Lørdag 16. juni 2018 Politikk

Kritiserer Arbeiderpartiets politikk:

Ti teser for et bedre Ap

HENGER OPP TESENE: Ingebrigt Steen Jensen og Trude Solheim teiper opp sine forslag til ny Ap-politikk på «kirkedøra» utenfor Aps kontorer på Youngstorget.

PÅ DØRA: Reklameguru Ingebrigt Steen Jensen og samboeren Trude Solheim er lei av at Arbeiderpartiet ikke skaper entusiasme, og fremmer ti saker som de håper kan gjenreise partiet.

Krise i Ap

– Dette er en kjærlighetserklæring til Arbeiderpartiet, og ikke ment som refs, sier Ingebrigt Steen Jensen entusiastisk.

Likevel kan nok personer nærmere partiets kjerne føle på et snev av kritikk fra reklamemannen, forfatteren og Ap-velgeren.

– Partiet bruker mye energi på å være kritiske til alt regjeringen foreslår. Det er jo ingen som tenker «jeg skal stemme på dem, fordi de kritiserer alt». Folk må de se at Ap har et prosjekt som skaper energi og retning.

Derfor har Ingebrigt Steen Jensen og samboeren Trude Solheim laget en liste med ti punkter som de mener kan gjenreise landet største parti.

Ingebrigt Steen Jensen:

• Ingebrigt Steen Jensen er en reklamemann fra Bærum. Han arbeider i og eier deler av reklamebyrået Alle Gutta. Steen Jensen har tidligere vært med å starte reklamebyråene JBR Reklamebyrå og Dinamo.

• Han har også vært styreleder i fotballklubben Stabekk, og engasjert seg politisk blant annet ved å starte Facebook-siden Nei til salg av Norge.

• Sammen med samboeren Trude Solheim har han engasjert seg i Aps politiske framtid.

– Drit kjedelige hovedsaker

Jensen navigerer seg opprørt gjennom Arbeiderpartiets nettsider. Hovedsakene til partiet, arbeid, helse, klima og kunnskap får det glatte lag.

– Disse tingene skal være overordnet alt, men er drit kjedelig og ikke vinnersaker, sier han og legger til:

– Arbeid til alle står først, men nå er det ikke ledighet. Så sier man at alle skal ha like muligheter til helsetjenester. Også dette er viktig så klart, men å tro at Ap kan eie helse er i beste fall naivt.

Heller ikke klima og kunnskap er vinnersaker, mener Ingebrigt Steen Jensen. Han sier Ap må ha saker som gjør at partiet skiller seg ut.

– Man må ta posisjoner. Det gjelder fotballag og bedrifter, så vel som politiske parter. Da må man lete etter en posisjon som er ledig, lønnsom hva angår å mobilisere velgere og langsiktig.

Ti i skuddet

Solheim og Jensens liste er et svar på det de mener er et problem med måten Arbeiderpartiet kommuniserer politikken.

– Vi måtte skrive noe annet. Det er ikke mulig å skape debatt av det som står på Aps nettsider, sier Jensen.

Det politiske manifestet handler om å gjøre skatten mer omfordelende mellom rike og vanlige folk og om å øke utgiftene til barnetrygd og bistand. Paret mener også at Ap må ha en bedre politikk for å få unge inn på boligmarkedet.

– Vi foreslår at en andel boliger må ha et sosialt preg. Vårt forslag er sikkert for enkelt, men her må Ap komme opp med noe som slår. Ingen eier den sosiale boligpolitikken i dag.

Liberal på innvandring

Der Solheim og Jensen kanskje vil møte mest motstand, går på ønsket om en mer liberal innvandrings- og asylpolitikk.

– Arbeiderpartifolk vil se et parti som gjenreise humanismen og solidariteten. Vi kan ikke hjelpe alle, men vi må hjelpe så mange som mulig.

Ingebrigt Steen Jensen avviser at denne politikken vil sende flere velgere i armene på Frp.

– Om en streng eller kjip innvandringspolitikk er det viktigste for deg, så stemmer du ikke Ap uansett. Da stemmer du Frp.

Solheim og Jensen mener ikke de nå presenterer en fasit for Arbeiderpartiet, men ønsker å sette i gang en diskusjon om hvilke saker partiet kan vinne valg på.

– Dette er innspill til debatten om hvordan man formulerer noe som er forståelig, og hvordan man skaper avstand til de andre partiene, avslutter Ingebrigt Steen Jensen.

– Kloke tanker

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng hadde ikke tid til å la seg intervjue om saken, men har sendt kommentarer på e-post. I tillegg til å liste opp en del av Aps politiske satsinger som samsvarer med punktene til Jensen og Solheim, takker hun for innspillene:

«Jeg er glad for at Steen Jensen gir oss gode råd og bryr seg om partiet vårt. Jeg synes han har mange kloke tanker, og mye av det er vi i gang med i partiet.»

johnt@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 17. juni 2018 kl. 10.00

Dette er manifestet:

1. Vi skal redusere de økende forskjellene i Norge.

2. Vi skal heie på dem som skaper de store verdiene - basert på nasjonens naturgitte fortrinn og kompetansen vi har fått gjennom å utvikle dem.

3. Vi skal husholdere med penger og andre ressurser.

4. Vi skal gjenreise humanismen og kjempe for en mer rettferdig verden.

5. Vi skal øke barnetrygden betydelig.

6. Vi skal hjelpe så mange som mulig av dem som flykter fra vold og undertrykkelse.

7. Vi skal aldri føre en meningsløs symbolpolitikk som går ut over dem som tenker og tror annerledes enn oss.

8. Vi skal endre systemet for offentlige anbud slik at useriøse aktører ikke lenger får tildelt slike kontrakter.

9. Vi skal gjøre store endringer i boligpolitikken.

10. Vi er garantist for en forutsigbar og trygg utenrikspolitikk basert på tilslutning til Nato, EØS og andre internasjonale avtaler.