Tirsdag 10. juli 2018 Gryr i Norden

Arbeiderspørsmål løfter svensk valgkamp.

Elefantkrymping

Med mindre enn to måneder igjen til det svenske valget har arbeidsforhold, lønn og fordelingspolitikk omsider blitt løftet inn i den svenske valgkampen.

Foreløpig har migrasjon og innvandring dominert all politisk debatt. De demokratiske partiene har debattert hvor mange flyktninger vi skal ta imot og hvordan de skal integreres – mens Sverigedemokraterna stadig gjentar at det bare er de som snakker om innvandringen – selv om alle gjør det hele tida.

Men plutselig har vilkårene til arbeidsfolk blitt framhevet.

Under den årlige politikeruka «Almedalen» som nylig ble holdt i Visby på den svenske øya Gotland, presenterte LO-forbundet Kommunalt en rystende kartlegging av forholdene for hjelpepleiere i eldreomsorgen.

Rapporten er knusende for dem som forsvarer profitt i velferden, noe som var en viktig politisk sak før innvandringsspørsmålet overskygget alt.

Den viser at lønningene i privat eldreomsorg har blitt presset ned hvert eneste år. Nå ligger gjennomsnittet 2300 kroner lavere enn i offentlig sektor.

Privat omsorg kutter dessuten heltid til deltid, mens offentlig drift tvert imot gjør deltid til heltid, i tråd med de ansattes ønske.

Kommunal har også kartlagt hjelpepleiernes egne opplevelser av arbeidssituasjonen. Første gang de gjorde det, var privat og offentlig drift stort sett likt. Nå gjør offentlig drift det bedre på samtlige mål av arbeidsvilkår.

Og debatten høres i politikken.

I ellevte time har Sosialdemokratene løftet fram profitt i velferden som et prioritert spørsmål hvis de får regjeringsmakt etter valget.

Samtidig har partiet også løftet fram flere andre arbeiderspørsmål.

Den typen midlertidige jobber som gir arbeidsgiveren all makt, skal også avskaffes, ifølge Sosialdemokratene. Denne ansettelsesformen, som først og fremst påtvinges LO-organiserte, ble innført av den borgerlige regjeringen, men forsvant fra debatten da migrasjonen tok over.

I ellevte time har også lederne for de to sentrumspartiene – Liberalerne og Centern – slått fast at de aldri vil gå i regjering som må ha støtte fra det fremmedfiendtlige partiet Sverigedemokraterna som, til forskjell fra Fremskrittspartiet i Norge, har røtter i nazismen.

Den kollektive depresjonen omkring innvandringsspørsmålet kan altså være på vei til å bli brutt. Og noe effektiv motstand mot at arbeiderspørsmål blir tatt inn i varmen, har vi ikke sett.

Under politikeruka forsøkte noen å vise filmen «A Swedish Elephant», om innvandring til Sverige.

Tittelen hentyder på «elefanten i rommet», som alle ser, men ingen snakker om, selv om svensk debatt nesten ikke handler om noe annet.

Kanskje er det et tidsbilde, eller bare en tilfeldighet. Men av de nærmere 50.000 som besøkte politikeruka, var det bare om lag femti på plass da filmen startet. Når den var slutt, hadde halvparten gått.

martin.klepke@arbetet.se

Oversatt av Lars Nygaard

«Den kollektive depresjonen kan altså være på vei til å bli brutt»

Artikkelen er oppdatert: 25. september 2018 kl. 14.42
I ROMMET: Innvandring.