Fredag 22. juni 2018 Lederen

Åpenhet

• Det var flertall på Stortinget for å sende norske soldater til Irak og Syria for å trene opp syriske militser. Det var flertall på Stortinget for å ta imot 330 amerikanske marinesoldater på Værnes. Det er også flertall på Stortinget for å øke antallet til 700, slik Norge nå gjør. Likevel behandler regjeringen disse sakene som om de må snikes inn bakveien, pakket inn i vage ord og uttrykk. Amerikanske soldater på norsk jord i årevis er «rotasjonsbasert trening». Amerikanske overvåkingsfly som nå flyr døgnet rundt fra Andøya er i Norge «for å øve». Dette hevder forsvarsminister Frank Bakke-Jensen samtidig som den norske overvåkingskapasiteten ligger med brukket rygg og knapt får fly i lufta grunnet slitasje på både materiell og mannskap.

• I dagens avis slår Kai Eide fast at regjeringen har et opplysnings- og forklaringsansvar som den ikke ivaretar. Han viser til at Arbeiderpartiet også har et ansvar, fordi de sørger for en bedøvende enighet i sikkerhetspolitikken. Vi stiller oss bak kritikken fra den tidligere Nato-ambassadøren. Det er i det hele tatt vanskelig å forstå hvorfor regjeringen ikke kan være tydeligere om hva, hvorfor og hvordan den utøver norsk sikkerhetspolitikk. Forsvarsministeren hevder at «vi er åpne om det vi kan være åpne om», og at bidrag til samfunns­debatten «er et ansvar vi aksler med glede». Det er med respekt å melde tull. Hans forklaring om hva Norge driver med i Syria er et ferskt eksempel: USA er åpne om at de har trent og støttet militsen Den revolusjonære kommandohær (MaT). Militsens leder sier selv at de har blitt trent av Norge. Men i Forsvarsdepartementet vil man verken bekrefte eller avkrefte dette av hensyn til våre allierte.

• De siste åra har regjeringen fulgt et enkelt motto om at Norges sikkerhetspolitikk ligger fast og at stasjoneringen av amerikanske soldater på norsk jord er helt i tråd med basepolitikken. Eller sagt med utenriksminister Ine Eriksen Søreides ord: «Det er regjeringens rett å beslutte innholdet i basepolitikken». Det er i det minste reine ord for pengene: Basepolitikken vil aldri bli brutt så lenge regjeringen sier at den ikke er brutt.