Mandag 9. juli 2018 Innenriks

• Mulig ny naturgassvirksomhet i Kirkenes • Kan avgjøres «innen få uker»

Venter på Putins beslutning

FRAMTIDSRETTET: Ordfører i Sør-Varanger kommune, Rune Rafaelsen (Ap), håper at gassomlasting kan bli begynnelsen på mer olje- og gassvirksomhet i Kirkenes.

GASS: I Kirkenes er det på nytt håp om gassvirksomhet etter framstøt fra det russiske selskapet Novatek. Ordfører Rune Rafaelsen tror Russland vil bestemme om prosjektet får lov til å starte.

NATURGASS

Den russiske naturgass-giganten Novatek overveier å bruke norske havner til omlasting av naturgass.

Det kan i så fall bety at omlastingen utenfor Kirkenes snart kan være i gang igjen, etter at oljeomlastingen stanset i 2016.

Den gang stanset virksomheten på grunn av de økonomiske sanksjonene mot Russland – og det er Kreml som bestemmer om gassomlastingen nå kan begynne.

– Dette avgjøres ikke her oppe på grensa, dette ligger i Kreml, kanskje på Putins bord. Det kan komme til en avgjørelse innen noen få uker, sier ordfører i Sør-Varanger kommune Rune Rafaelsen (Ap).

Ordføreren håper at prosjektet skal få klarsignal og gleder seg over mulighetene til flere jobber i lokalsamfunnet, som for tre år siden ble hardt rammet da hjørnesteinsbedriften gikk konkurs.

LNG-omlasting:

• Det norske selskapet Norterminal jobber med et prosjekt om omlasting av flytende naturgass i norske farvann.

• Omlastingen kan foregå utenfor Kirkenes og Honningsvåg.

• Oppdragsgiveren er den russiske naturgass-giganten Novatek, som nå bygger sitt andre anlegg for naturgass på Jamal-halvøya i Russland.

• Prosjektet er på planstadiet, og det er ennå ikke besluttet om det blir igangsatt.

Russisk gassgigant

Novatek er Russlands største gass-selskap og bygger nå sitt andre ilandføringsanlegg for naturgass på Jamal-halvøya, langt øst i russisk Arktis.

Gassen skal fraktes ut på spesialbygde tankskip som kan gå i havområder med sjøis, avanserte skip som også er svært kostbare.

Selskapet vil derfor få kapasitetsproblemer når den andre terminalen på Jamal-halvøya etter planen står klar i november i år. Det ser derfor etter muligheter for å laste om gassen på vanlige tankskip, for så å frakte den videre sørover til Europa.

Sammen med det norske selskapet Norterminal har derfor Novatek undersøkt muligheten for å laste om i norske farvann.

To av tre mulige omlastingsområder ligger i fjordarmene i sjøen utenfor Kirkenes, det tredje i nærheten av Honningsvåg.

Det var nettmediet The Barents Observer som først meldte om saken i mai i år.

Stanset etter sanksjoner

I to år, fra 2014 til 2016, drev Norterminal oljeomlasting utenfor Kirkenes for den russiske oljegiganten Lukoil.

Omlastingen skapte arbeidsplasser for omtrent 70 lokalt bosatte mennesker, men var omstridt på grunn av faren for oljeutslipp, og det ble sterkt kritisert av Miljøverndirektoratet i 2015.

Novatek vant likevel fram, og oljeomlastingen fortsatte fram til 2016, da den ble stanset, trolig som et svar på de vestlige sanksjonene mot Russland.

Norterminal vil ikke gi et eksakt anslag på hvor mange lokale jobber gassomlastingen vil skape, men sier at det kan bli omtrent i samme størrelse som oljeomlastingen.

For lokalsamfunnet i Sør-Varanger vil jobbene bety mye. Da Sør-Varanger gruve gikk konkurs i desember 2015, forsvant omtrent 400 jobber, et kraftig tilbakeslag for en kommune med like over 10.000 innbyggere.

De fleste har funnet seg ny jobb, men ifølge ordfører Rune Rafaelsen står fortsatt omtrent 70 mennesker uten arbeid.

Rafaelsen understreker at det fortsatt er usikkert om prosjektet i det hele tatt blir satt i gang, men sier han håper det vil bli begynnelsen på større naturgass-prosjekter i kommunen.

Sør-Varanger kommune har satt av store arealer til industrivirksomhet, men mange av planene ble satt på is da oljeprisen falt i 2014.

Ordføreren har likevel tro på industripotensialet lokalt.

– Man fatter det ikke i Oslo, men det er store muligheter i nord, sier han.

innenriks@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 9. juli 2018 kl. 13.45