Tirsdag 3. juli 2018 Gryr i Norden

Bemanningsbransjen strammes opp, men mye arbeid gjenstår.

Ansattshopping

«Fast stilling for rett person». Tidligere var denne ordlyden normalen for utlysninger fra bemanningsbransjen. Den «forsvant» da det ble påpekt at «try & hire» er ulovlig Norge. Selv om bedrifter gjerne ønsker seg å «prøvekjøre» den man ønsker å ansette, er Arbeidsmiljøloven klar på at hovedregelen er fast ansettelse.

Man har altså ikke lov til å teste ut en person, finne ut om en liker vedkommende, om hun er snill og grei eller en kranglefant.

I 2014 sa NHO at de ville reversere endringene i arbeidsmiljøloven om de ikke ga ønsket effekt. Daværende arbeidsminister Robert Eriksson stemte i og sa han «ikke var mer katolsk enn paven», og åpnet for snu om resultatene uteble.

I 2018 sier både NHO og regjeringa at en reversering ikke er aktuelt, selv om endringene ikke har blitt det springbrettet inn i arbeidslivet de argumenterte med.

Men fra 1. januar 2019 blir bemanningsbransjen nødt til å forholde seg til nye regler etter at KrF sikret flertall på Stortinget for begrensing av innleiebruk. Ikke bare i bygg- og anleggssektoren, men i alle bransjer. De berykta null-kontraktene er en saga blott.

Man vil få en presisering på hva «fast ansettelse» faktisk betyr og et styrka stillingsvern.

I tillegg vil det fra 2019 kun være fagforeninger med innstillingsrett som kan innvilge dispensasjoner som gjelder innleie av arbeidskraft.

Dette er gode nyheter. Det ble ikke et forbud mot bemanningsbransjen, men det er et skritt i riktig retning i kampen for et anstendig arbeidsliv. Så gjenstår det å se hvordan innstrammingene vil påvirke bemanningsbransjen. Vil det dukke opp smutthull som gjør det mulig å sno seg unna?

For selv om man ikke kan søke etter folk med ordlyd som «fast stilling for rett person», så benyttes «try & hire» i aller høyeste grad.

Mange på min arbeidsplass vil på nyåret stå uten arbeid.

Lager, logistikk og transport er ifølge bemanningsbransjens egne tall omtrent halvparten så store som bygg- og anleggsbransjen. Siste kvartal 2017 var veksten innafor bransjen jeg jobber i, på hele 35 prosent.

Mitt søk på ledige stillinger som lagerarbeider i Oslo viste at det var 55 ledige stillinger. Bak 50 av de utlyste stillingene står det 17 (!) ulike bemanningsbyråer.

monkechi2002@yahoo.no

«Man har ikke lov til å teste ut en person, finne ut om hun er grei»

Artikkelen er oppdatert: 25. september 2018 kl. 11.55
ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM