Mandag 11. juni 2018 Innenriks

Fagbevegelsen jubler, mens NHO frykter konsekvensene av nye innleiekrav:

Presser ut innleiebransjen

SAMARBEIDER: Sandra Åberg Kristiansen er elektriker i Vintervoll som vant anbudet i gjenreisningen av hotell Britannia i Trondheim. Fire andre elbedrifter er leid inn, men ikke gjennom bemanningsbyrå.

NYE TIDER: Framtidsutsiktene for bemanningsbransjen er dystre etter at opposisjonen tvang gjennom inn­stramminger. I Trøndelag har elektro­bransjen funnet en modell som gjør byråene overflødige.

ArbeidSLIV

Det har brutt ut regelrett ordkrig mellom regjeringen og opposisjonen etter at venstresida med hjelp fra KrF nylig ble enige om innstramminger for når det er lov å leie inn arbeidskraft.

Fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag, såkalte nulltimerskontrakter som er utbredt i bemanningsbyråene, skal bli forbudt.

Fra 2019 vil det kun være bedrifter som er dekket av en landsdekkende tariffavtale som vil kunne avtale innleie ut over sykdom og midlertidig behov.

Mens regjeringen skjærer tenner og forbereder seg på omkamp, har fagbevegelsen fått blod på tann. EL og IT Forbundet vil gå enda hardere til verks for å kvitte seg med bemanningsbransjen. De mener de har bevis for at bemanningsbyråene ikke trengs i deres bransje.

Bemanningsbransjen:

• Kombinasjonen av en liberalisering av regelverket for bemanningsbransjen i 2000 og EUs østutvidelse har ført til en kraftig økning i innleid arbeidskraft. Anslagsvis 80.000 arbeidere er i dag sysselsatt i bemanningsbyråer.

• Inneleie har særlig blitt et problem i bygg-og anleggsbransjen på Østlandet. Det har vært tverrpolitisk enighet om at man må gjøre endringer i regelverket.

• 29.mai ble det klart at KrF finner sammen med venstresida om langt tøffere innstramminger i regelverket for innleie, enn regjeringen ønsker.

Samarbeider

– Det er over 65 montører og lærlinger fra fem ulike firmaer her, sier Sandra Åberg Kristiansen, elektriker og tillitsvalgt i Vintervoll.

Klassekampen møter henne og en gjeng av hennes elektrikerkolleger fra de fem elbedriftene som jobber med å gjenreise hotell Britannia i Trondheim til fordums storhet. Vintervoll vant anbudet på elarbeidet i hotellet fra 1870 som nå totalrenoveres for over en milliard kroner. Selv om behovet for elektrikere var langt større enn selskapet hadde kapasitet til, var det aldri aktuelt å koble inn bemanningsbyrå. Vintervoll ringte konkurrentene.

– Når en bedrift står uten arbeid vil ofte en konkurrerende bedrift stå med for mye arbeid. Da er det naturlig å leie inn fra hverandre. Før man vet ordet av det kan situasjonen være snudd. Da er det en selvfølge å gi en hjelpende hånd til de som hjalp deg sist, sier Åberg.

Hun ramser opp andre store byggeprosjekter i Trondheim hvor firmaene samarbeider på samme måte. Selv om det ikke finnes noen skriftlig avtale, er gjensidig innleie blitt kutyme i Trøndelag. Høy organisasjonsgrad, og god kontakt mellom ledelse og tillitsvalgte på tvers av firmaer gjør at alle har god oversikt over hvem som til enhver tid har behov for folk eller mangler jobb.

– Alternativet vil være å leie fra bemanningsbyrå mens nabobedriften må permittere, sier Åberg.

Rundgang

Elektrikerene Klassekampen møter har flere ganger vært leid ut til hverandres selskap.

– Det gir oss sikkerhet på alle måter. I bemanningsbransjen er vilkårene helt texas. Denne måten gjør det tryggere for bedriftene å ansette folk fast og å ta inn lærlinger. Dessuten blir vi bedre av å jobbe i ulike firmaer og se hvordan de løser ting, sier Fredrik Tetlie, også han fra Vintervoll.

Mohammed Hashemi fra Fjeldseth AS, mener ordningen er mer effektiv enn hvis man skulle leid inn fra byråene.

– Vi kjenner jo hverandre og hvordan vi jobber selv om vi arbeider i ulike firmaer. Det er en stor fordel, sier Hashemi.

Det er vanskelig å oppdrive pålitelige tall på omfang av innleie, men Elektroarbeiderenes fagforening i Trøndelag oppgir at det er lite innleie fra bemanningsbyråer. De er i en helt annen situasjon enn den man har fått i Oslo.

En rapport fra Fellesforbundet fra mai i fjor viste at 40 prosent av dem som jobbet på undersøkte byggeplasser i Oslo og Akershus, var innleide. 85 prosent av innleien var ulovlig. Arbeidsdepartementet anslår innleiegraden til mellom 14 og 18 prosent.

Elektrikerne er ikke alene om å leie inn fra hverandre. Store produksjonsbedrifter i Trondheimsområdet har i en årrekke signert avtaler om gjensidig arbeidsinnleie. Så godt som alle de store organiserte entreprenørfirmaene er per i dag omfattet av en slik avtale.

– Det er en litt trøndersk tilnærming og har vært normen i mange år. Bedriftene føler det fungerer godt. Det sikrer at man kan holde en stabil arbeidsstokk i en bransje som går opp og ned. Samtidig innebærer det at man deler en felles forståelse for arbeidsmiljø og betingelser, sier Kristian Dahlberg Hauge, direktør i bygg-og anleggsbransjens bransjeforening i Trøndelag.

Vil bli kvitt byråene

– Den modellen som du ser i Trondheim er måten vi gjennomførte alle store prosjekter på før man åpnet for bemanningsbransjen i 2000. Bemanningsbyråene har ikke dekket noe reelt behov, men undergravd fornuftig samarbeid, sier Jan Olav Andersen, leder i EL og IT Forbundet.

Han ønsker enda strengere innstramminger for å hindre bemanningsbyråer enn det opposisjonen har tvunget gjennom, men mener endringene er et skritt i riktig retning.

– Forhåpentligvis, det avgjørende er at reglene må kombineres med sanksjoner og tilsyn. Et uavklart spørsmål er hvem som skal ta stilling til om innleie er ulovlig. Får vi reell innstramming der, er dette et stort framskritt, sier Andersen.

Store konsekvenser

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og handel, mener de nye innstrammingene vil gjøre at mange vil få det vanskeligere med å finne jobb.

– Det er supert at bedrifter får til å samarbeide om å leie inn fra hverandre. Det har vært gjort lenge, men det er ikke noe argument for å overregulere en velfungerende bemanningsbransje. Det viktige for oss er at det finnes mange ulike veier til arbeid, og at alle veier bør holdes åpne, sier Kaltenborn.

Hun er enig i at omfanget av innleie i bygg-og anlegg har skapt et behov for reguleringer i bransjen, men ser ikke behov for den generelle innstramningen venstresida og KrF går inn for.

– Det framstilles som om innleie er i ferd med å ta over arbeidslivet, men totalt står innleie fra bemanningsbransjen for omtrent 1,5 prosent av arbeidet som gjøres i Norge. 65 prosent av dem som leies ut er under 35 år. 20 prosent kommer fra studier og 40 prosent kommer fra arbeidsledighet. I snitt jobber de i bemanningsbyrå i fire måneder. Dette er viktige tall fordi det viser at bemanningsbransjen er et viktig og nødvendig verktøy for å hjelpe folk til jobb. Mange har gode nettverk og klarer å skaffe seg jobb direkte. Andre trenger hjelp for eksempel fra bemanningsselskap. Den muligheten bør ikke begrenses, sier hun.

jos@klassekampen.no

Anne-Cecilie Kaltenborn
Jan Olav Andersen