveg understreker at det er mange variasjoner innenfor de ulike lovgivningene, så kartet gir et grovt riss av situasjonen på verdensbasis.

– Den viktigste grunnen til å jobbe mot strenge abortlover, er at de rammer fattige kvinner så brutalt, sier hun, og viser til at FNs nye bærekraftsmål legger større vekt på å bekjempe ulikhet enn Tusenårsmålene tok høyde for.

– Og det er hovedpoenget: Å få bort ulikhet. Vi kan ikke bli enige om seksualmoral på globalt plan, det hører heller ikke hjemme på den arenaen. Men ulikhet og urettferdighet er et globalt problem. Og ikke på noe område er den urettferdigheten så enorm globalt som når det gjelder abortdødelighet. Derfor er det viktig å fortsette med de tiltakene som vi ser bidrar til å få dødeligheten ned, og å kjempe mot angrepene på disse tiltakene.

Asia

Det er totalforbud mot abort på Filippinene.

En rekke andre land tillater bare abort ved fare for den gravide kvinnens liv.

Armenia. Aserbajdsjan, Bahrain, Kambodsja, Kina, Georgia, Kasakhstan, Kirgisistan, Mongolia, Nepal, Nord-Korea, Singapore, Tadsjikistan, Tyrkia, Turkmenistan, Usbekistan og Vietnam har selvbestemt abort.

Nepal legaliserte abort i 2002. Mødredødeligheten sank fra 580 per 100.000 fødsler i 1995, til 190 per 100.000 i 2013.

sissel.henriksen@klassekampen.no

Nord-Amerika

• USA fikk selvbestemt abort ved høyesterettsdommen Roe vs. Wade i 1973. Siden har abortmotstanderne jobbet hardt for å omgjøre dommen. Flere delstater har vedtatt svært restriktive lover. Republikanerne har vedtatt lover mot statlige bevilgninger og bistand til alle som informerer om eller utfører abort.

• I Canada har abort vært lovlig siden 1969 etter godkjenning fra lege, siden 1988 har kvinner bestemt selv. Aborter utføres innen det offentlige helsevesenet.

Oseania

I Australia er det delstatene som bestemmer abortlovgivningen. Alle delstater har selvbestemt abort eller liberale lover.

I New Zealand er abort tillatt i tilfeller der det er fare for kvinnens liv, fysiske eller mentale helse, eller dersom det er fare for at fosteret er misdannet. Abort av andre grunner er forbudt. Den største abortrettighetsgruppa i landet jobber for fullstendig avkriminalisering og sjølbestemt abort, subsidiært rett til abort av sosioøkonomiske årsaker.