Fredag 29. juni 2018 Kultur og medier

Lederen i Ebok.no Lene Røren går ut mot storforlaget Cappelen Damm og hevder de bryter bransjeavtalen:

– Setter bokavtalen i fare

UTÅLMODIG: Lene Røren i Ebok.no hevder Cappelen Damm bryter med prinsippet om leveringsplikt, som bokavtalen forplikter dem til å følge. Hun har funnet lydboktitler på Storytel som ikke er gjort tilgjengelig i bokbasen Mentor.

Cappelen Damm holder lydbøker utenfor den nasjonale bokbasen selv om de er tilgjengelige i Storytel. Et brudd på leveringsplikten i bokavtalen, sier Lene Røren i Ebok.no.

Bøker

Straks en ebok eller lydbok blir tilgjengelig på det norske markedet, vil den normalt dukke opp i Mentor, som er den nasjonale distributøren Bokbasens søkesystem for digitale bøker. Dette gjør boka tilgjengelig for salg i alle digitale bokhandlere, og er en del av bokbransjens infrastruktur som sikrer åpenhet og tilgjengelighet i bokmarkedet.

Men i det siste er det dukket opp flere tilfeller der lydbøker fra Cappelen Damm dukker opp i forlagets egen strømmetjeneste Storytel, uten at de er tilgjengelige i Mentor. Cappelen Damm er dermed i ferd med å skape egne, lukkede systemer for sine titler og sender dem rett til Storytel, som de eier 50 prosent av, advarer lederen i Ebok.no, Lene Røren.

– Det gjelder for eksempel den kritikerroste «Størst av alt» av Malin Persson Giolito og den siste fra Ken Follett, «Den evige ilden». Begge disse titlene har vi solgt mye av som e-bok på Ebok.no. De er ikke tilgjengelig som lydbok i Mentor, men på Storytel.no ligger lydbøkene både på topplista og under «Vi anbefaler», sier hun.

Strid om strømming:

• Cappelen Damm tjener store penger på strømming av lydbøker. I dag har Storytel, som de eier 50 prosent av, passert 100.000 brukere i Norge. Hvis alle disse brukerne betaler 199 måneden, skulle det tilsi årlige inntekter på 239 millioner kroner – som er like mye som Gyldendals årlige nettoomsetning.

• Bokavtalen er en avtale mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen som krever unntak fra konkurranseloven og dermed må godkjennes av regjeringen.

• Bokavtalen utløper i år, og de to foreningene har bedt om en videreføring av dagens avtale.

– Et klart brudd

I et innlegg på Klassekampens debatt­sider i dag går Røren hardt ut mot Norges største allmennforlag. Hun mener Cappelen Damm bryter med leveringsplikten og dermed også truer bokavtalen mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen.

Innlegget skrives etter at en årelang forhandlingsprosess mellom Ebok.no og Cappelen Damm har strandet. Ebok.no ønsket å strømme Cappelen Damms lydbøker og ebøker i strømmetjenesten Ebok Pluss, men ble møtt av krav som var umulige å innfri, forklarer Røren.

– Årsaken til at forhandlingene har strandet er at Cappelen Damm krever en årlig minstebetaling på mange millioner kroner, sier hun.

Det er et klart brudd på bokavtalen. Tålmodigheten vår er brukt opp, legger Røren til.

I en e-post til Klassekampen bekrefter Cappelen Damms konserndirektør Tom Harald Jenssen at enkelte av forlagets lydbøker ikke er tilgjengelige i bokbasen. Årsaken er at forlaget ikke alltid har rettigheter til å selge nedlastbare lydfiler. Stykksalg gjennom nedlasting og tilgjengeliggjøring gjennom strømming er to atskilte omsetningsformer som krever separate avtaler med de involverte rettighetshaverne, skriver Jenssen.

– Hva er din kommentar til påstanden fra Ebok.no om at Cappelen Damm bryter leveringsplikten, Jenssen?

«Cappelen Damm bryter ikke leveringsplikten. Et hundretalls titler fra Cappelen Damm er allerede tilgjengelig gjennom Ebok.no. og Ebok.no Pluss. Blant annet de fleste av våre mest kjente barneboktitler», skriver konserndirektøren.

Han skriver også at Ebok.no Pluss har fått tilbud om hele Cappelen Damms lydbokportefølje for strømming:

«Det har de fått på kommersielle vilkår som burde være akseptable. Til tross for gjentatte purringer har Cappelen Damm ikke mottatt forhandlingsutspill/kontratilbud fra Ebok.no. Muligens er Lene Rørens utspill ment som en tilbakemelding.»

Vil ha politikerne på banen

Røren, som har gått gjennom flere oversatte titler i bok­basen, sier hun ikke har funnet andre forlag som har valgt å akseptere avtaleformen som Cappelen Damm opererer med.

– Til sjuende og sist er det bokleserne dette går utover. Siden disse lydbøkene ikke er tilgjengelig for salg eller strømming hos andre bokhandlere, blir leserne tvunget til å bli abonnent hos Storytel.no for å få tilgang til disse lydbøkene, sier Røren.

I desember i fjor vedtok de to partene i bokavtalen, Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen, en tilleggsprotokoll til bokavtalen som fastslår at leveringsplikten også skal gjelde for digitale produkter.

Denne klargjøringen har ikke endret Cappelen Damms framferd, hevder Røren, som ber politikerne komme på banen.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) følger med. Grande har tidligere rettet kritikk mot strømmetjenestene for å være låst til eierforlagene.

I en epost skriver hun at hun ikke kan gå inn på enkeltheter i saken mellom Ebok.no og Cappelen Damm, men hun påpeker at strømmetjenester er en del av bokavtalen.

«Jeg har registrert at Forleggerforeningens direktør har uttalt at alle salgskanaler bør være åpne samtidig som han medgir at Forleggerforeningen har en vei å gå når det gjelder strømmetjenester. Det må de snarest gjøre noe med,» skriver Grande, og legger til:

«Dersom jeg skal kunne argumentere for at vi fortsatt skal ha en bokavtale er det viktig at partene sørger for at avtalen blir håndhevet i tråd med det man har blitt enige om.»

En avgjørende plikt

For Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik tyder uenigheten mellom Ebok.no og Cappelen Damm på at fortolkningen av bokavtalen er ulik.

– Jeg vil derfor understreke behovet for en regulert bokbransje. Det er mulig Cappelen Damm fortolker bokavtalen feil, da betyr det at det må klarere føringer til. Men tilleggsprotokollen som kom i mai i fjor er klar på skaffe- og leveringsplikten. Og denne plikten og fastprisen er helt avgjørende for at leserne skal bli tilbudt mange ulke bøker i ulike kanaler.

Tom Egeland, som tidligere satt som styremedlem i Forfatterforeningen og var aktiv i forhandlingene om strømmeavtaler, mener forfatterne går glipp av viktige inntekter når de låses til forlagenes egne tjenester.

– Jeg vil advare Storytel og deres eier Cappelen Damm mot å bli et norsk svar på Amazon, som lukker titler inne i forlagets egne distribusjonskanaler. Jeg mener Storytel, Cappelen Damm og de øvrige partene i bokbransjen umiddelbart må bli enige om en avtale om utveksling av titler, sier Egeland.

Ifølge Egeland er det drastiske tiltak som må til.

– Egentlig mener jeg Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson bør innkalle til et forhandlingsmøte, og insistere på at ingen får forlate lokalet før de er blitt enige om en løsning.

astrid.hygen.meyer@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 2. juli 2018 kl. 10.29