Lørdag 21. juli 2018 Lederen

22. juli

• På søndag har det gått sju år siden dagen da Anders Behring Breivik drepte 77 mennesker i regjeringskvartalet og på Utøya. Fortsatt har vi som nasjon ikke blitt enige om hvordan historien om 22. juli skal fortelles. Debatten som oppsto etter at Sylvi Listhaug i vår la ut et delebilde på Facebook der Arbeiderpartiet ble anklaget for å mene at «terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», og som endte med hennes avgang som justisminister, avslørte hvor stor avstanden er i historie­forståelsen av 22. juli. Det tok lang tid før Høyre forsto at det som lå bak de sterke reaksjonene fra arbeider­partifolk og andre, var at retorikken i delebildet justis­ministeren spredde, var til forveksling lik en utbredt konspirasjonsteori om at Ap er landssvikere som islamiserer Norge. En konspirasjonsteori som var en stor del av Breiviks begrunnelse for terror­angrepet.

• Avstanden i debatten som gikk om delebildet bunnet i at det er (minst) to veldig ulike måter å forstå hva som skjedde 22. juli på. Den ene historien handler om at Anders Behring Breivik var en gal mann og en ensom ulv, og at massakren var en grusom tragedie, men uten politiske koblinger. Den andre historien handler om en terrorist som hadde et politisk mål med sine handlinger. At det finnes aktive miljøer som hyller Breiviks handlinger, og at AUF-ere som overlevde Utøya, fortsatt må leve med jevnlige drapstrusler og grove hets, viser hvor viktig det er at det blir den sistnevnte historie­tolkningen som blir stående.

• Kampen om historieforståelsen er helt essensiell fordi fornektelsen av det ideologiske grunnlaget for Breiviks handlinger, gjør at man blir blind for trusselen fra dem som forfekter de samme ideene som terroristen. Dette er miljøer som overhodet ikke forsvinner av seg selv. I Europa, og ikke minst i Skandinavia organiserer høyreekstreme krefter seg. Mange av dem står for de samme konspirasjonsteoriene som Breivik, og mange av dem tar ikke avstand fra vold. Derfor er en måte å hedre alle som angrepet 22. juli, å ta kampen om historien for å sikre framtida.